Římskokatolická farnost Lanžhot

farnost v brněnské diecézi

Římskokatolická farnost Lanžhot je jedno z územních společenství římských katolíků ve městě Lanžhot s farním kostelem Povýšení svatého Kříže. Farnost má své vlastní webové stránky.

Římskokatolická farnost Lanžhot
kostel Povýšení svatého Kříže
kostel Povýšení svatého Kříže
Základní údaje
Děkanát Břeclav
Diecéze brněnská
Provincie moravská
Farář

materiální administrátor P. Pavel Römer;

duchovní administrátor excurrendo P. Robert Prodělal
Území farnosti
Lanžhot
Kontakt
Adresa Náměstí 10, 691 51 Lanžhot
Telefon 519 336 481
Webové stránky farnostlanzhot.cz
E-mail lanzhot@dieceze.cz
Rejstřík evidovaných právnických osob
Databáze Ministerstva kultury České republiky
Údaje v infoboxu aktuální k XI./2020

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Území farnostiEditovat

Historie farnostiEditovat

 
Pamětní deska ze 17. století na severní stěně kostela Povýšení sv. Kříže v Lanžhotu připomíná katolického faráře Štěpána Bučiče, který během rekatolizace za 45 let a 123 dnů svého působení v obci přivedl zpět do církve cca 123 jinověrců.

Písemný údaj o farním patronátu je v Zemských deskách Markrabství moravského z roku 1373, kdy je zmínka o farské škole a kostele. Fara se v obci připomíná v roce 1384. V roce 1565 se zde usadili novokřtěnci, kteří si tady postavili svůj společný dvůr. Ten však byl několikrát vypálen (v letech 1602, 1605 a 1619). Na císařský příkaz museli novokřtěnci v roce 1622 odejít i z Lanžhota. Fara byla znovu obsazena katolickým duchovním na přelomu let 1612/1613. Kostel byl opravován roku 1716. I přes různé úpravy nestačil kostel svou kapacitou pojmout návštěvníky bohoslužeb, a proto se usilovalo o jeho rozšíření. K tomu došlo až v závěru 19. století. V dubnu 1945 obsadila německá vojska věž kostela, ze které si udělali rozhlednu. Při osvobozovacích bojích byla věž ustřelena a zřítila se na zem. Kostel byl znovu opraven a zasvěcen Povýšení sv. Kříže. [1] V katastrálním území města se nachází také mnoho drobných sakrálních staveb.

V letech 2018-2019 proběhla generální oprava varhan a v plánu je i oprava zevnějšku kostela.

Duchovní správciEditovat

Prvním farářem ve farnosti se stal Štěpán Bučič. Na přání tehdejšího majitele panství Karla z Liechtensteina zde byl ustanoven r. 1613. Následovalo jej dalších 26 kněží. 27. farářem se k 1. 8. 2005 stal P. František Putna. 28. farářem byl od srpna 2011 P. ThLic. Josef Chyba, nynější děkan děkanátu Břeclav. [2]K 15. srpnu 2017 byl 29. farářem jmenován P. Pavel Römer.[3] Ten byl k 13. 1. 2020 přeřazen do Římskokatolické farnosti Velké Bílovice, ale ve farnosti Lanžhot stále zůstává materiálním správcem. Duchovní povinnosti ke stejnému dni převzal P. Robert Prodělal, farář farnosti Tvrdonice a nyní i administátor excurrendo in spiritualibus farnosti Lanžhot.

P. Pavel Römer byl 9. 8. 2020 inaugurován do římskokatolické farnosti Břeclav, vystřídal se tak s děkanem děkanátu Břeclav, P. ThLic. Josefem Chybou, který se k 2. 8. 2020 stal farářem ve Velkých Bílovicích a administrátorem excurrendo Moravského Žižkova a Zaječí.

Bohoslužby za normálních okolnostíEditovat

Seznam kostelů a kaplí ve farnosti, pořad bohoslužeb
Kostel Místo Bohoslužba (den) Hodina Poznámka
Povýšení sv. Kříže Lanžhot neděle

úterý

čtvrtek


7.30 a 9.00
18.00
18.00

Farní kostel

Bohoslužby v době koronaviruEditovat

 • V době nouzového stavu se přenášejí bohoslužby přes Youtube či prostřednictvím kabelové televize, a to každá nedělní bohoslužba v 10:00.
 • K 11. 5. 2020 byly ve farnosti obnoveny bohoslužby v úterý a ve čtvrtek s maximální účastí 100 lidí.
 • K 31. 5. 2020 byly ve farnosti obnoveny i nedělní bohoslužby.
 • Od 5. 10. 2020, s obnovením nouzového stavu, je navýšen počet nedělních bohoslužeb ve farnosti Lanžhot ze 2 na 3.
 • S platností od 12. 10. 2020 jsou zrušeny všechny bohoslužby a výuka náboženství. Byly obnoveny přenosy nedělní mše.
 • Od 8. 12. 2020 budou obnoveny všednodenní bohoslužby v úterý a čtvrtek.

Vydavatelé ohlášekEditovat

Ve farnosti se od r. 2008 tradičně vydávají ohlášky i farníkům. Tuto službu vykonává střídavě duchovní správce a Filip Beneš (kvůli epidemii koronaviru).

 • P. František Putna (2008 - 31. 7. 2011)
 • P. ThLic. Josef Chyba (1. 8. 2011 - 14. 8. 2017)
 • P. Pavel Römer (15. 8. 2017 - 12. 1. 2020)
 • Filip Beneš (13. 1. - 6. 3. a znovu od 10. 5. 2020)
 • P. Robert Prodělal (7. 3. - 9. 5. 2020)

Aktivity ve farnosti a obecné informaceEditovat

Život farnostiEditovat

Ve farnosti funguje ekonomická i pastorační rada farnosti.

Výuka náboženstvíEditovat

Výuku náboženství ve farnosti pro 1. a 2. roč. ZŠ zajišťuje katechetka Věra Hostinová a pro 3. - 9. roč. ZŠ od 13. 1. 2020 P. Robert Prodělal. Výuka probíhá v budově staré školy, nynější ZŠ a na faře.

Významné dnyEditovat

Dnem vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze je 19. květen. Adorační den připadá na 9. července.

Tříkrálová sbírkaEditovat

Na území farnosti se od r. 2000 každoročně tato akce koná. V roce 2016 se při ní vybralo 104 000 korun.[4] O rok později činil výtěžek sbírky 103 391 korun.[5] V r. 2019 to bylo zaokr. 113 000 a následující rok stejně tak.

PrimiceEditovat

Dne 10. 9. 2011 zde slavil primici P. Miroslav Prajka, ten však nyní již knězem není.

Správcové webu farnostiEditovat

 • inkognito (2008-2011)
 • P. ThLiC. Josef Chyba (2011-2017)
 • P. Pavel Römer (od 2017)
 • vicesprávce Filip Beneš (od března 2020)

ReferenceEditovat

 1. Historie kostela [online]. farnostlanzhot.webnode.cz [cit. 2015-02-23]. Dostupné online. 
 2. Biskupství brněnské. Katalog brněnské diecéze: proměnná část. Příprava vydání Gerbrich, Josef. Brno: Biskupství brněnské, 2012. 200 s. S. 38. 
 3. Změny v ustanovení kněží a jáhnů [online]. farnostpozorice.cz [cit. 2017-07-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-04. 
 4. Tříkrálová sbírka v roce 2016 [online]. breclav.charita.cz [cit. 2016-01-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-25. 
 5. Tříkrálová sbírka v roce 2017 [online]. breclav.charita.cz [cit. 2017-07-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-06-02. 

Externí odkazyEditovat