Mikroregion Krnovsko

Mikroregion Krnovsko je dobrovolné sdružení obcí, nacházející se v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Mikroregion je svazkem 25 obcí s centrem v Krnově. Územně se Mikroregion Krnovsko shoduje se správním obvodem obce s rozšířenou působností města Krnova. Účelem Mikroregionu Krnovsko je spolupráce členů svazku obcí při realizaci strategického plánu ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, kulturních a historických hodnot regionu a propagace mikroregionu. Na území Mikroregionu Krnovsko působí Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, o. p. s.

Mikroregion Krnovsko
Forma svazek obcí
Předseda Mgr. Alena Krušinová
Sídlo Krnov
Datum založení 3. prosince 2003
Poloha
Kraj Moravskoslezský
Okres Bruntál
Kontakt
E-mail info@mikroregionkrnovsko.cz
Web www.mikroregionkrnovsko.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Obce sdružené v mikroregionuEditovat

Jiné mikroregiony na území Mikroregionu KrnovskoEditovat

 • Venkovský mikroregion Dívčí Hrad je dobrovolné sdružení obcí Dívčí Hrad, Hlinka, Slezské Pavlovice a Vysoká, usilujících o společné řešení problémů, které překračují hranice jednotlivých obcí. Území mikroregionu je dáno přirozenou hranicí jeho obcí spolupracujících na celkovém rozvoji oblasti.[1]
 • Účelem svazku obcí Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska je obnovení prosperity a rozvoj území Osoblažska. Kromě obcí správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Osoblaha (Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Rusín, Slezská Rudoltice, Slezské Pavlovice) náleží do Mikroregionu - Sdružení obcí Osoblažska také obce Třemešná, Vysoká a Liptaň. Svazek obcí Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska má sídlo v obci Osoblaha.[2]
 • Členy svazku obcí Mikroregion Quinburk, jehož účelem je realizace regionálního rozvoje, rozvoj cestovního ruchu, jsou obce Holčovice a Heřmanovice. Svazek obcí Mikroregion Quingburk má sídlo v obci Holčovice.
 • Členy Dobrovolného svazku obcí "Loučka" jsou obce Čaková, Zátor a Brantice. Dobrovolný svazek obcí "Loučka" má sídlo v obci Zátor a organizuje projekt Odvádění a likvidace odpadních vod svazku obcí "Loučka".
 • Obce Vysoká, Dívčí Hrad, Liptaň, Třemešná, Město Albrechtice, Krnov a Úvalno jsou členy Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.[3]
 • Obec Úvalno je členem Mikroregionu Opavsko-severozápad, jehož účelem je všestranný rozvoj zájmového území a jehož sídlem je obec Úvalno.
 • Město Krnova a město Město Albrechtice jsou též členy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd se sídlem v Krnově, jehož předmětem činnosti je realizace a vyhodnocení projektu s názvem „Integrovaný strukturální projekt ochrany životního prostředí – kanalizace, ČOV“.
 • Obce Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Janov, Krnov, Liptaň, Osoblaha, Rusín a Slezské Rudoltice jsou členy zájmového sdružení právnických osob u Magistrátu Města Ostravy Sdružení obcí Horního Slezska a severní Moravy se sídlem v Ostravě, jehož účelem je výměna zkušeností a dočasná náhrada regionu.
 • Obce Jindřichov, Krasov, Město Albrechtice, Úvalno, Zátor, Brantice a Janov patří do Sdružení obcí Bruntálska, jehož sídlem je Město Albrechtice.
 • Na území Mikroregionu Krnovsko tvoří českou část Euroregionu Praděd-Pradziad členské obce Sdružení obcí Osoblažska a Sdružení obcí Bruntálska. Do ER Praděd nepatří obce Býkov-Láryšov (není člen Sdružení obcí Bruntálska), Hošťálkovy, Holčovice, Heřmanovice, Petrovice (není člen Sdružení obcí Bruntálska).[4]
 • Obce Krnov a Úvalno patří také do Regionálního sdružení obcí pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko, jenž tvoří českou část Euroregionu Silesia.[5]
 • Na území Mikroregionu Krnovsko působí Místní akční skupina Rozvoj Krnovska, o.p.s., její území je tvořeno obcemi Mikroregionu Krnovsko bez města Krnova. Sídlo MAS Rozvoj Krnovska je v Osoblaze.[6]
 • Město Krnov je členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.[7]
 • Na území Mikroregionu Krnovsko působí Místní agenda 21 Krnov (MA 21 Krnov) se sídlem v Krnově.[8],[9]

LiteraturaEditovat

ReferenceEditovat

 1. Mikroregionu Dívčí Hrad, URL: http://info.dh.sweb.cz/CS/
 2. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska, URL: http://www.mikroregion-osoblazsko.cz
 3. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, URL: http://www.sdruzeni1157.cz
 4. Euroregion Praděd, URL: http://www.europraded.cz
 5. Euroregion Silesia, URL: http://www.euroregion-silesia.cz
 6. MAS Rozvoj Krnovska, URL: http://www.maskrnovsko.cz
 7. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, URL: http://www.msunion.cz
 8. Místní Agenda 21, URL: http://www.krnov.cz/_programs/Article.asp?mid=15&sid=78&aid=9510&text=cyklostezky, http://www.krnov.cz/_programs/Article.asp?aid=10525&sid=157
 9. Výroční zpráva Místní agendy 21 Krnov za rok 2009, URL: http://www.krnovmestostromu.estranky.cz/clanky/mistni-agenda-21-krnov/vyrocni-zprava-mistni-agendy-21-krnov-za-rok-2009

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat