Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je jednou z šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Fakulta byla založena 1. ledna 2002 a sídlí na adrese Univerzitní 2431 ve Zlíně.

Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications
Vedení fakulty
Děkanka doc. Mgr. Irena Armutidisová
Proděkanka MgA. Jana Dosoudilová
Proděkanka Mgr. Muchal Stránský, Ph.D.
Proděkanka Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.
Proděkanka Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
Předseda AS Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Tajemnice Ing. Alena Fandliová
Statistické údaje k 26. 10. 2016
Katedry 9
Ústavy 1
Zaměstnanci 94
Studenti 1115
Studijní program
Pregraduální 1068
Bakalářský 711
Magisterský 357
Postgraduální 47
Doktorský 47
Základní informace
Barva
     
Datum založení 2002
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa FMK UTB ve Zlíně,
Univerzitní 2431,
760 01 Zlín
Telefon +420 576 034 205
E-mail studium@fmk.utb.cz
Souřadnice
Oficiální web
https://fmk.utb.cz/

Fakulta nabízí studium v bakalářských studijních programech (standardní doba studia jsou 3 roky), navazujících magisterských studijních programech (standardní doba studia 2 roky) a u studijního programu Výtvarná umění v doktorském studijním programu (standardní doba studia 3 roky).

Všechny studijní programy jsou postaveny na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). Absolventi obdrží kromě diplomu Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce.

HistorieEditovat

V roce 1997 ustavila Fakulta technologická VUT v Brně se sídlem ve Zlíně Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (IRTMK). K 1. lednu roku 2002 se IRTMK změnil na Fakultu multimediálních komunikací (FMK) a stal se tak třetí fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

DislokaceEditovat

Budova U4 (Univerzitní 2431, Zlín): sídlo fakulty, děkanát, studijní oddělení, ateliéry: Grafický design, Reklamní fotografie, obory Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba (specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba), Produkce, Kabinet teoretických studií

Budova U44 (Univerzitní 2431, Zlín): Ústav marketingových komunikací, Komunikační agentura, Audiovizuální centrum

Budova U16 (Třída Tomáše Bati 4342, Zlín): ateliéry Design oděvu, Design obuvi, Průmyslový design, Prostorová tvorba, Design skla, Digitální design, Produktový design, dílenské zázemí

StrukturaEditovat

ÚstavyEditovat

 • Ústav marketingových komunikací

AteliéryEditovat

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba
 • Design obuvi
 • Design oděvu
 • Design skla
 • Digitální design
 • Grafický design
 • Produktový design
 • Prostorová tvorba
 • Průmyslový design
 • Reklamní fotografie

Ostatní pracovištěEditovat

 • Kabinet teoretických studií
 • Komunikační agentura
 • Audiovizuální centrum

Studijní programyEditovat

Bakalářské studiumEditovat

 • Mediální a komunikační studia (titul Bc., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Marketingové komunikace
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (titul BcA., 6 semestrů, forma prezenční)
  • obor: Animovaná tvorba
  • obor: Audiovizuální tvorba
   • specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba
  • obor: Produkce
  • obor: Animovaná tvorba
 • Výtvarná umění (titul BcA., 6 semestrů, forma prezenční)
  • obor: Multimédia a design
   • ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design

Navazující magisterské studiumEditovat

 • Mediální a komunikační studia (titul Mgr., 4 semestry, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Marketingové komunikace
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (titul MgA., 4 semestry, forma prezenční)
  • obor: Animovaná tvorba
  • obor: Audiovizuální tvorba
   • specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba
  • obor: Produkce
  • obor: Animovaná tvorba
 • Výtvarná umění (titul MgA., 4 semestry, forma prezenční)
  • obor: Multimédia a design
   • ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design
 • Media and Communication Studies (titul Mgr., 4 semestry, forma prezenční)
  • obor: Marketing Communications

Doktorské studiumEditovat

 • Výtvarná umění (titul Ph.D., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Multimédia a design
 • Visual Arts (titul Ph.D., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Multimedia and Design

Seznam děkanůEditovat

Vedení fakultyEditovat

 • doc. Mgr. Irena Armutidisová – děkanka
 • MgA. Jana Dosoudilová – proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy (statutární zástupkyně děkanky)
 • Mgr. Lenka Harantová, Ph.D. – proděkanka pro pedagogickou činnost
 • Mgr. Pavel Krutil – proděkan pro internacionalizaci
 • Mgr. Silvie Stanická, Ph.D. – proděkanka pro tvůrčí činnost
 • Ing. Eva Šviráková, Ph.D. – proděkanka pro strategii a sociální záležitosti
 • Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. – předseda akademického senátu
 • Ing. Alena Fandliová – tajemnice

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Fakulta multimediálních komunikací [online]. 2014, 4.10.2014 [cit. 2014-10-04]. Dostupný z WWW: http://fmk.utb.cz/.

 1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat