Vesnice

malé lidské osídlení, většinou kompaktní, menší než město

Vesnice (též ves, víska, na Moravě dědina) je sídlo venkovského typu. Typicky je vesnice intravilánem (či jedním z několika intravilánů) venkovské obce, některé vesnice jsou však místními částmi města, administrativně přičleněné k vlastnímu městu. V některých kontextech se za vesnici označují celé venkovské obce.

Vesnice Zahořany
Tento článek pojednává o sídelním útvaru. Možná hledáte: Vesnice (film), filmový thriller M. Night Shyamalana.

Vymezení pojmu Editovat

Vesnice může být definována:[zdroj?!]

 
Pohled na neidentifikovanou idylicky zasněženou vesničku
 • urbanisticky – sídlo, které je tvořeno typickou nízkopodlažní zástavbou s převážně rodinnými domy, s málo vyvinutou uliční sítí, dominantním prostorem návsi (fungující jako společenské a kulturní centrum) a vysokým podílem zeleně.
 • architektonicky – sídlo s převažující nízkopodlažní zástavbou v rodinných domech postrádající přízemí určené pro obchodní činnost či služby. Venkovský dům je tvořen i rozsáhlejším zázemím sloužícím dříve pro hospodářskou činnost (zemědělská prvovýroba), dnes obvykle pro zajištění chodu domu. Dvůr a zahrada jsou vymezené a plní oddělené funkce.
 • sociálně – sídlo, kde jsou mezi jednotlivými obyvateli úzké sociálními kontakty, existuje zde dlouhodobá přirozená sociální kontrola a spoluúčast.
 • ekonomicky – sídlo, kde převažuje zemědělství a primární výroba potravin, případně sídlo, kde významná část obyvatelstva vyjíždí do zaměstnání mimo sídlo.
 • historicky – sídlo, které v minulosti nezískalo městská práva.

Vesnická (venkovská) obec bývá definována:

 • administrativně – obec, kterou stát neurčil jako městečko, městys nebo město.
 • statisticky – obec, která má počet obyvatel pod nějakou hranicí (v Česku se tradičně[zdroj?!] používala[kdy?][kde?] hranice 2000 obyvatel, nověji[kdy?] převažuje[kde?] hranice 3000 obyvatel, která je zákonnou podmínkou pro jmenování obce městem. (Ve skutečnosti však z 609 měst v Česku má pouze 394 více než 3000 obyvatel a z 232 městysů pouze 2). Možným kritériem je též hustota zalidnění, a to buď zastavěného, nebo celého území obce.

V České republice má většina významnějších vesnic (zejména ty, které jsou nebo historicky byly samostatnými obcemi) vlastní katastrální území (zahrnující intravilán i extravilán), území obce přitom může být tvořeno jedním nebo více katastrálními územími. Přehled všech existujících obcí v Česku je uveden v článku Seznam obcí v Česku.

Typy vesnic Editovat

Vesnice lze dělit do typů podle půdorysu, s přihlédnutím k tvaru plužiny:[1]

 • pravidelné formy soustředěné (semknuté):
 • pravidelné formy uvolněné (rozptýlené):
  • krátká řadová ves
  • lesní lánová ves
  • valašská řadová nebo řetězová ves
 • nepravidelné formy přírodní (živelné):
  • hromadná ves
  • sedliště
  • víska
  • dvorcová ves

Vesnice v USA Editovat

Anglicky vesnice je village, význam je však v USA trochu jiný. V každém americkém státu přitom může village znamenat něco jiného.

Stát New York Editovat

Související informace naleznete také v článku New York (stát)#Administrativní členění.

Ve státě New York je vesnice oficiální obydlená oblast, která leží v určité obci (town). Obec poskytuje obyvatelům vesnice vybrané městské služby. Vesnice má vlastní (i když menší) samosprávu, dokonce může mít i vlastní policejní sbor. Vesnice musí mít minimálně 500 obyvatel a její celková rozloha nesmí přesahovat 13 km². Maximální počet obyvatel však stanoven není, díky tomu má největší vesnice státu New York, Hempstead, přes 55 tisíc obyvatel.

Související články Editovat

Reference Editovat

 1. Sídelní typy Archivováno 25. 5. 2013 na Wayback Machine., Lidová architektura – Encyklopedie architektury a stavitelství, Václav Frolec, Josef Vařeka

Externí odkazy Editovat