Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště

Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště je územní společenství římských katolíků s farním kostelem svatého Cyrila a Metoděje v děkanátu Uherské Hradiště.

Římskokatolická farnost
Babice u Uherského Hradiště
farní kostel
farní kostel
Základní údaje
Děkanát Uherské Hradiště
Diecéze arcidiecéze olomoucká
Provincie moravská
Administrátor excurrendo P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D.
Území farnosti
Babice, Kudlovice
Kontakt
Adresa 687 03 Babice u Uherského Hradiště 3
Telefon 736 448 468
E-mail fababiceuuh@ado.cz
Rejstřík evidovaných právnických osob
Databáze Ministerstva kultury České republiky
Údaje v infoboxu aktuální k 2019 (IX.)

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Interiér kostela v roce 2018

Z farnosti pocházel P. ThDr. Pavel Škrabal OP, překladatel Nového Zákona z roku 1948 vycházejícího z řeckého originálu.

Historie farnosti a kostelaEditovat

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila obec až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen.

 
Vzhled kostela do roku 2016

V roce 1898 byla zahájena stavba kostela na místě původní dřevěné zvonice, stavbu navrhl a vedl architekt Dominik Fey, autor například radnice v Napajedlích. Základní kámen kostela byl požehnán 18. srpna 1898 v den narozenin císaře Františka Josefa I. v roce 50. výročí nástupu na trůn. Stavba kostela byla dokončena o rok později a v roce 1900 byl kostel vysvěcen. Kostel byl zasvěcen svatým Cyrilovi a Metodějovi. O stavbu kostela se kromě babických farníků výrazně zasloužili i kněží ze Spytihněvi, pod kterou Babice dlouhou dobu spadaly. Prvním knězem na faře v Babicích byl P. Antonín Kolář a to od roku 1925. Samostatná farnost vznikla v Babicích u Uherského Hradiště v roce 1937 vyfařením ze Spytihněvi. P. Kolář byl správcem farnosti až do roku 1968.

Obraz Ježíše Krista Krále na oblouku apsidy namaloval v roce 1974 akademický malíř Vladimír Vašíček.

V dějinách farnosti proběhlo mnoho větších či menších oprav kostela. Snad nejvýznamnější byla provedena v 80. letech 20. století. Při ní byla původní omítka bohatě zdobená lizénami nahrazena novou brizolitovou. Změn doznal také interiér kostela. Původní oltář od firmy Zeller z Olomouce byl nahrazen novým v moderním stylu. Nový byl i ambon, obětní stůl, lavice a rámy na křížovou cestu. Oltářní sochy sv. Cyrila a Metoděje od babického rodáka sochaře Františka Laholy z roku 1899 a další sochy zůstaly zachovány, stejně tak i křtitelnice.

V roce 2007 byla vyměněna okna, do pěti z nich byly pořízeny vitráže navržené malířem Janem Jemelkou z Olomouce.

Poslední velká oprava byla uskutečněna v roce 2016, při ní byla brizolitová omítka nahrazena bílo-žlutým nátěrem, vyměněny věžní hodiny, instalováno automatické odbíjení, nový sokl a stříšky nad vstupy, opraven kříž na štítě nad apsidou.

Tato rekonstrukce se umístila na šestém místě v celostátním hlasování v rámci výstavy Má vlast cestami proměn 2017.[1]

Duchovní správciEditovat

P. Antonín Kolář, kaplan a správce: 1925 – 1937, farář: 1937 – 1968

P. Václav Žákovský, kaplan: 1943 – 1945

P. František Urban, farář: 1968 – 1972

P. Josef Zimčík, farář: 1972 – 1973

P. Milan Borovička, farář: 1973 – 1981

P. Jan Čechal, zástupce z Huštěnovic: 1979 – 1981

P. František Adamec, farář: 1981 – 1992

P. Zdeněk Zlámal, administrátor exc. z Huštěnovic:1992 – 2009

P. ICLic. Mgr. Mariusz Sienkowski Dr., administrátor exc. z Huštěnovic: 2009 – 2015

P. Mgr. Bohumil Kundl, administrátor exc. ze Spytihněvi: 2015 – 2018

P. ICLic. Mgr. Jiří Zámečník, administrátor exc. ze Spytihněvi: 2018

P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D., administrátor exc. ze Spytihněvi: 2018 –

Od července 2015 byl administrátorem excurrendo R. D. Mgr. Bohumil Kundl.[2]. Toho s platností od července 2018 vystřídal R. D. Mgr. Jiří Zámečník, který byl ustaven farářem na přechodnou dobu a od října 2018 je administrátorem excurrendo R. D. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D.

BohoslužbyEditovat

Seznam kostelů a kaplí ve farnosti, pořad bohoslužeb
Kostel Místo Bohoslužba (den) Hodina Poznámka
svatého Cyrila a Metoděje Babice neděle
pátek
7.15
18.00
farní kostel
Morová kaplička Kudlovice za odvrácení moru v 17. století, (ve správě obce)
Kaple sv. Jana Křtitele Kudlovice barokní kaple z roku 1747 netradičního tvaru, (ve správě obce)
Kaple sv. Andělů strážných Kudlovice rozestavěná, dosud nevysvěcená

Aktivity ve farnostiEditovat

Pravidelně se konají modlitby matek, dvakrát měsíčně biblické hodiny, vzdělávací setkání, posezení na faře, výuka náboženství, při některých bohoslužbách zpívá schola i chrámový sbor. V postní a adventní době se konají duchovní obnovy. Farnost se aktivně zapojuje do Noci kostelů.

Na začátek září připadá Den farnosti, který je setkáním celého farního společenství s kulturním a duchovním programem.

V roce 2016 pořádala farnost postní duchovní obnovu. Šlo o třídílné zamyšlení nad životem bavorské světice Anny Schäfferové.[3] V červnu téhož roku byl vysvěcen na trvalého jáhna farník Pavel Černuška. [4]

V říjnu 2017 udílel ve farnosti svátost biřmování biskup Josef Nuzík. [5]

ReferenceEditovat

  1. Hlasování o nejlepší proměně roku 2017. cestamipromen.cz [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné online. (česky) 
  2. Vážení občané Babic! [online]. babice.eu [cit. 2016-03-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-07-29. 
  3. (gra). Postní duchovní obnovy v plném proudu. Katolický týdeník. Březen 2016, čís. 10, s. Diecézní zpravodajství č. 5. 
  4. (gra). Noví jáhni: voják, revizor i hudebník. Katolický týdeník. Červen 2016, čís. 26, s. Diecézní zpravodajství č. 5. 
  5. (gra). Kalendář. Katolický týdeník. Říjen 2017, čís. 42, s. Diecézní zpravodajství č. 5. 

Externí odkazyEditovat