Seznam chráněných území v okrese Jindřichův Hradec

Seznam chráněných území v okrese Jindřichův Hradec

Toto je seznam chráněných území v okrese Jindřichův Hradec aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Jindřichův Hradec.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1977 Přírodní rezervace Blanko v zimě PR Blanko &0000000000000011.93000011,93
Kategorie „Blanko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blanko“ na Wikimedia Commons
Mezotrofní rybník s litorálními porosty a luční rašeliniště 49°0′46″ s. š., 15°4′13″ v. d.
5467 Branske doubi 05.jpg PP Branské doubí &0000000000000040.94000040,94
Kategorie „Branské doubí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Branské doubí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Krajinný fragment tvořený rozvolněnými lesními porosty s polopřirozenou druhovou skladbou 48°58′25″ s. š., 14°47′6″ v. d.
1300 Bukové kopce 08.jpg PR Bukové kopce &0000000000000010.44000010,44
Kategorie „Bukové kopce (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bukové kopce (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
V Jihočeských pánvích ojedinělá ukázka přirozené bučiny 48°55′18″ s. š., 14°56′20″ v. d.
2465 Pohled do vytěženého rašeliniště Červené blato NPR Červené blato &0000000000000403.580000403,58
Kategorie „Červené blato“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červené blato“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé rašeliniště s porostem blatky 48°51′26″ s. š., 14°48′32″ v. d.
Lake in ceska canada.jpg PřP Česká Kanada &0000000000028300.00000028 300 49°0′16″ s. š., 15°10′51″ v. d.
1777 PP Dědek u Slavonic &0000000000000002.7900002,79
Kategorie „Dědek u Slavonic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dědek u Slavonic“ na Wikimedia Commons
Mezotrofní rybník s vysokou druhovou diverzitou fytoplanktonu i zooplanktonu 49°0′47″ s. š., 15°18′27″ v. d.
1966 PR Dračice &0000000000000008.1200008,12 Meandrující úsek řeky s významnou flórou a faunou 48°53′38″ s. š., 14°58′12″ v. d.
2096 PP Dubová stráň PP Dubová stráň &0000000000000012.06000012,06
Kategorie „Dubová stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubová stráň“ na Wikimedia Commons
Zachování převážně dubových a smíšených porostů s druhově velmi bohatým bylinným patrem 49°6′5″ s. š., 15°26′33″ v. d.
599 Fabián PR Fabián &0000000000000022.81000022,81
Kategorie „Fabián (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Fabián (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozená smíšená podhorská bučina 49°2′6″ s. š., 14°59′18″ v. d.
2215 Gebhárecký rybník PP Gebhárecký rybník &0000000000000019.03000019,03
Kategorie „Gebhárecký rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Gebhárecký rybník“ na Wikimedia Commons
Oligomezotrofní rybník s typickou vegetací a na něj navazující luční rašeliniště 49°0′6″ s. š., 15°12′26″ v. d.
1373 Kveten pr hadi vrch 34.jpg PR Hadí vrch &0000000000000013.37000013,37
Kategorie „Hadí_vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hadí_vrch“ na Wikimedia Commons
Jalovcový porost s cennou mechovou a lišejníkovou vegetací 48°57′49″ s. š., 15°11′47″ v. d.
PřP Homolka-Vojířov
1707 Halamsky most.jpg PR Horní Lužnice &0000000000000414.100000414,10
Kategorie „Horní Lužnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní Lužnice“ na Wikimedia Commons
Niva Lužnice s přirozeným korytem a četnými meandry, mozaika lučních a mokřadních biotopů 48°51′23″ s. š., 14°54′8″ v. d.
2216 Pohled na hladinu rybníka PR Hrádeček &0000000000000018.35000018,35
Kategorie „Hrádeček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrádeček (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana mokřadních biotopů rašelinišť, rašelinných luk, rybníků 49°8′26″ s. š., 15°10′17″ v. d.
1372 Jalovce u Kunžaku PP Jalovce u Kunžaku &0000000000000000.3300000,33
Kategorie „Jalovce u Kunžaku (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jalovce u Kunžaku (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Významná lokalita jalovce obecného 49°7′22″ s. š., 15°10′11″ v. d.
1369 Jalovce na lokalitě PP Jalovce u Valtínova &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Jalovce u Valtínova (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jalovce u Valtínova (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachovalý souvislý porost jalovce obecného 49°5′53″ s. š., 15°15′7″ v. d.
1375 Kaproun v zimě NPP Kaproun &0000000000000002.9200002,92
Kategorie „Kaproun (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaproun (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště s množstvím vstavačů, v rybníčku leknín bělostný 49°4′50″ s. š., 15°11′24″ v. d.
1954 Kveten pr krabanosska niva 22.jpg PR Krabonošská niva &0000000000000036.33000036,33
Kategorie „Krabonošská niva“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krabonošská niva“ na Wikimedia Commons
Bohatá mokřadní společenstva v nivě Lužnice 48°48′19″ s. š., 14°56′40″ v. d.
6027 PP Kramářka &0000000000000035.51890035,5189 Pestrý komplex lučních, mokřadních a vodních biotopů v říční nivě Nežárky s řadou provázaných mělkých vodních nádrží, hlubších tůní a jezírek v místě vytěženého ložiska rašeliny, stanoviště mnoha ohrožených a chráněných druhů rostlin (leknín bělostný, bublinatka bledožlutá, aldrovandka měchýřkatá, rosnatka okrouhlolistá, bazanovec kytkokvětý, rdest alpský aj.) a živočichů (např. desítky druhů vážek rodu Odonata) 49°8′19″ s. š., 14°47′40″ v. d.
2095 Rybník Králek PP Králek &0000000000000003.7369003,7369
Kategorie „Králek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Králek“ na Wikimedia Commons
Ochrana populace kriticky ohrožené pobřežnice jednokvěté, prostřednictvím
ochrany ekosystému rybníka
49°10′33″ s. š., 14°53′47″ v. d.
1734 Kačležský rybník NPP Krvavý a Kačležský rybník &0000000000000383.550000383,55 Pobřežní zóny rybníků, mokřady vzájemně propojené ochranným pásmem, ptačí hnízdiště 49°6′47″ s. š., 15°6′30″ v. d.
2217 Bledule jarní kvetoucí na lokalitě PP Kysibl &0000000000000011.97820011,9782
Kategorie „Kysibl (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kysibl (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lesní společenstva lužních lesů a dubohabřin s bohatým bylinným patrem 48°55′38″ s. š., 15°33′42″ v. d.
601 Les na lokalitě PP Lipina &0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Lipina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lipina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek původní lipové doubravy 49°12′11″ s. š., 15°5′28″ v. d.
1722 PR Losí blato u Mirochova &0000000000000201.000000201,00 Zachovalý rašelinný komplex s polopřirozenými až přirozenými lesními ekosystémy 49°0′20″ s. š., 14°57′31″ v. d.
5667 Popis obrazku PP Malý Bukač &0000000000000003.6400003,64
Kategorie „Malý Bukač (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý Bukač (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana ekosystému rybníka a okolních stanovišť s výskytem zvláště chráněných a významných druhů živočichů, zejména obojživelníků a s výskytem významných druhů rostlin. Ochrana druhů a stanovišť evropsky významné lokality. 49°9′55″ s. š., 15°9′8″ v. d.
1976 Kveten pp matensky rybnik 07.jpg PP Matenský rybník &0000000000000004.9400004,94
Kategorie „Matenský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Matenský rybník“ na Wikimedia Commons
Mokřadní biotopy se vzácnou faunou a flórou 49°9′6″ s. š., 14°55′52″ v. d.
6234 PP Mnišský rybník &0000000000000025.60000025,6
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Populace silně ohrožené puchýřky útlé a dalších druhů vázaných na mezotrofní rybníky 49°0′35″ s. š., 15°6′6″ v. d.
5878 Pp moravska dyje 12 brezen 29.jpg PP Moravská Dyje &0000000000000258.347200258,3472
Kategorie „Moravská Dyje (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Moravská Dyje (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Chráněné a vzácné druhy živočichů (vydra říční, škeble říční, velevrub malířský, hořavka duhová, ouklejka pruhovaná, rak říční aj.) a rostlin vázané na biotop vodního toku, mokřadních ploch, nivních luk, trávníků mezofilního až xerofilního typu a biotopů otevřených skalních ploch 49°4′5″ s. š., 15°25′43″ v. d.
1778 Mutenská obora na jaře 2013 PR Mutenská obora &0000000000000043.53000043,53
Kategorie „Mutenská obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mutenská obora“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozených a polopřirozených smíšených a listnatých porostů 48°59′45″ s. š., 15°25′34″ v. d.
1925 Luznice.jpg PR Na Ivance &0000000000000132.360000132,36
Kategorie „Na Ivance“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Ivance“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok řeky s rameny, lužní a smíšené porosty s borovicí 48°55′15″ s. š., 14°53′55″ v. d.
1720 Olšina u Přeseky PR Olšina u Přeseky &0000000000000006.2800006,28
Kategorie „Olšina u Přeseky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Olšina u Přeseky“ na Wikimedia Commons
Olšina ve výtopě rybníka Vydýmače se zachovalými rostlinnými společenstvy 49°2′50″ s. š., 14°44′20″ v. d.
1374 Les na lokalitě PP Olšina u Volfířova &0000000000000008.2300008,23
Kategorie „Olšina u Volfířova (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Olšina u Volfířova (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zachovalý komplex potočních a prameništních olšin s hojným výskytem bledule jarní 49°6′44″ s. š., 15°20′27″ v. d.
6233 PP Osika &0000000000000067.10000067,1
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Populace pobřežnice jednokvěté a dalších druhů vázaných na mezotrofní rybníky 49°1′48″ s. š., 15°8′57″ v. d.
2219 Hladina rybníku PP Pazourův rybník &0000000000000001.5600001,56
Kategorie „Pazourův rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pazourův rybník“ na Wikimedia Commons
Zachování a zlepšení podmínek pro výskyt populace leknínu bělostného 49°9′26″ s. š., 15°13′18″ v. d.
1955 Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti &0000000000000002.5800002,58
Kategorie „Pískovna na cvičišti“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pískovna na cvičišti“ na Wikimedia Commons
Ochrana vzácných mokřadních živočichů 49°7′57″ s. š., 15°1′19″ v. d.
2135 Pískovna u Dračice 08.jpg PP Pískovna u Dračice &0000000000000007.5000007,50
Kategorie „Pískovna u Dračice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pískovna u Dračice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Unikátní geologicko-geomorfologické jevy na bázi kvartérních sedimentárních vrstev 48°53′36″ s. š., 14°56′2″ v. d.
1726 Louka s lesem Rašeliniště Hovízna PR Rašeliniště Hovízna &0000000000000007.0100007,01
Kategorie „Rašeliniště Hovízna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Hovízna“ na Wikimedia Commons
Významné rašeliniště s cennými společenstvy rostlin i živočichů 49°8′35″ s. š., 14°41′38″ v. d.
2220 Pohled na rašeliniště PP Rašeliniště Klenová &0000000000000004.5200004,52
Kategorie „Rašeliniště Klenová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Klenová“ na Wikimedia Commons
Zachování mokřadních biotopů, především lučního rašeliniště s řadou rostlinných
a živočišných druhů a společenstev
49°3′34″ s. š., 15°9′38″ v. d.
2221 Pohled na rašeliniště PP Rašeliniště Mosty &0000000000000002.9000002,90
Kategorie „Rašeliniště Mosty“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Mosty“ na Wikimedia Commons
Zachování mokřadních biotopů, především lučního rašeliniště a pobřeží rybníka 49°6′47″ s. š., 15°14′55″ v. d.
1683 PR Rašeliniště Pele &0000000000000011.30000011,30 Rašeliniště v počátečním stádiu vývoje na přítocích rybníka Vydýmače 48°57′34″ s. š., 14°57′43″ v. d.
5668 PP Rašeliniště Radlice &0000000000000003.8800003,88 Ochrana soustavy rybníků a přechodného rašeliniště s výskytem zvláště chráněných a významných druhů živočichů, zejména obojživelníků a vážek, s výskytem významných druhů rostlin 49°7′54″ s. š., 15°19′0″ v. d.
1370 Pohled na rašeliniště PP Rašeliniště u Suchdola &0000000000000002.5500002,55
Kategorie „Rašeliniště u Suchdola (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště u Suchdola (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Prameništní rašeliniště s výskytem reliktních druhů mechu 49°7′55″ s. š., 15°14′22″ v. d.
6232 PP Rybník Růže &0000000000000004.6000004,6
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Populace leknínu bělostného a dalších druhů vázaných na mezotrofní rybníky 49°4′20″ s. š., 15°6′54″ v. d.
5650 Pohled na hladinu rybníka PP Rybníky u Lovětína &0000000000000010.90000010,90
Kategorie „Rybníky u Lovětína (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybníky u Lovětína (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Komplex cenných mokřadních biotopů rybníků, tůní a luk, ochrana na ně vázaných rostlin a živočichů a ochrana druhů a stanovišť EVL Rybníky u Lovětína 49°12′15″ s. š., 15°3′16″ v. d.
1727 Rybníky u Vitmanova PR Rybníky u Vitmanova &0000000000000202.800000202,80
Kategorie „Rybníky u Vitmanova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybníky u Vitmanova“ na Wikimedia Commons
Rybníky Nový Vdovec a Ženich s přilehlými rašeliništi a mokřady 49°1′25″ s. š., 14°50′25″ v. d.
2218 Skalák u Senotína v zimě PR Skalák u Senotína &0000000000000014.21000014,21
Kategorie „Skalák u Senotína“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalák u Senotína“ na Wikimedia Commons
Zachování vodního režimu, zachování půdních poměrů a udržením vysoké druhové diverzity 49°3′51″ s. š., 15°9′27″ v. d.
398 Písečná duna PP Slepičí vršek &0000000000000001.8700001,87
Kategorie „Slepičí vršek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slepičí vršek“ na Wikimedia Commons
Písečná duna s typickou květenou 49°4′14″ s. š., 14°45′43″ v. d.
1843 Soví les 10.jpg PP Soví les &0000000000000020.33000020,33
Kategorie „Soví les (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Soví les (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Starší lesní porost na rašelině s velkou druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou dřevin 48°59′ s. š., 14°49′1″ v. d.
407 Dušákovský rybník NPR Stará a Nová řeka &0000000000001197.0000001 197
Kategorie „Stará řeka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stará řeka (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok s lužními porosty, loukami a lesy, hnízdiště ptactva 49°0′22″ s. š., 14°50′ v. d.
1724 PR Staré jezero &0000000000000128.420000128,42 Litorální porosty rybníka a přilehlá rašeliniště se vzácnou květenou a avifaunou 48°58′42″ s. š., 14°53′22″ v. d.
1708 PR Široké blato &0000000000000116.890000116,89 Rašeliniště s porostem blatky a rojovníkem bahenním 48°54′40″ s. š., 14°58′58″ v. d.
1368 Toužínské stráně PP Toužínské stráně &0000000000000003.0700003,07
Kategorie „Toužínské stráně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Toužínské stráně“ na Wikimedia Commons
Rulový lom s teplomilnými společenstvy a bohatým výskytem motýlů 49°4′38″ s. š., 15°25′3″ v. d.
32 Zlatá stoka CHKO Třeboňsko &0000000000070000.00000070 000 49° s. š., 14°50′8″ v. d.
498 Letecký pohled na rybník Velký Tisý NPR Velký a Malý Tisý &0000000000000615.540000615,54
Kategorie „Velký a Malý Tisý“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký a Malý Tisý“ na Wikimedia Commons
Jedna z nejvýznamnějších ornitologických rezervací ČR, soustava rybníků, luk, lesíků a polí 49°3′39″ s. š., 14°43′8″ v. d.
1776 Velký Troubný PP Velký Troubný &0000000000000008.1600008,16
Kategorie „Velký Troubný???“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Troubný???“ na Wikimedia Commons
Mezotrofní rybník s vysokou druhovou diverzitou fyto- i zooplanktonu 49°2′6″ s. š., 15°18′0″ v. d.
1371 NPP Vizír v září NPP Vizír &0000000000000010.22000010,22 Lesní rybník, hnízdiště vodních ptáků a čápa černého 48°57′48″ s. š., 14°53′12″ v. d.
6231 PP Vosecký rybník &0000000000000007.1000007,1
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Populace silně ohrožené puchýřky útlé a dalších druhů vázaných na mezotrofní rybníky 49°8′6″ s. š., 15°7′55″ v. d.
1725 Výtopa Rožmberka PR Výtopa Rožmberka &0000000000000190.500000190,50
Kategorie „Výtopa Rožmberka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Výtopa Rožmberka“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý komplex litorálních porostů rybníka a mokrých luk se vzácnými společenstvy 49°2′36″ s. š., 14°47′58″ v. d.
1709 Popis obrazku PR Záblatské louky &0000000000000108.000000108,00
Kategorie „Záblatské louky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Záblatské louky (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex porostů litorální vegetace, rašelinných a vlhkých kosených luk, na Třeboňsku již ojedinělé 49°6′29″ s. š., 14°39′4″ v. d.
5886 Žofina Huť, natural monument.jpg PP Žofina Huť &0000000000000014.08400014,084
Kategorie „Žofina Huť (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žofina Huť (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Louky s výskytem vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména modráska bahenního 48°48′41″ s. š., 14°54′32″ v. d.
608 Národní přírodní rezervace Žofinka.jpg NPR Žofinka &0000000000000343.941000343,941
Kategorie „Žofinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žofinka“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé rašeliniště s rašelinným lesem a bohatou květenou i zvířenou 48°49′17″ s. š., 14°53′ v. d.

Zrušená chráněná územíEditovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1956   PP Horní Lesák &0000000000000002.1600002,16
 
Kategorie „Rybníky u Lovětína“ na Wikimedia Commons
Rybník a zamokřené louky, výskyt obojživelníků 49°12′3″ s. š., 15°2′3″ v. d.
1957   PP Luží u Lovětína &0000000000000004.8300004,83
 
Kategorie „Rybníky u Lovětína“ na Wikimedia Commons
Mokřad s výskytem zevaru nejmenšího a ostřice plstnatoplodé 49°12′19″ s. š., 15°3′14″ v. d.
1721 PR Meandry Lužnice &0000000000000090.25000090,25 Přirozený tok Lužnice se sítí slepých ramen v různém stupni zazemnění 48°58′44″ s. š., 14°51′21″ v. d.
1723   PR Novořecké močály &0000000000000236.340000236,34
 
Kategorie „Novořecké močály“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlý komplex mokřadních ekosystémů v inundaci Nové řeky 49°1′3″ s. š., 14°51′51″ v. d.
2232   PR Trpnouzské blato &0000000000000104.040000104,04
 
Kategorie „Trpnouzské blato“ na Wikimedia Commons
Unikátní komplex rašeliniště na místech po bývalé těžbě rašeliny se sukcesními stadii v různém stupni vývoje. PR zrušena a sloučena s NPR Žofinka. 48°50′3″ s. š., 14°52′51″ v. d.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

LiteraturaEditovat

  • ALBRECHT, Josef, kolektiv. Chráněná území ČR. Příprava vydání Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček. Svazek VIII. Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. S. 217–260. 

Externí odkazyEditovat