Seznam kulturních památek v Tuřanech (Brno)

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Tuřany v městské části Brno-Tuřany ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

TuřanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Husův sbor (Q12020997)


 
   
48699/7-8051
Pam. katalog
MIS
Tuřany Karkulínova 458/8, Vítězná 458/1
49°8′56,8″ s. š., 16°40′17,25″ v. d.
Sbor Husův, z toho jen: průčelí. Stavba z meziválečného období s kubistickými prvky.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Socha svatého Kajetána (Q37020992)


 
   
88977/7-233
Pam. katalog
MIS
Tuřany na hřbitově, před vstupem do kaple, severnější socha, pp. 24
49°8′51,48″ s. š., 16°40′15,15″ v. d.
Socha sv. Kajetána. Barokní socha z druhé čtvrtiny 18. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37020973)


 
   
88976/7-232
Pam. katalog
MIS
Tuřany na hřbitově, před vstupem do kaple, jižnější socha, pp. 24
49°8′51,35″ s. š., 16°40′15,07″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Barokní socha z druhé čtvrtiny 18. století.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kostel Zvěstování Panny Marie (Q1244002)


 
   
27028/7-75
Pam. katalog
MIS
Tuřany Tuřanské náměstí, Hanácká 85/2
49°8′49,53″ s. š., 16°40′5,35″ v. d.
Areál kostela Zvěstování Panny Marie.
  • kostel Zvěstování Panny Marie. Monumentální pozdně barokní stavba vznikla v letech 1804–1806 rozšířením raně barokní kaple sv. Anny. Současná podoba kostela je let 1888–1890.
  • socha sv. Jana Nepomuckého. Na vysoké základně se dvěma dopředu vybíhajícími hranoly členěnými pravoúhlými vpadlinami a dvěma bočními křídly je umístěn tvarovaný, ve spodní části odstupněný a konvexně vydulý sokl s bočními volutovými křídly členěný na přední straně rytým rámem kazulového tvaru. Na římse je rovněž umístěna dvojice okřídlených andílčích hlaviček a torzo oblačné základny putta. Sochy anděla a putta s klíčem byly odcizeny a po jejich navrácení a restauraci byly se svolením MK ČR roku 2004 instalovány na podstavcích v hale Úřadu městské části Brno-Tuřany. Socha umístěna vlevo od vstupního schodiště kostela. 49°8′50,03″ s. š., 16°40′4,53″ v. d.
  • kříž z roku 1811. Klasicistní kamenný kříž s plastickým korpusem a s rozsáhlými českými nápisy na soklu, vpravo od vstupního schodiště kostela. 49°8′49,67″ s. š., 16°40′4,32″ v. d.
  • kaple Zjevení Panny Marie v trní. Novobarokní stavba z roku 1901 postavená na místě presbytáře starého kostela, kde byla roku 1050 objevena soška Panny Marie. 49°8′48,48″ s. š., 16°40′5,11″ v. d.
  • ambit. Budova (Dvorecká 899/2a, 2b) obsahující bývalý otevřený ambit při původním kostele je nejstarší stojící součástí uzavřeného poutního areálu. (Památkový katalog neuvádí adresu budovy.) 49°8′48,37″ s. š., 16°40′6,22″ v. d.
  • kaple. Kaple klasicistního tvarosloví vsazená do severní části ohradní zdi. V kapli je umístěno sousoší Piety. Není součástí kulturní památky. 49°8′50,89″ s. š., 16°40′6,37″ v. d.
  • polygonální kaple Panny Marie, kaple padlých. Raně barokní kaple s podzemní kryptou z 2. poloviny 17. století, sekundárně adaptovaná jako kaple k uctění obětí světových válek. 49°8′50,96″ s. š., 16°40′5,79″ v. d.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Sousoší Immaculaty s jezuitskými světci (Q37021008)


 
   
88978/7-225
Pam. katalog
MIS
Tuřany Hanácká, v parčíku uprostřed komunikace, pp. 559
49°8′51,3″ s. š., 16°40′4,55″ v. d.
Sousoší Immaculaty s jezuitskými světci (sv. Ignác, sv. František Xaver). Barokní dílo Jana Kašpara Pröbstla.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Boží muka (Q37021459)


 
   
20457/7-318
Pam. katalog
MIS
Tuřany Podlipná, parc. 592
49°8′55,61″ s. š., 16°39′53,64″ v. d.
Boží muka. Z předstupujícího dvoustupňového soklu vyrůstá hranolový pilíř členěný nárožními pilastry s římsovými hlavicemi nesoucími kordonovou římsu, nad níž objekt člení druhá vyložená profilovaná kordonová římsa oddělující horní část pilíře členěnou lizénovými rámci. Spodní i horní část božích muk je prolomena půlkruhově zaklenutými nikami. Boží muka jsou završena římsou s fabionovou profilací nesoucí valbovou stříšku krytou bobrovkou, ze které vyrůstá zlacený dvouramenný kříž. Bobrovkou je rovněž kryta vyložená kordonová římsa.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Orlovna (Q37018864)


 
   
48706/7-8058
Pam. katalog
MIS
Tuřany Rolencova 690/93
49°8′51,78″ s. š., 16°39′39,83″ v. d.
Tělocvična - Orlovna, z toho jen: průčelí. V duchu moderny. Stavba Orlovny z roku 1928 s průčelím akcentovaným dvojvěžím. Dvojkřídlá budova, se dvěma křídly do L a s vloženým nízkým objektem do pravoúhlé výseče mezi křídly. Uliční průčelí budovy akcentuje dvojice hranolových věží předstupujích před štítové průčelí tělocvičny a svírající vstupní útvar. Věže jsou kryty dvojstupňovými jehlancovými střechami. Štítově orientovaná tělocvična obdélného půdorysu je kryta sedlovou střechou a na severním ukončení převýšenou mansardovou střechou, střechy spočívají na vyložené konzolové korunní římse. Ustoupený vstupní útvar je prolomen dvojicí pravoúhlých vstupů.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat