Trvalý jáhen

druh římskokatolického jáhna

Trvalý jáhen či stálý jáhen je v katolické církvi jáhen, který se nechystá stát knězem. V římskokatolické církvi jde o jediný stupeň svěcení, který mohou přijmout i ženatí muži.

Český trvalý jáhen Evžen Policer (1941–2020)

Práva a povinnosti editovat

Po II. vatikánském koncilu trvalí jáhnové spolupracují při liturgii, pastoraci, sociálních a charitních dílech. Další pravomoci mají stejné jako běžní jáhni – mohou křtít, oddávat, pohřbívat, vést bohoslužby Slova a podávat Eucharistii, připravovat ke křtu, biřmování, manželství apod., učit náboženství, konat výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání, nosit Eucharistii nemocným a asistovat při mši svaté, kde jsou jim rovněž svěřeny některé služebné úkony.

Z důvodu nedostatku kněží bývají jáhnům svěřovány do péče i farnosti jakožto materiálním administrátorům. Jáhen má v takovém případě na starosti veškerou mimoliturgickou farní agendu. Z pastoračních potřeb může zajišťovat jen některé (sloužit bohoslužby slova, křtít, oddávat,…). Proto do takové jáhnem spravované farnosti bývá (většinou excurrendo) ustanoven i kněz, který zajišťuje to, co jáhen konat nemůže – tj. sloužení mší svatých, pomazání nemocných a zpovídání. Trvalý jáhen je rovněž vázán povinností modlit se breviář. Na dohodě s ordinářem (biskupem) závisí, zda tato jeho povinnost zahrnuje celý breviář, či pouze jeho hlavní části (tj. laudy a nešpory, případně i kompletář).

Dosažení trvalého jáhenství editovat

Zájemce požádá například prostřednictvím svého kněze diecézního biskupa o svěření této služby. Dále se požaduje teologické vzdělání (například dálkové studium na teologické fakultě), duchovní příprava pod vedením určených kněží, věk minimálně 35 let (u celibátníka 25) a maximálně 55 let a také souhlas manželky. Je obvyklé, že trvalí jáhnové mají i své občanské povolání, někteří jsou církevními zaměstnanci.

Stejně jako ovdovělí kněží na křesťanském Východě nesmí ani trvalý jáhen uzavřít manželství, takže po smrti své manželky je vázán celibátem.

Související články editovat

Externí odkazy editovat