Miloš Kouřil

český archivář, historik a vysokoškolský pedagog

Miloš Kouřil (1. června 1932, Bratislava4. ledna 2013, Olomouc) byl český archivář a historik, zaměřený na výzkum raného novověku, církevních dějin a dějin českého exilu. V letech 19651990 působil na olomouckém pracovišti Státního oblastního archivu v Opavě, kde se výraznou měrou podílel na zpracování fondů z provenience olomouckého arcibiskupství. Posléze působil jako vyučující na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, v roce 1994 se habilitoval. Externě vyučoval také na Cyrilometodějské teologické fakultě.

doc. PhDr. Miloš Kouřil
Narození1. června 1932
Bratislava
Úmrtí4. ledna 2013 (ve věku 80 let)
Olomouc
Místo pohřbeníhřbitov Hulín
Národnostčeská
Povoláníhistorik
Nábož. vyznánířímskokatolické
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Výběrová bibliografie

editovat
 • Několik opomíjených historiků. In: XIX. mikulovské sympozium, Brno 1990, s. 227–233.
 • Bouzov za feudalismu. In: Trapl, M. a kol.: Bouzov – minulost a současnost hradu, obce a JZD, Praha 1990, s. 7–14.
 • Olomoucký hostitel Wolfganga Amadea Mozarta. In: Mozart a Olomouc, Olomouc 1991, s. 47–53.
 • Děkan Václav z Bílovce. In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv. 47, 1991, s. 8–12.
 • Das Archiv der Palacký-Universität in Olmütz; Vorschläge zu einem Katalog der mitteleuropäischen Universitätsmatrikeln. In: Archivpraxis und Historische Forschung. Mitteleuropäische Universitäts-und Hochschularchive, Wien 1992, s. 58–61, 284–286
 • Unionismus nebo panslavismus? K historii „Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje“. In: XXII. mikulovské sympozium, 1992, Brno 1993, s. 127–132.
 • K nejstarším dějinám Prostějova. In: Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Sborník z konference, Prostějov 1994, s. 23–30.
 • Byl humanismus v Olomouci gotický? In: Historická Olomouc IX, Olomouc 1994, s. 85–92.
 • Aus der Bibliothek des Humanisten Johann Roth. In: Humanistica Lovaniensia, vol. XLXIII., Leuven 1994, s. 99–105.
 • Apostolat des Hl. Konstantin und Method. In: Die Stellung der römisch-katholischen Kirche und der politische Katholizismus in Österreich und in Nachfolgestaaten 1918–1938, Graz 1995, s. 158–163.
 • Životní jubileum profesora J. Polišenského. In: Jižní Morava, r. 31, sv. 34, 1995, s. 296–297.
 • O disputacích a barokních slavnostech na olomoucké univerzitě. In: Tři obrazové teze olomoucké univerzity, Olomouc 1996, nestr.
 • Olomoucká a trnavská univerzita jako příklad kooperace. In: Olomoucká a trnavská univerzita, Trnava 1997, s. 55–60.
 • Svěcenci v době episkopátu Stanislava Pavlovského. In: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, Brno 1999, s. 411–417.
 • Katedrální kapitula v Olomouci, Kolegiátní kapitula v Kroměříži. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. III. Olomoucko, Olomouc 1999, s. 44–45, 51–52.
 • Rukopisy kolegiátní kapituly v Kroměříži. In: Slavme chvíli … Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického, Ústí nad Orlicí 1999, s. 43–45.
 • Morava a náboženská emigrace v raném novověku. In: Česko-slovenská historická ročenka 1999, Brno 1999, s. 53–55.
 • Šumperský farář a děkan Kryštof Alois Lautner, oběť čarodějnických procesů. Šumperk 2000, 62 s. Spolu s F. Spurným a V. Cekotou.
 • Dějiny olomoucké arcidiecése. Stav a perspektivy. In: České cirkevní dějiny ve druhé polovině 20. století. Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.–12. září 1999. Brno 2000, s. 49–52.
 • K církevním dějinám Moravy v letech 1400–1550. In: /Red. Hlobil I. – Perůtka M./ Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, sv. 1. Olomouc, Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum v Olomouci, 2002, s. 73–78. ISBN 80-85227-33-9.
 • Učitelé církevních dějin na bohoslovecké fakultě v Olomouci. In: In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, sv. 4. K poctě 90.narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha, UK, 2002, s. 336–343. ISBN 80-246-0344-6.

Literatura

editovat
 • Trapl Miloš, Docent Miloš Kouřil osmdesátníkem, Vlastivědný věstník moravský, roč. 64, seš. 2 (2012), s. 184–185.

Externí odkazy

editovat