Toponomastika

Toponomastika (toponymie) je nauka o místních jménech (toponymech). Zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením a povahou. Toponomastika je součástí onomastiky.

Původ slovaEditovat

Toponomastika je složenina z řeckého τόπος (topos) – místo a ὄνομα (onoma) – jméno.

Historie oboruEditovat

Již roku 1587 Matouš Benešovský zvaný Philonomus v díle Knížka slov českých vyložených uvádí výklady jmen českých řek.[1] Zdrojem je i Komenského mapa Moravy.

ReferenceEditovat

  1. http://www.phil.muni.cz/cest/lide/pleskalova/PV2B63_VyvTop1.rtf - PV2B63 Historická toponomastika, prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Související článkyEditovat

čeští toponomastikové