Osadní výbor

Osadní výbor nebo místní výbor je v České republice speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.)

Úřední deska osadního výboru v Knížkovicích, vesnici připojené k městu Zdice

Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výboru volí zastupitelstvo zpravidla k přihlédnutím k charakteru příslušné části obce. V zákoně o obcích jsou místní výbory zahrnuty pod legislativní zkratku osadní výbor.

VznikEditovat

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena v roce 2000 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Má-li obec více částí obce, zákon nestanoví, že by k nim z tohoto hlediska muselo být přistupováno rovnocenně. Zastupitelstvo tedy může podle své libovůle zřídit výbor například pro všechny existující části obce, anebo pouze pro jednu či několik odlehlých částí obce anebo naopak například pouze pro centrální část obce zahrnující historické centrum. Ačkoliv zákon takovou možnost nezmiňuje, některá města zřizují společný osadní výbor pro více částí obce. Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části. V některých městech jsou místo osadních výborů zřizovány komise rady města pro určitou část obce (například ve Zlíně). Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

Stanovit části obce a zvolit pro ně místní výbory mohou i statutární města, která mohou také ustanovit městské části nebo městské obvody a přenést na ně část kompetencí města. Postavení místního nebo osadního výboru vůči orgánům samosprávných městských částí nebo obvodů ve statutárních městech zákon neřeší. V Brně, Pardubicích a Plzni zřizují osadní výbory i zastupitelstva městských obvodů nebo městských částí. V Liberci má jedna část města status městského obvodu a v několika dalších jsou zřízeny osadní výbory.

Pro hlavní město Prahu, na niž se nevztahuje zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze ani Statut hlavního města Prahy možnost zřizovat místní části ani místní nebo osadní výbory výslovně nezakládá. Zastupitelstvo hlavního města Prahy i zastupitelstva městských částí však teoreticky mohou ustanovit podobné výbory pro lokální témata podle obecných ustanovení o výborech zastupitelstev.

PravomocEditovat

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

 • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
 • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

OznačeníEditovat

Naprostá většina obcí, které podobné výbory zřizují, volí název osadní výbor, který je ostatně v českém zákoně o obcích používán jako legislativní zkratka i pro místní výbory. Název místní výbor je používán velmi málo, možná pro jeho podobnost s názvem místní národní výbor, používaným pro orgány místní správy před rokem 1989.

Na stránkách města Letohrad se sice objevily zmínky o jakémsi „Místním výboru Letohrad“, ale v seznamu výborů zastupitelstva města žádný takový výbor uveden není.

Zřízení místního výboru je doloženo od 1. května 2009 pro sídliště Nové Zákupy ve městě Zákupy [1] a od roku 2011 také ve městě Poděbrady.

Příklady obcí s osadními a místními výboryEditovat

Osadní výbory ve statutárních městechEditovat

Osadní výbory v jiných městechEditovat

 
Proměnná plechová tabule s pozvánkou na veřejné zasedání osadního výboru Andělské Hory, části Chrastavy

Osadní výbory v ostatních obcíchEditovat

Přípravný výbor při oddělováníEditovat

Částečně se osadnímu či místnímu výboru podobá přípravný výbor v části obce, která usiluje o oddělení. Takový přípravný výbor však není výborem zastupitelstva a není volen zastupitelstvem obce, ale utvářejí si ho sami iniciátoři. Je tvořený lichým počtem nejméně tří členů a navrhuje uspořádání místního referenda, podílí se na jeho přípravě a konání, připravuje návrh na oddělení obce, jedná za nově vznikající obec a je účastníkem řízení o oddělení, nesmí však podat krajskému úřadu samotný návrh na oddělení. Zákon neurčuje způsob jeho jmenování, fakticky jsou legitimací k činnosti výboru podpisy sesbírané na podporu vyhlášení místního referenda o oddělení části obce. Přípravný výbor smí být nejvýše jeden.

Komise místní částiEditovat

V některých městech, například v Hradci Králové, Olomouci nebo Zlíně, jsou pro záležitosti některých místních části zřízeny pouze komise rady města, označované jako komise místní části či komise městské části. Tento typ komise není zákonem o obcích specificky upraven, na rozdíl od osadního či místního výboru nemá komise kontrolní funkci, ale pouze funkci iniciativní a poradní, a to vůči radě obce. Starosta jim však po dohodě s ředitelem krajského úřadu může v určitých věcech státní správy svěřit výkon přenesené působnosti.[zdroj?]

Chatové osady a zahrádkářské osadyEditovat

Chatové osady mají v Česku osadní výbory chatových osad. Zahrádkářské osady mají v Česku základní organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS). V naprosté případě těchto případů nejde o místní nebo osadní výbory veřejné samosprávy ve smyslu zákona o obcích, ale o soukromoprávní samosprávné orgány.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Zákupy 29. dubna 2009. Usnesení č. 148/09, Místní výbor Nové Zákupy. Město Zákupy [online]. 2009-05-06 [cit. 2009-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-13. 
 2. 10. zasedání zastupitelstva města Liberec, 29. 11. 2007[nedostupný zdroj]
 3. Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Strategie rozvoje st. m. Liberec (2007–2020)[nedostupný zdroj], říjen 2007, str. 9
 4. Navržený program 6. zasedání zastupitelstva města Liberec na 29. června 2006[nedostupný zdroj]
 5. Městská část Brno-Slatina, osadní výbory[nedostupný zdroj]
 6. http://historickykrouzek.iglu.cz/clanky/72hk.pdf[nedostupný zdroj]
 7. www.frydek-mistek.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-04-15. 
 8. V ostravské kolonii Bedřiška zvolili 27. března 2010 místní radu
 9. Obyvatelé ostravské kolonie Bedřiška si zvolili komunitní radu, Deník Referendum, 28. 3. 2010
 10. Největší problémy v ostravské kolonii Bedřiška působí děti a mládež, Deník.cz, 27. 3. 2010, ČTK
 11. a b c František Kostlán: Janáčková se omluvila, v Bedřišce bude samospráva, Romea.cz, 26. 3. 2010, zdroj Novinky.cz
 12. http://www.kraliky.eu/data/ext-6302.pdf
 13. Osadní výbory - Brdo neuvedeno[nedostupný zdroj]
 14. Město Pelhřimov, přehled osadních výborů Archivováno 23. 5. 2008 na Wayback Machine, 19. 2. 2008
 15. Havlíčkův Brod, předsedové osadních výborů[nedostupný zdroj]
 16. Kroměříž, komise a výbory. www.mesto-kromeriz.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-14. 
 17. Zastupitelstvo města Oder
 18. Osadní výbor místní části Radíčeves. www.mesto-zatec.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-12-18. 
 19. Osadní výbor Vrahovic
 20. Nové Hrady, zastupitelstvo města
 21. Výbory a komise zastupitelstva města Aše
 22. Veselí nad Moravou, výbory
 23. Osadní výbor městské části Horusice
 24. Zlaté Hory, zastupitelstvo
 25. Osadní výbor v Malé Čermné. www.mestohronov.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-08. 
 26. Dašice, výbory
 27. V Dobré Vodě u Toužimi vznikl osadní výbor Archivováno 8. 7. 2007 na Wayback Machine, OS noviny, zpravodajský portál o občanské společnosti, 2. 7. 2007
 28. a b Zasedání zastupitelstva města Toužim č. 1/2008
 29. Zasedání zastupitelstva města Toužim č. 1/2007
 30. Toužim, povinně zveřejňované informace
 31. Litvínov, výbory ZM
 32. Vyškov, orgány města
 33. Bílovec, osadní výbory
 34. Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva města Jičína ze dne 11. 12. 2006[nedostupný zdroj]
 35. Říčanský kurýr 11/2003, listopad 2003, str. 6, článek Nové osadní výbory, Ing. Věra Krejčová
 36. Říčany, osadní výbory
 37. Miloslav Pilař: Jak pracují osadní výbory Chrastavska?, Chrastavské listy 1/2005
 38. Benešov, osadní výbory. www.benesov-city.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-12-12. 
 39. [1]
 40. Moravské Budějovice, místní části
 41. Seznam členů výborů Zastupitelstva města Písku. www.mesto-pisek.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-10-09. 
 42. Výbory a komise města Zdice, Zdické [nedostupný zdroj], Zdické noviny, vydává město Zdice, č. 142, leden 2004, str. 3
 43. Z jednání rady města 13. 6. 2006, Zdické [nedostupný zdroj], Zdické noviny, vydává město Zdice, č. 175, leden 2007, str. 2
 44. Obec Čerčany, výbory zastupitelstva
 45. Oficiální stránky osadního výboru Poddubí, z webu obce Kaliště ale odkaz i zmínka o výboru zmizely
 46. Lichnov, osadní výbor
 47. Organizační řád obce Bulovka[nedostupný zdroj], 6. 12. 2006
 48. Olbramovice, popis úřadu

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat