Žumpa je izolovaná bezodtoková nádrž určená k zachycování odpadních vod z domácnosti. Žumpa se využívá v místech, kde není vybudován kanalizační systém, popřípadě není možné napojení na zavedenou stokovou síť s čističkou odpadních vod.

Betonová jímka nacházející se v budoucí silnici, před tím než se prostor kolem ní zalije asfaltem

Žumpa, na rozdíl od septiku, musí být dokonale odizolovaná a vodotěsná, tedy nesmí žádným způsobem propouštět obsah žumpy do okolního prostředí. V drtivé většině případů bývá umístěna v zemi. Obsah musí být pravidelně kontrolován a vyvážen fekálním vozem do čistírny odpadních vod, popřípadě se může využít jako hnojivo. Přístup by měl být přizpůsoben tak, aby se fekální vůz k ní mohl dostat a obsah vyprázdnit přes k tomu určený otvor.

Odpadní voda z domácnosti, firem, či družstev protéká za pomoci spádové odpadní kanalizace objektu dovnitř žump. Pro přípojku do žumpy je nutné použít minimální sklon 2,5 % na 1 metr odpadní trubky.

Slovo „žumpa“ (podobně jako je tomu u slov „stoka“ či „kanál“) se používá i v přeneseném významu jako hovorový termín pro věci, jevy, děje či vztahy, které jsou nechutné, nepěkné, neurčité či zcela nesmyslné.

Využívané materiály pro výrobu žumpy editovat

Pro výrobu žumpy je nejčastěji využívána kombinace železobetonu, kde železo tvoří skelet celé žumpy. Voděodolnost betonové žumpy zabezpečuje směs kvalitního betonu a přísad na podporu vodotěsnosti žumpy.

Dalším často využívaným materiálem pro výrobu žumpy je plast. Hlavní výhodou plastové žumpy je její hmotnost, ovšem v případě, že plastová žumpa bude umístěna v zemi s výskytem spodních vod, musí se obezdít a připevnit tak, aby spodní voda žumpu nevynášela na povrch.

Méně využívaným materiálem pro výrobu žumpy je kov. Výroba takové žumpy je nejnáročnější a finančně nejdražší volba při obstarání.

Žumpy se vyrábějí ve více druzích (jednokomorové, dvoukomorové, tříkomorové) a několika objemech. Vícekomorové žumpy jsou využívány pro tzv. septik.

Kalkulace potřebného objemu žumpy editovat

Při výběru objemu žumpy třeba dbát na 3 základní faktory a to:

  • Počet lidí, který budou žumpu využívat
  • Průměrná denní spotřeba vody v litrech na jednoho člověka
  • Denní interval, ve kterém chcete žumpu vyvážet

Aby bylo možné vypočítat potřebný objem žumpy je nutné tyto 3 faktory vynásobit, přičemž výsledek napoví kolik litrů by měla žumpa minimálně mít.

Pro kolaudaci od stavebního úřadu je třeba, aby žumpa byla certifikována s potvrzením o jejím vodotěsnosti.

Externí odkazy editovat