Otevřít hlavní menu
Rodinný dům s volně stojící garáží (Německo)
Luxusní rodinný dům (Vila Tugendhat v Brně)

Rodinný dům je menší samostatná budova o jednom nebo několika podlažích (nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví - dle ČSN 73 4301) určená k bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Obvykle ji obývá jedna rodina nebo skupina osob, která tvoří společně jednu domácnost. Rodinný dům obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů (maximálně 3 byty - dle ČSN 73 4301) a má jediného vlastníka.

Rodinné domy jsou velmi často, ale ne vždy, ve vlastnictví uživatele. Méně často se vyskytuje případ, že majitel rodinného domu pronajme dům někomu jinému.

TypyEditovat

Podle urbanistické skladby můžeme dělit rodinné domy na samostatně stojící (neboli izolované), dvojdomy, čtyřdomy, řadové, atriové či terasové. Urbanistické uspořádání zásadně ovlivňuje cenu domu (kvůli rozdílně velkým pozemkům, různě rozsáhlé technické infrastruktuře - délky potrubí, kabelů apod. atd.). Proto je důležité si určit a rozmyslet priority př návrhu/koupi.

Podle polohy v urbanistické struktuře osídlení můžeme dělit rodinné domy na městské, příměstské a venkovské. Obvykle se rodinné domy ve městě dispozičně i architektonicky liší od rodinných domů postavených na vesnici.

Podle způsobu využití můžeme dělit rodinné domy na rezidenční (sloužící pouze k bydlení) a polyfunkční (sloužící k bydlení a nějaké doplňkové činnosti - např. na pozemku ještě kancelář/ordinace/objekty pro chov hospodářských zvířat apod.).

HodnoceníEditovat

Moderní městský rodinný dům vznikl v 19. století ze snahy kombinovat přednosti městského a venkovského způsobu života. Obvykle poskytuje vysokou úroveň bydlení, pohodlí i soukromí, je však poměrně nákladný a energeticky náročný. Ve velkých čtvrtích rodinných domů se zahradami, které tvoří okrajové čtvrti a předměstí velkých měst, rostou náklady na budování i údržbu inženýrských sítí. Vzhledem k malé hustotě osídlení se tu také obtížně zajišťuje veřejná doprava. Obyvatelé se do měst dopravují individuálně auty, což komplikuje městskou dopravu.

Povinnosti majitelůEditovat

Od roku 2021 má začít povinnost vlastníků rodinných domů doložit vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí odvoz obsahu jímek (žump) do čistírny odpadních vod. V potvrzení má být uvedeno mimo jiné o kterou jímku šlo, množství odvezeného odpadního obsahu a do jaké čístírny byl obsah odvezen.[1]

PříkladyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Vlastníci rodinných domů mají nově doložit, že obsah žumpy nechali vyvézt do čistírny vod. aktualne.cz [online]. 29. 5. 2018. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • Ottův slovník naučný nové doby, heslo Rodinný dům. Sv. 9, str. 684
  • ČSN 73 4301 (06/2004)

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat