Osadní výbor nebo místní výbor je v České republice speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.)

Úřední deska osadního výboru v Knížkovicích, vesnici připojené k městu Zdice

Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výboru volí zastupitelstvo zpravidla k přihlédnutím k charakteru příslušné části obce. V zákoně o obcích jsou místní výbory zahrnuty pod legislativní zkratku osadní výbor.

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena v roce 2000 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Má-li obec více částí obce, zákon nestanoví, že by k nim z tohoto hlediska muselo být přistupováno rovnocenně. Zastupitelstvo tedy může podle své libovůle zřídit výbor například pro všechny existující části obce, anebo pouze pro jednu či několik odlehlých částí obce anebo naopak například pouze pro centrální část obce zahrnující historické centrum. Osadní výbory jsou nejčastěji zřizovány pro stavebně oddělené odlehlejší části obce. Ačkoliv zákon takovou možnost nezmiňuje, některá města zřizují společný osadní výbor pro více částí obce. Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části. V některých městech jsou místo osadních výborů zřizovány komise rady města pro určitou část obce (například ve Zlíně). Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

Stanovit části obce a zvolit pro ně místní výbory mohou i statutární města, která mohou také ustanovit městské části nebo městské obvody a přenést na ně část kompetencí města. Postavení místního nebo osadního výboru vůči orgánům samosprávných městských částí nebo obvodů ve statutárních městech zákon neřeší. V Brně, Pardubicích a Plzni zřizují osadní výbory i zastupitelstva městských obvodů nebo městských částí. V Liberci má jedna část města status městského obvodu a v několika dalších jsou zřízeny osadní výbory.

Pro hlavní město Prahu, na niž se nevztahuje zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze ani Statut hlavního města Prahy možnost zřizovat místní části ani místní nebo osadní výbory výslovně nezakládá. Zastupitelstvo hlavního města Prahy i zastupitelstva městských částí však teoreticky mohou ustanovit podobné výbory pro lokální témata podle obecných ustanovení o výborech zastupitelstev.

Pravomoc

editovat

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

 • předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a
 • vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

Označení

editovat

Naprostá většina obcí, které podobné výbory zřizují, volí název osadní výbor, který je ostatně v českém zákoně o obcích používán jako legislativní zkratka i pro místní výbory. Název místní výbor je používán velmi málo, možná pro jeho podobnost s názvem místní národní výbor, používaným pro orgány místní správy před rokem 1989.

Zřízení místního výboru je doloženo od 1. května 2009 pro sídliště Nové Zákupy ve městě Zákupy [1] a od roku 2011 také ve městě Poděbrady.

Obce s osadními a místními výbory

editovat

Osadní výbory ve statutárních městech

editovat

Osadní výbory v jiných městech

editovat
 
Proměnná plechová tabule s pozvánkou na veřejné zasedání osadního výboru Andělské Hory, části Chrastavy

Osadní výbory v ostatních obcích

editovat

Přípravný výbor při oddělování

editovat

Částečně se osadnímu či místnímu výboru podobá přípravný výbor v části obce, která usiluje o oddělení. Takový přípravný výbor však není výborem zastupitelstva a není volen zastupitelstvem obce, ale utvářejí si ho sami iniciátoři. Je tvořený lichým počtem nejméně tří členů a navrhuje uspořádání místního referenda, podílí se na jeho přípravě a konání, připravuje návrh na oddělení obce, jedná za nově vznikající obec a je účastníkem řízení o oddělení, nesmí však podat krajskému úřadu samotný návrh na oddělení. Zákon neurčuje způsob jeho jmenování, fakticky jsou legitimací k činnosti výboru podpisy sesbírané na podporu vyhlášení místního referenda o oddělení části obce. Přípravný výbor smí být nejvýše jeden.

Komise místní části

editovat

V některých městech jsou pro záležitosti všech nebo vybraných místních části zřízeny pouze komise rady města, označované například jako komise místní nebo městské části, občanské komise, komise pro rozvoj příměstských částí nebo komise pro integrované obce. Tento typ komise není zákonem o obcích specificky upraven, na rozdíl od osadního či místního výboru nemá komise kontrolní funkci, ale pouze funkci iniciativní a poradní, a to vůči radě města.

Chatové osady a zahrádkářské osady

editovat

Chatové osady mají v Česku osadní výbory chatových osad. Zahrádkářské osady mají v Česku základní organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS). V naprosté případě těchto případů nejde o místní nebo osadní výbory veřejné samosprávy ve smyslu zákona o obcích, ale o soukromoprávní samosprávné orgány.

Občanské aktivy

editovat

Ve vojenských újezdech měly až do roku 2015 podobnou funkci občanské aktivy, které podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu, mohl a v některých případech musel zřídit jako svůj poradní orgán újezdní úřad. Od roku 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb. nesmí mít vojenské újezdy žádné obyvatele hlášené k trvalému pobytu.

Občanskými aktivy se nazývají či nazývala též více či méně formální sdružení v některých nesamosprávných částech měst, například Občanský aktiv Klepačovský výbor v Klepačově nebo občanský aktiv Češkovice v částech města Blanska, v části Lukavec města Fulnek, v části Žerovice města Přeštice, v části Nová Dědina města Uničov atd.

Reference

editovat
 1. Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Zákupy 29. dubna 2009. Usnesení č. 148/09, Místní výbor Nové Zákupy. Město Zákupy [online]. 2009-05-06 [cit. 2009-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-13. 
 2. http://historickykrouzek.iglu.cz/clanky/72hk.pdf[nedostupný zdroj]
 3. Statutární město České Budějovice [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 4. Záměr zřízení osadního výboru pro Třebotovice a Kaliště [online]. [cit. 2021-01-20]. Dostupné online. 
 5. Osadní výbory nebo sdružování obcí? [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 6. Statutární město Děčín [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 7. Statutární město Frýdek-Místek [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 8. Statutární město Jablonec nad Nisou [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 9. Statutární město Jihlava [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 10. Statutární město Liberec [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 11. Městský obvod Pardubice IV [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 12. Městský obvod Plzeň 3 [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 13. Statutární město Prostějov [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 14. Statutární město Přerov [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 15. Statutární město Třinec [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 16. Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 17. Výbory a komise zastupitelstva města Aše
 18. Město Bechyně [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 19. Město Benešov [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 20. Město Beroun [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 21. Bílovec, osadní výbory
 22. Město Blatná [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 23. Město Bor [online]. [cit. 2020-02-18]. Dostupné online. 
 24. Město Borohrádek [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. 
 25. Město Borovany [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 26. Město Boskovice [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 27. Město Broumov [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 28. Město Brtnice [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 29. Město Brumov-Bylnice [online]. [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. 
 30. Město Bučovice [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
 31. Město Bystřice nad Pernštejnem [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 32. Město Bystřice pod Hostýnem [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 33. Město Cvikov [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 34. Město Červený Kostelec [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 35. Město Česká Kamenice [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 36. Město Česká Lípa [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné online. 
 37. Město Česká Skalice [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. 
 38. Město Česká Třebová [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 39. Město Dašice [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 40. Město Dobrovice [online]. [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. 
 41. Město Doksy [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné online. 
 42. Město Dolní Benešov [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 43. Město Dubá [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné online. 
 44. Město Dvůr Králové nad Labem [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 45. Město Frýdlant [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné online. 
 46. Město Fulnek [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 47. Město Habry [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 48. Město Havlíčkův Brod [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 49. Město Heřmanův Městec [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 50. Město Hluboká nad Vltavou [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 51. Město Hlučín [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 52. Město Hodonín [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 53. Město Horní Slavkov [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 54. Město Hořice [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 55. Město Hrádek nad Nisou [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 56. Město Hranice [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 57. Město Hronov [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 58. Město Humpolec [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 59. Město Chlumec nad Cidlinou [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 60. Město Chodov [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 61. Město Chotěboř [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 62. Město Chrastava [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 63. Miloslav Pilař: Jak pracují osadní výbory Chrastavska?, Chrastavské listy 1/2005
 64. Město Ivančice [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
 65. Město Ivanovice na Hané [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
 66. Město Jablonné v Podještědí [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 67. Město Jaroměř [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 68. Město Jaroměřice nad Rokytnou [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 69. Město Jemnice [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 70. Město Jesenice [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 71. Město Jičín [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 72. Město Jilemnice [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-21. 
 73. Město Jindřichův Hradec [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 74. Město Jirkov [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 75. Město Jistebnice [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 76. Město Kaplice [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 77. Město Klimkovice [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. 
 78. Město Kojetín [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. 
 79. Město Konice [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 80. Město Kopidlno [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 81. Město Kopřivnice [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-21. 
 82. Město Kostelec nad Černými lesy [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 83. Město Kostelec nad Orlicí [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 84. Město Králíky [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 85. Město Králíky [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 86. Archivovaná kopie. www.kraliky.eu [online]. [cit. 2015-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-07-12. 
 87. Město Kroměříž [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 88. Město Kryry [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 89. Město Kunštát [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 90. Město Kutná Hora [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 91. Město Kyjov [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 92. Město Kynšperk nad Ohří [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 93. Město Letovice [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 94. Město Lipník nad Bečvou [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 95. Město Lišov [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 96. Město Litomyšl [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné online. 
 97. Město Litovel [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 98. Litvínov, výbory ZM
 99. Město Loket [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 100. Město Loštice [online]. [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. 
 101. Město Meziměstí [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 102. Město Mladá Vožice [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 103. Město Mohelnice [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné online. 
 104. Město Moravské Budějovice [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 105. Město Moravský Beroun [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. 
 106. Město Moravský Krumlov [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
 107. Město Náchod [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. 
 108. Město Náměšť nad Oslavou [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 109. Město Nejdek [online]. [cit. 2021-03-05]. [5.3.2021 Dostupné online]. 
 110. Město Nová Paka [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 111. Město Nové Hrady [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 112. Město Nové Město na Moravě [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 113. Město Nové Město nad Metují [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 114. Město Nový Bor [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 115. Město Nový Bydžov [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 116. Město Nový Jičín [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 117. Město Odry [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 118. Město Orlová [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 119. Město Paskov [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 120. Město Pelhřimov [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 121. Město Písek [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 122. Město Planá [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 123. Město Plumlov [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-02-01. 
 124. Město Poděbrady [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 125. Město Police nad Metují [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. 
 126. Město Potštát [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-09-15. 
 127. Město Prachatice [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 128. Město Příbor [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 129. Město Přibyslav [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 130. Město Rájec-Jestřebí [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 131. Město Rýmařov [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-21. 
 132. Říčanský kurýr 11/2003, listopad 2003, str. 6, článek Nové osadní výbory, Ing. Věra Krejčová
 133. Říčany, osadní výbory
 134. Město Slavičín [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 135. Město Slavonice [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 136. Město Strakonice [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 137. Město Strmilov [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 138. Město Studénka [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 139. Město Suchdol nad Lužnicí [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 140. Město Světlá nad Sázavou [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 141. Město Šlapanice [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 142. Město Šternberk [online]. [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. 
 143. Město Tábor [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 144. Táborsko.eu [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 145. Město Tachov [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 146. Město Telč [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 147. Město Tišnov [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 148. Město Toužim [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 149. V Dobré Vodě u Toužimi vznikl osadní výbor Archivováno 8. 7. 2007 na Wayback Machine., OS noviny, zpravodajský portál o občanské společnosti, 2. 7. 2007
 150. Město Trhové Sviny [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 151. Město Třeboň [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 152. Město Třešť [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 153. Město Turnov [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné online. 
 154. Město Týn nad Vltavou [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 155. Město Týnec nad Sázavou [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 156. Město Týniště nad Orlicí [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 157. Město Uničov [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. 
 158. Město Valašské Klobouky [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 159. Město Valašské Meziříčí [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 160. Město Velká Bíteš [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 161. Osadní výbor městské části Horusice
 162. Město Veselí nad Moravou [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 163. Město Vimperk [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 164. Město Vítkov [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 165. Město Vodňany [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 166. Město Volyně [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 167. Město Vrbno pod Pradědem [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 168. Město Vysoké Mýto [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 169. Město Vyškov [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 170. Město Zábřeh [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné online. 
 171. Město Zákupy [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-05-05. 
 172. Město Zdice [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-05-05. 
 173. Město Zlaté Hory [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné online. 
 174. Osadní výbor místní části Radíčeves. www.mesto-zatec.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-12-18. 
 175. Město Žatec [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 176. Město Žďár nad Sázavou [online]. [cit. 2021-02-17]. Dostupné online. 
 177. Město Ždírec nad Doubravou [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-05-05. 
 178. Město Železný Brod [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-21. 
 179. Město Železný Brod [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-21. 
 180. Město Žirovnice [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 181. Město Žulová [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné online. 
 182. Městys Batelov [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 183. Městys Dolní Bukovsko [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 184. Městys Hustopeče nad Bečvou [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 185. Městys Jimramov [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 186. Městys Kamenice [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 187. Městys Ledenice [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné online. 
 188. Městys Lomnice [online]. [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
 189. Městys Radomyšl [online]. [cit. 2021-02-23]. Dostupné online. 
 190. Obec Čerčany, výbory zastupitelstva. www.cercany.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-07-12. 
 191. Obec Červená Voda [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 192. Obec Dolany [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. 
 193. Obec Dolní Újezd [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 194. Obec Horní Stropnice [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 195. Obec Huzová [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-02-01. 
 196. Obec Jeseník nad Odrou [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 197. Obec Kamenice [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 198. Lichnov, osadní výbor. www.obeclichnov.cz [online]. [cit. 2008-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-12. 
 199. Obec Malá Skála [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 200. Obec Nový Malín [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 201. Olbramovice, popis úřadu
 202. Obec Ostroměř [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 203. Obec Senice na Hané [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 204. Obec Starý Jičín [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-09-21. 
 205. Obec Strančice [online]. [cit. 2021-02-21]. Dostupné online. 
 206. Obec Svinčany [online]. [cit. 2021-09-15]. Dostupné online. 
 207. Obec Těrlicko [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 208. Obec Vavřinec [online]. [cit. 2021-02-24]. Dostupné online. 
 209. Obec Velké Popovice [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 210. Obec Vrdy [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 211. Obec Vysoký Újezd [online]. [cit. 2022-11-01]. Dostupné online. 
 212. Obec Želiv [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné online. 
 213. Statutární město Havířov [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 214. Statutární město Hradec Králové [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 215. Statutární město Mladá Boleslav [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 216. Statutární město Olomouc [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 217. Statutární město Zlín [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 218. Město Bohumín [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné online. 
 219. Město Březová [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 220. Město Český Těšín [online]. [cit. 2021-07-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-05. 
 221. Město Nechanice [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 222. Město Polná [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 223. Město Trutnov [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. 
 224. Město Třebíč [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 225. Město Valašské Meziříčí [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 226. Město Velké Meziříčí [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné online. 
 227. Město Znojmo [online]. [cit. 2021-03-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-03-19. 
 228. Obec Velký Týnec [online]. [cit. 2022-01-31]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat