Seznam kulturních památek na Ponavě

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Ponava v městské části Brno-Královo Pole ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

PonavaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Reissigova 1–9, Štefánikova 66–78, Antonína Macka 2 (Q37020700)


 
   
48534/7-7850
Pam. katalog
MIS
Ponava Reissigova 320/9, 319/7, 318/5, 317/3, 126/1, Štefánikova 126/56, 136/66, 137/68, 138/70, 139/72, 140/74, 141/76, 142/78, Antonína Macka 1/2
49°12′58,35″ s. š., 16°36′0,62″ v. d.
Jiná obytná stavba - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Reissigova 320/9, v duchu eklektického historismu závěru 19. století. Řadový dvoupatrový dům se zvýšeným přízemím a pětiosou uliční fasádou s mělkými bočními rizality o jedné okenní ose. Nad rizality nízká atika s postranními nástavci. 49°12′56,94″ s. š., 16°36′2,62″ v. d.
 • Reissigova 319/7, průčelí v neorenesančním stylu. Řadový dvoupatrový dům s uličním průčelím členěným pěti okenními osami. 49°12′56,72″ s. š., 16°36′1,92″ v. d.
 • Reissigova 318/5, průčelí neorenesančního tvarosloví. Řadový dvoupatrový nájemní dům s pětiosou uliční fasádou. 49°12′56,55″ s. š., 16°36′1,38″ v. d.
 • Reissigova 317/3, průčelí domu vybudovaného v eklektickém historismu. Řadový dvoupatrový dům s vertikálním členěním fasády a poměrně bohatou štukovou výzdobou. Pětiosé uliční průčelí. 49°12′56,46″ s. š., 16°36′0,82″ v. d.
 • Reissigova 126/1, Štefánikova 126/56, průčelí nárožního nájemního domu vybudovaného v duchu eklektického historismu. Nárožní dvoupatrový dům s bohatou štukovou výzdobou. Čtyřosé průčelí do ul. Štefánikovy a šestiosé do ul. Reissigovy. Nad rizalitem nároží atika s balustrádou nad postranními osami. 49°12′56,22″ s. š., 16°35′59,91″ v. d.
 • Štefánikova 136/66, průčelí v neorenesančním stylu se střízlivou výzdobou. 49°12′58,26″ s. š., 16°35′58,75″ v. d.
 • Štefánikova 137/68, průčelí v duchu neorenesance. Řadový dvoupatrový dům završený sedlovou střechou. Uliční průčelí členěno šesti okenními osami, v první a šesté ose s úzkými podvojně sdruženými okny. 49°12′58,77″ s. š., 16°35′58,45″ v. d.
 • Štefánikova 138/70, průčelí se střízlivým neorenesančním tvaroslovím. Dvoupatrový řadový dům se sedlovou střechou. Šestiosé uliční průčelí s mělkými bočními rizality o jedné okenní ose prolomeno v přízemí edikulovým portálem se sdruženými pilastry. 49°12′59,23″ s. š., 16°35′58,17″ v. d.
 • Štefánikova 139/72, částečně změněné průčelí domu vybudovaného v duchu neorenesance. Řadový třípatrový nájemní dům se sedlovou střechou a pětiosým uličním průčelím. 49°12′59,7″ s. š., 16°35′57,86″ v. d.
 • Štefánikova 140/74, pětiosé průčelí v duchu neorenesance. Řadový dvoupatrový dům završený sedlovou střechou. 49°13′0,15″ s. š., 16°35′57,63″ v. d.
 • Štefánikova 141/76, průčelí s neoronesančním tvaroslovím tvoří celek se sousedním objektem čp. 142, s nímž má symetricky řešenou fasádu. Řadový třípatrový dům se šesti okenními osami. 49°13′0,6″ s. š., 16°35′57,34″ v. d.
 • Štefánikova 142/78, průčelí v neorenesančním stylu, které vytváří celek se symetrickým průčelím sousedního objektu čp. 141. Řadový, třípatrový dům s šestiosým průčelím. 49°13′1,08″ s. š., 16°35′57,02″ v. d.
 • Antonína Macka 1/2, Štefánikova, průčelí v duchu neorenesance. Rohový dvoupatrový dům na půdoryse písmene L. Průčelí do ul. Štefánikovy člení tři okenní osy, z nichž třetí je v mělkém rizalitu se čtyřdílnými okny. Do ul. A. Macka okenních os šest se středním mělkým dvouosým rizalitem završeným nízkou atikou. 49°13′1,61″ s. š., 16°35′56,94″ v. d.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Domažlická 2–6, Štefánikova 55–61 (Q37020587)


 
   
48533/7-7849
Pam. katalog
MIS
Ponava Domažlická 145/6, 144/4, 125/2, Štefánikova 125/55, 127/57, 129/59, 131/61
49°12′56,46″ s. š., 16°35′55,7″ v. d.
Činžovní dům - nárožní blok, z toho jen: průčelí
 • Domažlická 145/6, průčelí s prvky secese. Řadový dům se zvýšeným přízemím pokračuje v ustoupené uliční čáře. Šestiosou uliční fasádu člení do výše druhého patra boční rizality o jedné okenní ose. 49°12′55,47″ s. š., 16°35′55,41″ v. d.
 • Domažlická 144/4, průčelí s prvky secese. Řadový dům ustupující z uliční čáry a s uličním průčelím členěným šesti okenními osami. Od prvního do třetího patra po stranách rizalitu lodžie s dekorativním, krajku připomínajícím zábradlím. Nad korunní římsou čtvrté, do střechy zapuštěné patro, členěné pilastry a završené vysokým zvlněným štítem. 49°12′55,66″ s. š., 16°35′56,25″ v. d.
 • Domažlická 125/2, Štefánikova 125/55, průčelí s prvky secese. Třípatrový nárožní dům se čtvrtým - podkrovním patrem v mansardové střeše, se sedmiosým, totožně zrcadlově řešeným průčelím do ul. Štefánikovy i Domažlické. V první a šesté ose do ul. Domažlické a ve druhé a sedmé do ul. Štefánikovy odstupněný arkýř přes první a druhé patro, s trojdílnými okny, ve druhém patře půlkruhově zaklenutým a stejně tvarovaným štítem. 49°12′55,85″ s. š., 16°35′57,31″ v. d.
 • Štefánikova 127/57, průčelí s prvky secese. Řadový třípatrový nájemní dům se čtvrtým - podkrovním patrem v mansardové střeše, v uličním průčelí členěný pěti okenními osami. V ose zvýšeného přízemí prolomen půlkruhově zaklenutý portál vystupující ze soklu. Nad ním přes všechna patra vyveden arkýř - v prvním patře polygonální, v dalších zaoblený. V první a poslední ose druhého patra polygonální arkýř završený balkonem, k němuž je prolomeno balkonové okno. 49°12′56,66″ s. š., 16°35′56,97″ v. d.
 • Štefánikova 129/59, průčelí s prvky secese. Řadový třípatrový dům se čtvrtým - podkrovním patrem v mansardové střeše, devítiosý se zvýšeným přízemím a mohutným rizalitem ve středních pěti osách. Rizalit asymetricky členěn dvoupatrovými arkýři završenými balkony: ve druhém a třetím patře třetí osy polygonálním a v prvním a druhém patře sedmé osy oválným arkýřem. 49°12′57,24″ s. š., 16°35′56,62″ v. d.
 • Štefánikova 131/61, průčelí s prvky secese. Úzký řadový dům s asymetricky členěnou čtyřosou uliční fasádou s rizalitem ve třetí a čtvrté ose. Mohutná korunní římsa nese čtvrté patro - v rizalitu s hladkou fasádou, mimo něj v mírně skosené střeše - prolomené šesti obdélnými dvoudílnými okny a osovým strmým trojúhelníkovým štítem. 49°12′57,89″ s. š., 16°35′56,18″ v. d.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Kasárna (Q37020681)


 
   
48528/7-7844
Pam. katalog
MIS
Ponava Štefánikova 122/53 a 53a
49°12′50,32″ s. š., 16°35′58,3″ v. d.
Kasárna, z toho jen: průčelí. Neorenesanční průčelí monumentálního bloku bývalých kasáren. Kasárna vybudována v 60. letech 19. století pro potřeby rakouské armády. Dvoupatrový blok se zvýšeným přízemím a půdním polopatrem. Uliční průčelí člení třicet devět okenních os, zadní průčelí třicet čtyři a obě boční dvacet čtyři okenních os. Mohutné boční rizality uličního průčelí trojosé, střední sedmiosý, s bosovanými nárožími, ve středním prolomeny tři osové, půlkruhově zaklenuté vstupy s předsazenou terasou ohrazenou pískovcovým zábradlím tvořeným sloupky a kruhy s čtyřlisty připomínajícími gotickou kružbu.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Štefánikova 20 (Q37020717)


 
   
48532/7-7848
Pam. katalog
MIS
Ponava Štefánikova 91/20
49°12′34,19″ s. š., 16°36′12,59″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí ve stylu pozdní neogotiky. Čtyřpatrový dům s nepravou pásovou bosáží ve změněném přízemí. V rizalitech zakončených strmými trojúhelníkovými štíty s motivem fiály ve vrcholu, prolomena větší dvoudílná okna než ve středních čtyřech osách.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Skřivanova 1, Štefánikova 18 (Q37020733)


 
   
48531/7-7847
Pam. katalog
MIS
Ponava Skřivanova 87/1, Štefánikova 87/18
49°12′33,78″ s. š., 16°36′13,03″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí domu ve stylu secese. Čtyřpatrový dům se skoseným nárožím o jedné okenní ose a výraznou vertikalitou fasád. Průčelí do ul. Štefánikovy čtyřosé s mělkým rizalitem ve třetí ose, od druhého patra prolomeným obdélnými trojdílnými okny, v prvním patře dvoudílnými, s hladkým tvarovaným orámováním a vegetabilní a figurální výzdobou v suprafenestrách, rámovaným po celé výšce hladkými pásy se štukovou květinou v horní části a zakončeným barokně zaobleným štítem prolomeným třemi malými secesními okny. Průčelí do ul. Skřivanovy desetiosé s totožně tvarovanými rizality ve druhé a desáté ose.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Štefánikova 16 (Q37020749)


 
   
48530/7-7846
Pam. katalog
MIS
Ponava Štefánikova 85/16, Skřivanova 85/2
49°12′32,47″ s. š., 16°36′13,57″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: secesní průčelí. Čtyřpatrový dům s vertikálně členěným osmiosým průčelím do ul. Štefánikovy a šestiosým do ul. Skřivanovy. Obě průčelí s mělkými bočními rizality vrcholícími zalomenými štíty s malými secesními okny a zprohýbanou římsou. Rizality do ul. Štefánikovy s polygonálním arkýřem přes dvě patra - druhé a třetí, prolomeným úzkými okny, který vytváří balkon čtvrtého patra.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Pionýrská 1–9, Štefánikova 2–14 (Q37020663)


 
   
48529/7-7845
Pam. katalog
MIS
Ponava Staňkova 353/3, 246/1, Pionýrská 246/9, 245/7, 244/5, 243/3, 69/1, Štefánikova 69/2, 71/4, 73/6, 75/8, 78/10, 81/12, 83/14
49°12′29,77″ s. š., 16°36′17,83″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí
 • Staňkova 353/3, historizující průčelí. Řadový jednopatrový dům s patrem bohatě dekorovaným je vybudován na obdélném půdoryse. Pětiosé uliční průčelí. V Památkovém katalogu se tento dům objevil nově, v MonumNetu jako součást památky uveden nebyl. 49°12′30,13″ s. š., 16°36′19,44″ v. d.
 • Staňkova 246/1, Pionýrská 246/9, historizující průčelí domu z konce 19. století. Dvoupatrový rohový dům se zvýšeným přízemím a skoseným nárožním průčelím o jedné okenní ose. Byl vybudován na půdoryse písmene L. Průčelí do ul. Pionýrské šestiosé. V nároží prolomen vstup do restaurace zabírající téměř celý suterén. Nárožní průčelí i šestiosé průčelí do ul. Staňkovy řešeno obdobně jako do ul. Pionýrské. 49°12′29,53″ s. š., 16°36′19,76″ v. d.
 • Pionýrská 245/7, novorenesanční průčelí. Dvoupatrový řadový dům s půdním polopatrem a ozdobnější fasádou. Uliční průčelí sedmiosé, třetí až pátá osa v rizalitu. 49°12′29,25″ s. š., 16°36′18,85″ v. d.
 • Pionýrská 244/5, novorenesanční průčelí. Jednopatrový řadový dům s uličním průčelím členěným čtyřmi okenními osami. 49°12′29,08″ s. š., 16°36′18,2″ v. d.
 • Pionýrská 243/3, historizující průčelí. Třípatrový řadový dům na téměř obdélném půdoryse s pětiosou uliční fasádou a strohou výzdobou. 49°12′28,95″ s. š., 16°36′17,6″ v. d.
 • Pionýrská 69/1, Štefánikova 69/2, novorenesanční průčelí. Dvoupatrový řadový dům se zkoseným nárožím s jednou okenní osou, vybudovaný na půdoryse písmene L. Průčelí do ul. Štefánikovy s šesti okenními osami, do ul. Pionýrské s jedenácti, totožně tvarována. 49°12′28,65″ s. š., 16°36′16,43″ v. d.
 • Štefánikova 71/4, průčelí v novorenesančním stylu. Dvoupatrový řadový dům má shodně řešenou fasádu jako sousední dům č.p. 69. Uliční průčelí pětiosé. 49°12′29,12″ s. š., 16°36′15,78″ v. d.
 • Štefánikova 73/6, průčelí v novorenesančním stylu. Řadový třípatrový nájemní dům s monumentálním devítiosým průčelím. 49°12′29,69″ s. š., 16°36′15,4″ v. d.
 • Štefánikova 75/8, novorenesanční průčelí. Původně dvoupatrový řadový nájemní dům s dodatečně nadstavěným třetím patrem. Uliční průčelí čtyřosé. 49°12′30,29″ s. š., 16°36′15,07″ v. d.
 • Štefánikova 78/10, vyjmut z ochrany k 24. 3. 2017. Novorenesanční průčelí. Dvoupatrový řadový dům s pětiosou uliční fasádou. 49°12′30,66″ s. š., 16°36′14,87″ v. d.
 • Štefánikova 81/12, historizující průčelí domu z konce 19. století. Třípatrový řadový dům s monumentálně působící uliční fasádou se sochařskou výzdobou. Třetí patro dostavěno ve stejném duchu později. Sedmiosé průčelí provedeno s mělkými bočními a středním rizalitem, v nichž jsou v pásově bosovaném přízemí prolomeny segmentově zaklenuté široké vstupy. 49°12′31,27″ s. š., 16°36′14,54″ v. d.
 • Štefánikova 83/14, historizující průčelí domu z konce 19. století. Dvoupatrový řadový nájemní dům s horizontálně členěnou zdobnou fasádou. Uliční průčelí člení osm okenních os. 49°12′32″ s. š., 16°36′14,07″ v. d.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Staňkova 5–13 (Q37020644)


 
   
48489/7-7805
Pam. katalog
MIS
Ponava Staňkova 355/5, 357/7, 362/9, 365/11, 371/13
49°12′31,57″ s. š., 16°36′17,98″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Domy společně tvoří osově symetrický celek a užívají shodné architektonické prvky.
 • Staňkova 355/5, novorenesanční průčelí. K 9. 3. 2017 vyjmuto ze souboru. Dům se obvykle datuje do roku 1877, ovšem zástavba řadových domů je zakreslena již na „indikační skice Brno-Velká Nová ulice“ z roku 1876. Dvoupatrový dům s otevřeným dvorem do zahrady vnitrobloku. Uliční průčelí domu je šestiosé, přízemí pětiosé, přičemž krajní osy tvoří mírně předstupující rizality. Nad 1. a 6. osou fasády, tj. nad osami rizalitů, se tyčí dva vysoké volutové štíty s trojúhelnými vrcholy, prolomené dvojicemi pravoúhlých okének. 49°12′30,63″ s. š., 16°36′19,06″ v. d.
 • Staňkova 357/7, novorenesanční průčelí. Třípodlažní řadový dům se sedlovou střechou a symetrickým průčelím o šesti okenních osách. Krajní osy jsou vsazeny do širokých, mělkých rizalitů lemovaných pilastry a završených nad korunní římsou vysokými štíty. od domů čo. 5 a 13 se liší pouze osazením středového střešního vikýře, od domů čo. 11 a 13 tvarem nadokenní římsy v krajních osách. 49°12′31,14″ s. š., 16°36′18,77″ v. d.
 • Staňkova 362/9, novorenesanční průčelí. Třípodlažní řadový dům se sedlovou střechou s kónickým nástavcem a symetrickým průčelím o pěti okenních osách. Střední trojice os je vsazena do širokého, mělkého rizalitu členěného pilastry a završeného nad korunní římsou balustrádou se štítem. 49°12′31,71″ s. š., 16°36′18,37″ v. d.
 • Staňkova 365/11, novorenesanční průčelí. Třípodlažní řadový dům se sedlovou střechou a symetrickým průčelím o šesti okenních osách. Krajní osy jsou vsazeny do širokých, mělkých rizalitů lemovaných pilastry a završených nad korunní římsou vysokými štíty. od domů čo. 5 a 13 se liší pouze osazením středového střešního vikýře, od domů čo. 5 a 7 tvarem nadokenní římsy v krajních osách. 49°12′32,3″ s. š., 16°36′18,1″ v. d.
 • Staňkova 371/13, novorenesanční průčelí. Třípodlažní řadový dům se sedlovou střechou a symetrickým průčelím o šesti okenních osách. Krajní osy jsou vsazeny do širokých, mělkých rizalitů lemovaných pilastry a završených nad korunní římsou vysokými štíty. Od domů čo. 7 a 11 se liší pouze absencí středového střešního vikýře, od domů čo. 5 a 7 tvarem nadokenní římsy v krajních osách. 49°12′32,83″ s. š., 16°36′17,75″ v. d.

Poznámka: v MonumNetu bylo uvedeno navíc čo. 6, avšak odpovídající čp. 354 ani parcela nejsou v MonumNetu uvedeny.
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Staňkova 15 (Q37020624)


 
   
48490/7-7806
Pam. katalog
MIS
Ponava Staňkova 372/15
49°12′33,36″ s. š., 16°36′17,89″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí novogotického domu. Pětipodlažní řadový dům se symetrickou fasádou a gotizujícími prvky. Průčelí o šesti okenních osách, krajní osy jsou vsazeny do mělkých rizalitů završených vysokými trojúhelnými štíty.

Památkově chráněno od 7. února 1989.

Skřivanova 3–7, 4–8 (Q37020605)


 
   
48491/7-7807
Pam. katalog
MIS
Ponava Skřivanova (333/3), 335/5, 337/7, 334/4, 336/6, 338/8, Staňkova 337/19, 338/17
49°12′33,95″ s. š., 16°36′15,68″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: secesní průčelí
 • Skřivanova 333/3, k 29. 6. 2017 vypuštěn. Řadový čtyřpodlažní dům se zvýšeným přízemím a symetrickým plochým průčelím o šesti okenních osách, střední dvě osy v mělkém rizalitu. 49°12′34,17″ s. š., 16°36′14,58″ v. d.
 • Skřivanova 335/5. Řadový pětipodlažní dům se symetrickým plochým průčelím o osmi okenních osách. 49°12′34,37″ s. š., 16°36′15,42″ v. d. - ochrana ukončena 22. 5. 2020
 • Skřivanova 337/7, Staňkova 337/19. Pětipodlažní nárožní dům s plochou fasádou a kruhovými balkony ve zkoseném nároží. Levé křídlo (do ulice Skřivanovy) o osmi okenních osách, pravé křídlo (do ulice Staňkovy) o pěti okenních osách. Ve zkoseném nároží jsou ve 2., 3. a 4. patře kruhové balkony tvořené vždy plochou deskou, nesenou dvojicí dekorativních konzol a osazenou dekorativním kovovým zábradlím. Nad rustikami přinárožních pilastrů je korunní římsa rozšířena a nese čtveřici zdobených pilířů s kovovými hroty a s mezilehlými atikami – nad rizality segmentovými, nad nárožím rovnou. 49°12′34,68″ s. š., 16°36′16,58″ v. d.
 • Skřivanova 334/4. Řadový pětipodlažní dům se symetrickým plochým průčelím o osmi okenních osách, krajní dvojice os v mělkých rizalitech. 49°12′33,27″ s. š., 16°36′14,57″ v. d.
 • Skřivanova 336/6. Řadový pětipodlažní dům se symetrickým plochým průčelím o osmi okenních osách, krajní dvojice os v mělkých rizalitech. 49°12′33,51″ s. š., 16°36′15,52″ v. d.
 • Skřivanova 338/8, Staňkova 338/17. Rohový, pětipodlažní dům se zvýrazněným nárožím a sedlovou střechou. Levé křídlo (do ulice Staňkovy) o pěti okenních osách, pravé křídlo (do ulice Skřivanovy) o deseti okenních osách. Zkosené nároží o jedné okenní ose je od 2. patra osazeno trojúhelníkovým arkýřem lícovaným s fasádami křídel, v každé z jeho stran je po jedné ose úzkých dvoudílných oken. 49°12′33,85″ s. š., 16°36′16,74″ v. d.

Poznámka: V MonumNetu bylo uvedeno též čp. 999, které v evidenci adres neexistuje a nebylo uvedeno ani v přehledu parcel.
Památkově chráněno od 7. února 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat