Seznam kulturních památek v Brně-Bosonohách

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Bosonohy v městské části Brno-Bosonohy ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BosonohyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37015750)


 
   
47837/7-662
Pam. katalog
MIS
Bosonohy Troubská, pp. 894
49°10′22,73″ s. š., 16°31′34,59″ v. d.
Zděná pilířková boží muka z 2. poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37020832)


 
   
50457/7-8889
Pam. katalog
MIS
Bosonohy Bosonožské náměstí
49°10′28,68″ s. š., 16°31′54,96″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z dílny známého brněnského sochaře Jana Tomoly, datovaná 1893, signovaná.

Památkově chráněno od 14. července 2000.

Kaple svatého Floriána (Q37015995)


 
   
47834/7-659
Pam. katalog
MIS
Bosonohy Bosonožské náměstí, pp. 1
49°10′34,04″ s. š., 16°31′46,62″ v. d.
Kaple sv. Floriána. Barokní jednolodní kostel s úpravami z roku 1860.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Socha svatého Floriána (Q37015733)


 
   
47835/7-660
Pam. katalog
MIS
Bosonohy Bosonožské náměstí, pp. 4/7
49°10′34,73″ s. š., 16°31′45,26″ v. d.
Socha sv. Floriána z první poloviny 19. století s architektonicky náročným soklem.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Kamenná stéla (Q37015718)


   
47836/7-661
Pam. katalog
MIS
Bosonohy na severním okraji obce, ul. Jámy, pp. 2624
49°10′51,16″ s. š., 16°31′16,39″ v. d.
Kamenná stéla. Sochařská práce z roku 1869. Nad nápisem v hrotité mělké nice vysoký reliéf Piety. Nad nikou podložený jednoduchý kříž, nad křížkem zděná sedlová stříška. Datováno 1869.

Poznámka: MonumNet objekt popisoval slovy Výklenková kaplička - poklona.
Památkově chráněno od 22. října 1964.

Hradisko Bosonohy (Q37015770)


   
47838/7-663
Pam. katalog
MIS
Bosonohy pp. 2594/1
49°11′15,37″ s. š., 16°30′35,34″ v. d.
Jiné archeologické naleziště hradisko Bosonohy, archeologické stopy. Pravěké výšinné sídliště z pozdní doby kamenné a období halštatského. První nálezy zde získal roku 1882 F. Koudelka. Roku 1951 byl proveden menší zjišťovací výzkum, roku 1969 menší sondážní práce. Nalezeny byly kromě keramiky kultury jevišovické a depotu měděných předmětů z téhož období také doklady osídlení lokality ve starším eneolitu (kultura s nálevkovitými poháry a typu Bajč-Retz-Křepice), dále materiál kultury únětické ze starší doby bronzové a materiál kultury horákovské z doby halštatské.

Památkově chráněno od 22. října 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat