Seznam kulturních památek ve Velké nad Veličkou

Seznam kulturních památek v obci Velká nad Veličkou v okrese Hodonín

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Velká nad Veličkou v okrese Hodonín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Velká nad Veličkou editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Usedlost čp. 318 (Q31207749)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45472/7-2456
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 318, pp. 573
48°52′24,17″ s. š., 17°31′7,79″ v. d.
Venkovská usedlost. Stavba z druhé poloviny 19. století. Přízemní stavení z vepřovic, zakryté sedlovou střechou z pálených tašek, zbudovanou na nadezdívce z pálených cihel. Průčelí do ulice má dvě okna z toho jedno nové a jedno do komory. Vedle jsou vrata průjezdu. Do dvora bylo průčelí přestavěno, nový vchod nahradil žudro. Do světnice a síně vedou dvě malá okénka.

Poznámka: Objekt zanikl po roce 1966. Původní objekt asanován, na jeho místě stojí novostavba. 2008 návrh na zrušení ochrany, 2019 oznámení o zániku.
Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1967.  

Dům čp. 166 (Q31207743)


 
 
 
Kategorie „House No. 166 (Velká nad Veličkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47901/7-7213
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 166
48°53′3,52″ s. š., 17°31′8,54″ v. d.
Venkovská usedlost ve stylu lidové architektury Horňácka z první poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 19. února 1988.

Panský mlýn (Q38188235)


 
 
 
Kategorie „Watermill in Velká nad Veličkou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10435/7-8524
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 328, pod stadionem
48°52′30,71″ s. š., 17°31′16,88″ v. d.
Vodní mlýn panský. Bývalý panský mlýn, původně ze 17. století, je situován v dominantní poloze. Stavebně srostlý soubor budov sestává z hlavního objektu skladiště s mlýnicí, stodoly nad skladištěm, torza obytného stavení a novodobého přístavku zámečnické výroby s turbínou.

Poznámka: MonumNet neuváděl číslo popisné. Na jaře 2020 v havarijním stavu.
Památkově chráněno od 30. března 1993.

Usedlost čp. 81 (Q31207739)


 
 
 
Kategorie „House No. 81 (Velká nad Veličkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16379/7-2452
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 81
48°52′54,59″ s. š., 17°31′24,06″ v. d.
Venkovská usedlost. Objekt z 1. poloviny 19. století přestavěn pro potřeby současného bydlení, zachovala se pouze původní dispozice. Stavení bíle omítnuto s modře odlišeným soklem. Střecha plechová, červeně natřená. Vstup na pozemek je chráněn laťkovým plotem.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.

  Usedlost čp. 67 (Q31207727)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17576/7-2451
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 67, pp. 82
48°52′55,16″ s. š., 17°31′15,49″ v. d.
Venkovská usedlost. Stavba lidového stavitelství z počátku 19. století. Přízemní zděné stavení z vepřovic na kamenné podezdívce. Část zdiva byla po druhé světové válce znovu postavena z pálených cihel. Zeď průjezdu při sousedovi je kamenná.

Poznámka: Objekt zanikl před rokem 1969. 2008 návrh na zrušení ochrany, 2019 oznámení o zániku.
Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1969.  

  Usedlost čp. 51 (Q31207722)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17671/7-2449
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 51
48°53′3,23″ s. š., 17°31′18,23″ v. d.
Venkovská usedlost. Přízemní stavení zděné z vepřovic.

Poznámka: Objekt zanikl před rokem 1968. 2008 návrh na zrušení ochrany, 2019 oznámení o zániku.
Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1968.  

Pomník Eduarda Urxe (Q46996058)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37367/7-7037
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou před čp. 135, pp. 1981
48°52′49,44″ s. š., 17°31′12,72″ v. d.
Pomník Eduarda Urxe z roku 1973, autor J. R. Michálek, architektonické řešení B. Hanek. Na kvádrovém podstavci pylon s bustou. V horní polovině je pylon obepnut žulovými deskami se symboly revolučního proletariátu a textem, že se zde v čp. 135 29. 1. 1903 narodil Eduard Urx, marxistický novinář a literární kritik, pracovník komunistické Internacionály, člen I. ilegálního ÚV KSČ, popravený v koncentračním táboře Mauthausen.

Poznámka: Pomník odstraněn v 90. letech, busta zcizena.
Památkově chráněno od 22. února 1978.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38188229)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Velká nad Veličkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33872/7-2448
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou náves, pp. 1924
48°52′52,11″ s. š., 17°31′13,61″ v. d.
Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti, datovaná 1747. Některé detaily jsou pozlacené. Na čelní straně soklu je umístěn kovaný držák s lampou. Stojí v čtvercové ohrádce tvořené kovanými pruty.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.

Kostel svaté Maří Magdalény (Q27924002)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene (Velká nad Veličkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35906/7-2446
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 100, pp. 1
48°52′51,28″ s. š., 17°31′19,13″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény. Areál ohrazeného kostela se středověkým presbytářem z poloviny 14. století a lodí z poloviny 18. století. Ohradní zeď z pozdní gotiky.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.

Usedlost čp. 117 (Q31207729)


 
 
 
Kategorie „House No. 117 (Velká nad Veličkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25993/7-2455
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 117
48°52′43,97″ s. š., 17°31′12,94″ v. d.
Venkovská usedlost z první poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.

Usedlost čp. 91 (Q31207735)


 
 
 
Kategorie „House No. 91 (Velká nad Veličkou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28133/7-2453
Pam. katalog
MIS
Velká nad Veličkou Velká nad Veličkou 91
48°52′49,08″ s. š., 17°31′25,03″ v. d.
Venkovská usedlost z první poloviny 19. století, objekt z části dochován. Vedle původního objektu postavena novostavba bez památkové hodnoty.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1964.

Související článek editovat

Externí odkazy editovat