Demonymum

název obyvatel určitého města, státu nebo jiného území

Demonymum (z řeckého δῆμος (démos), lid a ὄνομα (onoma), jméno), česky obyvatelské jméno, je název obyvatel určitého města, státu nebo jiného území, kdežto označení příslušníků národa či etnika jsou etnonyma či gentilika. V případě národních států se však obtížně rozlišuje: Skot nebo Hanák mohou být demonyma, i když mohou znamenat také původ a Skot může být obyvatelem Prahy. Demonymum často vyjadřuje nejen úřední příslušnost či aktuální pobyt v daném místě, ale i identitu člověka, spjatou s jeho osobním či rodovým původem, jazykem, zvyklostmi, typickými rysy atd.

Obyvatelská jména odvozená od vlastních jmen jsou v některých jazycích řazena mezi vlastní jména, třebaže neoznačují konkrétní subjekt, ale příslušnost ke skupině na základě společné vlastnosti. Existují však i obecná obyvatelská jména, například horal či horák jako obyvatel hor, vesničan jako obyvatel vesnice, měšťan či měšťák jako obyvatel města, chalupník jako obyvatel chalupy atd.

Vedle podstatných jmen jsou demonyma také přídavná jména (egyptský, skotský),[zdroj?] která v češtině už pravopisně za vlastní jména považována nejsou, ale například v angličtině si zachovávají velké první písmeno. V nespisovných projevech tato tendence proniká i do češtiny.

TvořeníEditovat

Demonymum je často odvozeno od názvu území (Egypt – Egypťan, WalesWelšan) nebo naopak (SkotSkotsko). Jsou ovšem také demonyma pocházející z tradice, z generalizujícího nebo opisného pojmenování, často však jsou vedle nich i přesnější výrazy (NizozemskoHolanďan/Nizozemec, Spojené království - Angličan/Brit, Vitória (Brazílie) – Capixaba).

Ve španělštině jsou demonyma často odvozena od původních latinských názvů obydlených míst: např. Alcalá de Henares (Complutum) – complutense (i v názvu univerzity Universidad Complutense de Madrid), Sevilla (Hispalis) – hispalense, Valladolid (Vallisoletum) – vallisoletano, Zaragoza (Caesaraugusta) – cesaraugustano či Mérida (Augusta Emerita) – emeritense.

Související článkyEditovat