Seznam kulturních památek v Husovicích

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Husovice v městské části Brno-sever ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

HusoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sekaninova 4 (Q37019286)


 
   
48613/7-7929
Pam. katalog
MIS
Husovice Sekaninova 912/4
49°12′20,5″ s. š., 16°37′43,97″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: secesní průčelí.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Nováčkova 17 (Q37019303)


 
   
48612/7-7928
Pam. katalog
MIS
Husovice Jilemnického 967/2 a 4, Nováčkova 967/17
49°12′32,31″ s. š., 16°37′47,56″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Zajímavé průčelí nárožního domu s patrnými prvky kubistické architektury. Urbanisticky výrazný nárožní objekt pozoruhodný jak formováním hmot, tak střídmým dekorem s prvky moderny a kubismu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Vranovská 71, 73, 75 (Q37016199)


 
   
48602/7-7918
Pam. katalog
MIS
Husovice Vranovská 1007/71, 1011/73, 1030/75
49°12′36,43″ s. š., 16°37′43,07″ v. d.
Měšťanský dům - soubor domů, z toho jen: průčelí řadových městských domů s kubistickými prvky.
  • Vranovská 1007/71. Fasáda pětiosá, okna pravoúhlá s rámováním, v patře plastické vpadlé rámování.
  • Vranovská 1011/73
  • Vranovská 1030/75

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Lieberzeitova 9 (Q37019502)


 
   
48611/7-7927
Pam. katalog
MIS
Husovice Lieberzeitova 863/9
49°12′36,86″ s. š., 16°37′46,82″ v. d.
Vila, z toho jen: modernistické průčelí.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Lieberzeitova 8 (Q37016278)


 
   
48610/7-7926
Pam. katalog
MIS
Husovice Lieberzeitova 781/8
49°12′37,41″ s. š., 16°37′47,28″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí měšťanského domu s patrnými historizujícími vlivy, datováno 1908.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Lieberzeitova 6 (Q37016238)


 
   
48592/7-7908
Pam. katalog
MIS
Husovice Lieberzeitova 746/6
49°12′37,25″ s. š., 16°37′47,8″ v. d.
Městský dům, z toho jen: secesní přísně geometrizující průčelí.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Lieberzeitova 4 (Q37016298)


 
   
48609/7-7925
Pam. katalog
MIS
Husovice Lieberzeitova 745/4
49°12′37,06″ s. š., 16°37′48,38″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Velmi cenné přísně geometrizující secesní průčelí dynamizované motivem segmentového tympanonu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Nováčkova 29 (Q37016136)


 
   
48608/7-7924
Pam. katalog
MIS
Husovice Nováčkova 734/29, Lieberzeitova 734/2
49°12′36,66″ s. š., 16°37′50,12″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Nárožní dům s geometricky pojatou secesní fasádou.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Nováčkova 31 (Q37020497)


 
   
48604/7-7920
Pam. katalog
MIS
Husovice Nováčkova 735/31
49°12′37,03″ s. š., 16°37′50,67″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Střídmě členěné průčelí secesního měšťanského domu s patrnou dostavbou nejvyššího patra v meziválečném období.

Poznámka: Původně byl v MonumNetu pod tímto rejstříkovým číslem uveden dům s adresou Nováčkova 388/30, přitom MonumNet uváděl též čo. 31, ale neuváděl odpovídající čp. 735. Evidenční list uvádí dům s neexistující adresou Nováčkova 388/31.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Nováčkova 41 (Q37016218)


 
   
48605/7-7921
Pam. katalog
MIS
Husovice Nováčkova 751/41
49°12′39,46″ s. š., 16°37′52,41″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Architektonicky velmi významné secesní průčelí. Secesní fasáda, jedna z nejvýznamnějších v Brně, pozoruhodná dynamikou výrazu, dosaženou užitím v podstatě pozdně gotického tvarosloví, které zde však nepůsobí historizujícím dojmem.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Kostel Božského srdce Ježíšova (Q12030463)


 
   
46165/7-63
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky, pp. 1
49°12′42,97″ s. š., 16°37′50,44″ v. d.
Kostel Božského srdce Ježíšova. Dílo pozdního historismu představující tvůrčí syntézu formálních znaků novorománského slohu s prvky secese a moderny. V zásadě novorománská eklektická architektura s výraznými prvky geometrické secese, art déco a dokonce kubizující moderny. Postaveno v letech 1906–1910.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Fara (Q33525801)


 
   
48603/7-7919
Pam. katalog
MIS
Husovice Vranovská 766/103
49°12′44,38″ s. š., 16°37′48,07″ v. d.
Fara. Průčelí ve stylu historizující secese s novobarokními prvky. Řadová dvoupodlažní stavba obdélného půdorysu, vstupní devítiosé průčelí je symetricky rozděleno na krajní čtyřosé partie fasády a střední jednoosou s pravoúhlým vstupem.

Poznámka: 20. 6. 2011 ochrana rozšířena z průčelí na celý dům.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Základní škola J. A. Komenského (Q37016100)


 
   
48595/7-7911
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 1536/10, Nováčkova 1536/60
49°12′41,64″ s. š., 16°37′56,52″ v. d.
Výrazná nárožní budova základní školy, z toho jen: novorenesanční průčelí s prvky secese.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Náměstí Republiky 5 (Q37016082)


 
   
48593/7-7909
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 744/5
49°12′39,88″ s. š., 16°37′58,8″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: secesní průčelí s prvky novorenesance.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Náměstí Republiky 7 (Q37016061)


 
   
48594/7-7910
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 779/7
49°12′40,01″ s. š., 16°37′58,33″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí v pozdně historizujícím slohu s nevýraznými prvky secese.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Náměstí Republiky 15 (Q37016334)


 
   
48596/7-7912
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 725/15
49°12′40,79″ s. š., 16°37′55,47″ v. d.
Řadový činžovní dům, z toho jen: secesní průčelí.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Náměstí Republiky 17 (Q37016120)


 
   
48597/7-7913
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 346/17, Nováčkova 346/58
49°12′41,02″ s. š., 16°37′54,64″ v. d.
Nárožní měšťanský dům, z toho jen: novorenesanční průčelí.

Poznámka: Památkový katalog místo čísla orientačního 58 uvádí číslo 5.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Náměstí Republiky 19 (Q37016043)


 
   
48598/7-7914
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 797/19, Nováčkova 797/47
49°12′41,28″ s. š., 16°37′52,76″ v. d.
Výrazný nárožní měšťanský dům, z toho jen: secesní průčelí s patrnými historizujícími vlivy.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Náměstí Republiky 21 (Q37016151)


 
   
48599/7-7915
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 786/21
49°12′41,5″ s. š., 16°37′52,12″ v. d.
Řadový měšťanský dům, z toho jen: secesní průčelí s patrnými historizujícími novobarokními vlivy. Dům s dekorativní fasádou s výraznými secesními prvky a s novobarokně pojatým středním štítem.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Náměstí Republiky 23 (Q37016165)


 
   
48600/7-7916
Pam. katalog
MIS
Husovice náměstí Republiky 769/23
49°12′41,65″ s. š., 16°37′51,6″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Řadový městský dům se zajímavým průčelím dynamických plošných forem.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Vranovská 99 (Q37016182)


 
   
48601/7-7917
Pam. katalog
MIS
Husovice Vranovská 810/99, Třebízského 810/1
49°12′42,68″ s. š., 16°37′47,26″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí výrazného nárožního měšťanského domu ve stylu postsecese.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

  Nováčkova 72 (Q37016260)


 
   
48606/7-7922
Pam. katalog
MIS
Husovice Nováčkova 738/72
49°12′45,9″ s. š., 16°37′58,62″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Dům se střídmě členěnou secesní fasádou ovlivněnou neorenesancí. Secesní průčelí měšťanského domu s patrnými historizujícími neogotickými vlivy.

Poznámka: Podle Památkového katalogu bylo památkově chráněno pouze průčelí, ale v roce 2014 byla zrušena památková ochrana celého domu.
Památkově chráněno od 9. února 1989.
Památková ochrana zrušena 5. února 2014.

Nováčkova 74 (Q37016317)


 
   
48607/7-7923
Pam. katalog
MIS
Husovice Nováčkova 756/74
49°12′46,21″ s. š., 16°37′58,85″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Ploché secesní průčelí městského domu s prvky novogotiky. Secesní fasáda, jedna z nejvýznamnějších v Brně, pozoruhodná dynamikou dekorativní formy na zcela plochém průčelí.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Bývalá sokolovna (Q37019268)


 
   
48614/7-7930
Pam. katalog
MIS
Husovice Dukelská 49/9
49°12′48,34″ s. š., 16°38′9,34″ v. d.
Společenský dům - býv. sokolovna, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí sokolovny s novorenesančními prvky. Výrazná secesní architekturu s historizujícími reminiscencemi (novorenesančně bosované přízemí, „pozdně goticky“ členěná okna), jejíž výraz určuje především trojice velkých oken sálu v patře a bohatě ztvárněná korunní římsa se štítkovými nástavci v osách lizénových rámů zdůrazněných vavřínovými věnci se znaky Husovic, Moravy a Čech.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Divadlo Svatoboj (Q33525739)


 
   
10320/7-8565
Pam. katalog
MIS
Husovice Cacovická 16/12, Horymírova 16/2
49°12′55,51″ s. š., 16°38′17″ v. d.
Divadlo Svatoboj. Restaurace, divadelní klub. Budova připomíná působení Občanské besedy Svatoboj, založené roku 1871. Její zakladatelé usilovali o duchovní obrození českého člověka na okraji germanizujícího se Brna. Někdy po roce 2008 byla dosud přízemní budově přistavěna dvě patra, což Národní památkový ústav nejméně v dalších 11 letech nezaznamenal.

Památkově chráněno od 7. března 1994.

Maloměřický most (Q37018883)


 
   
48696/7-8048
Pam. katalog
MIS
Husovice přes řeku Svitavu, pp. 960/1
49°12′56,37″ s. š., 16°38′31,23″ v. d.
Silniční most přes řeku Svitavu mezi Husovicemi a Maloměřicemi. Obloukový most ojedinělé konstrukce byl jubilejní stavbou postavenou k 10. výročí založení ČSR. Byl zbudován pro tramvajovou trať z Valchařské ulice severním směrem do ulice Selské a jižním směrem do ulice Karlovy.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat