Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je jednou z šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Fakulta byla založena 1. ledna 2002 a sídlí na adrese Univerzitní 2431 ve Zlíně.

Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications
FMK UTB ve Zlíně
Vedení fakulty
DěkanMgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Proděkankadoc. MgA Jana Janíková, ArtD.
ProděkanMgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
ProděkanMgr. Pavel Krutil
ProděkanMgr. Michal Stránský, Ph.D.
ProděkanPhDr. Tomáš Šula, Ph.D.
Předsedkyně ASMgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
TajemniceIng. Alena Fandliová
Statistické údaje k 13. 4. 2021
Katedry13
Ústavy1
Zaměstnanci106
Studenti1096
Studijní program
Pregraduální1043
Bakalářský654
Magisterský389
Postgraduální53
Doktorský53
Základní informace
Barva
     
Datum založení2002
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaFMK UTB ve Zlíně,
Univerzitní 2431,
760 01 Zlín
Telefon+420 576 034 205
DIČCZ70883521
E-mailstudium@fmk.utb.cz
Souřadnice
Oficiální web
https://fmk.utb.cz/

Fakulta nabízí studium v bakalářských studijních programech (standardní doba studia jsou 3 nebo 4 roky), navazujících magisterských studijních programech (standardní doba studia 2 roky) a u studijního programu Výtvarná umění v doktorském studijním programu (standardní doba studia 3 roky).

Všechny studijní programy jsou postaveny na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). Absolventi obdrží kromě diplomu Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce.

Historie editovat

V roce 1997 ustavila Fakulta technologická VUT v Brně se sídlem ve Zlíně Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (IRTMK). K 1. lednu roku 2002 se IRTMK změnil na Fakultu multimediálních komunikací (FMK) a stal se tak třetí fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dislokace editovat

Budova U4 (Univerzitní 2431, Zlín): sídlo fakulty, děkanát, studijní oddělení, ateliéry: Grafický design, Reklamní fotografie, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba (specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, Produkce), Kabinet teoretických studií

Budova U44 (Univerzitní 2431, Zlín): Ústav marketingových komunikací, Komunikační agentura, Centrum obrazové postprodukce

Budova U16 (Třída Tomáše Bati 4342, Zlín): ateliéry Game design, Design oděvu, Design obuvi, Průmyslový design, Design skla, Digitální design, Produktový design, Tvorba prostoru, dílenské zázemí

Budova U18 (Štefánikova 5670, Zlín): ateliér Arts Management, Galerie G18

Struktura editovat

Ústavy editovat

 • Ústav marketingových komunikací

Ateliéry editovat

 • Animovaná tvorba
 • Arts Management
 • Audiovizuální tvorba
 • Design obuvi
 • Design oděvu
 • Design skla
 • Digitální design
 • Game Design
 • Grafický design
 • Produktový design
 • Průmyslový design
 • Reklamní fotografie
 • Tvorba prostoru

Ostatní pracoviště editovat

 • Kabinet teoretických studií
 • Komunikační agentura
 • Centrum obrazové postprodukce

Studijní programy editovat

Bakalářské studium editovat

 • Marketingová komunikace (titul Bc., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
 • Teorie a praxe animované tvorby (titul BcA., 8 semestrů, forma prezenční)
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (titul BcA., 6 semestrů, forma prezenční)
  • specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba
 • Multimédia a design (titul BcA., 6 semestrů, forma prezenční)
  • ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru

Navazující magisterské studium editovat

 • Arts Management (titul Mgr., 4 semestry, forma prezenční i kombinovaná)
 • Marketingová komunikace (titul Mgr., 4 semestry, forma prezenční i kombinovaná)
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (titul MgA., 4 semestry, forma prezenční)
  • specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba
 • Multimédia a design (titul MgA., 4 semestry, forma prezenční)
  • ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Game design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru
 • Marketing Communication (studium v angličtině, titul Mgr., 4 semestry, forma prezenční i kombinovaná)

Doktorské studium editovat

 • Výtvarná umění (titul Ph.D., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Multimédia a design
 • Visual Arts (titul Ph.D., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Multimedia and Design

Seznam děkanů editovat

Vedení fakulty editovat

 • Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. – děkan
 • Ing. Alena Fandliová – tajemnice
 • Mgr. Tomáš Gregor, Ph.D. – proděkan pro tvůrčí činnost
 • doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. – proděkanka pro strategii a sociální záležitosti (statutární zástupkyně děkana)
 • Mgr. Pavel Krutil – proděkan pro internacionalizaci
 • Ing. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. – předsedkyně akademického senátu
 • Mgr. Michal Stránský, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost
 • PhDr. Tomáš Šula, Ph.D. – proděkan pro vnitřní a vnější vztahy

Odkazy editovat

Reference editovat

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Fakulta multimediálních komunikací [online]. 2014, 4.10.2014 [cit. 2014-10-04]. Dostupný z WWW: http://fmk.utb.cz/.

 1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat