Miloš Trapl

český historik a vysokoškolský pedagog

Miloš Trapl (* 15. ledna 1935, Hustopeče) je český historik a spisovatel. Specializuje se na novodobé české dějiny a moravský historický místopis.

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
Narození15. ledna 1935 (88 let)
Hustopeče u Brna
Povolánípedagog a historik
OceněníCena města Olomouce (2005)
Čestné občanství města Hustopeče
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

BiografieEditovat

Po maturitě na brněnském gymnáziu studoval dějepis a češtinu na Vysoké škole pedagogické v Olomouci. Postupně pracoval na krajské archivní správě ministerstva vnitra, v olomouckém Vlastivědném ústavu a v Kabinetu regionálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V roce 1993 založil při katedře historie Centrum pro československá exilová studia, jehož je dodnes ředitelem. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje práce o politickém katolicismu v Československu a o poválečném exilu a také publikace věnované dějinám a vlastivědě Moravy, jimž vévodí mnohosvazkový opus historického místopisu[1]. Je členem (někde též ve vedení) řady vlastivědných společností, vědeckých kolegií a redakčních rad a rovněž komturem olomoucké komendy sjednocené maltsko-pařížské obedience Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. V roce 2005 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti historie.

Jeho otcem byl významný sociolog a historik Miloslav Trapl.

Výběr z dílaEditovat

 • Historický místopis Moravy a Slezska v letech 18481960 (16 svazků). Ostrava : Profil / Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1974–2011. (s J. Bartošem a J. Schulzem)
 • Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 19181938. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990.
 • Československo 19181938. Fakta, materiály, reálie. Olomouc : Univerzita Palackého, 1991. (s J. Bartošem)
 • Monsignore Jan Šrámek. Olomouc : Danal, 1995.
 • Osobnosti českých dějin. Olomouc : Alda, 1995. (s J. Bartošem a S. Kovářovou)
 • Exilová politika v letech 19481956. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc : Centrum pro československá exilová studia : Moneta-FM, 1996. (se Z. Jiráskem)
 • Mons. František Světlík (18751949). Nástin života a díla katolického politika a novináře. Rosice u Brna : Gloria, 2001. (s P. Markem)
 • Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 19451989. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004.
 • Dějiny Moravy. Díl 4, Svobodný stát a okupace. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2004. (s J. Bartošem)
 • Bohumil Laušman. Proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu. Olomouc : Centrum pro československá exilová studia, 2009. (s J. Burešovou)
 • Politik dobré vůle. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Praha : Vyšehrad ; Olomouc : Centrum dějin křesťanské politiky Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2013. (s K. Konečným a P. Markem)
 • Můj život s historií. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

 • KOUŘIL, Miloš. K jubileu profesora Miloše Trapla. In: Jižní Morava. Vlastivědný sborník sv. 43, 2004, s. 391–392. ISSN 0449-0436.
 • SPURNÝ, František. K šedesátinám doc. dr. Miloše Trapla, CSc. In: Severní Morava. Vlastivědný sborník sv. 69, 1995, s. 75–76. ISSN 0231-6323.
 • SKUTIL, Jan. K životnímu jubileu doc. dr. Miloše Trapla, CSc. In: Vlastivědný věstník moravský, 1/1995, s. 84. ISSN 0323-2581.
 • VACULÍK, Jaroslav. Přední český historik sedmdesátiletý. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 177. ISBN 80-210-3555-2.
 • BARTEČEK, Ivo. Životní jubileum pana profesora Miloše Trapla (1935–). In: Vlastivědný věstník moravský, 4/2004, s. 416. ISSN 0323-2581.
 • MAREK, Pavel. Životní jubileum prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. In: Časopis Matice moravské, 2/2004, s. 603–606. ISSN 0323-052X.
 • MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel (eds.). Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. Brno: Matice moravská, 2005. 618 s. ISBN 80-86488-16-0.
 • BUREŠOVÁ, Jana. 75 let prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. Místo dějin Československé strany lidové v jeho badatelském úsilí. In: "Bílá místa" v dějinách Československé strany lidové. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference k 90. výročí založení strany (19192009). Olomouc : Gloria, 2009, s. 7–9. ISBN 978-80-86760-31-5.
 • BUREŠOVÁ, Jana. Životní jubileum prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. In: Historica Olomucensia sv. 38, 2010, s. 115–117. ISSN 1803-9561.
 • MAREK, Pavel a kol. Historik a jeho dílo: kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2015. 327 stran. ISBN 978-80-244-4258-7.
 • PELUNĚK, Lukáš. Významné životní jubileum prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 2/2015, roč. 23, s. 307-313.
 • PELUNĚK, Lukáš. Pan profesor Miloš Trapl - jubilující a inspirující. In: Střední Morava. Vlastivědná revue, roč. 21, 39/2015, s. 134-138.

Externí odkazyEditovat