Seznam kulturních památek v Olomouci

Seznam kulturních památek v obci Olomouc v okrese Olomouc

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Olomouc v okrese Olomouc vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BělidlaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38040622)


 
   
18545/8-1734
Pam. katalog
MIS
Olomouc Libušina, Olomouc-Bělidla
49°35′55″ s. š., 17°17′2,32″ v. d.
zahrnuty:
 • zvonička, st. 19
 • mariánský sloup, pp. 200/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NeředínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rodinný dům Karla a Milady Procházkových (Q31848630)


 
   
33253/8-2267
Pam. katalog
MIS
Olomouc Rumunská 180/5, Olomouc-Neředín
49°35′54,55″ s. š., 17°13′48,17″ v. d.
Rodinný dům Karla a Milady Procházkových

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38040626)


 
   
105654
Pam. katalog
MIS
Olomouc u nároží Neředínská – Letců, vedle restaurace U Rytíře, Letců 742/2a, Olomouc-Neředín, st. 167
49°35′36,77″ s. š., 17°13′19,89″ v. d.
Krucifix

Poznámka: MonumNet neuvádí ulici, ale jen parcelní číslo.
Památkově chráněno od 27. června 2015.

Krucifix (Q38040616)


   
105660
Pam. katalog
MIS
Olomouc Úvoz, křižovatka polních cest, pp. 547/1, Olomouc-Neředín
49°35′23,15″ s. š., 17°13′23,65″ v. d.
Krucifix

Poznámka: Parcelní číslo pp. 547/1 odpovídá celé délce ulice (cesty) Úvoz.
Památkově chráněno od 2. července 2015.

Ústřední hřbitov Neředín (Q27910350)


 
   
11219/8-3863
Pam. katalog
MIS
Olomouc ústřední hřbitov, třída Míru (vstup u čo. 102 a 104), Olomouc-Neředín
49°35′50,84″ s. š., 17°13′9,4″ v. d.
Soubor hřbitovní architektury, hrobky, hroby:
 • židovská obřadní síň (st. 82)
 • evangelická obřadní síň (st. 83)
 • římskokatolická obřadní síň (st. 84)
 • krematorium (st. 163)
 • pohřebiště Rudé armády (pp. 478/2)
 • hrobka rodiny Primavesi (pp. 478/2)
 • hrobka Aloise Pallata (pp. 478/2)
 • hrobka rodiny Ottahalovy (pp. 478/2)
 • sousoší Smutek (pp. 478/2)
 • hrobka prof. Jana Rudolfa Demla (pp. 478/2),
 • hrob R. Promberga s kovaným křížem (pp. 478/2)
 • hrob Franze Kottase (pp. 478/2)
 • památník umučeným židovského vyznání (pp. 478/3)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pevnost XV - Neředín (Q38040554)


 
   
27455/8-1723
Pam. katalog
MIS
Olomouc vpravo od silnice na Topolany, Olomouc-Neředín
49°35′41,17″ s. š., 17°12′40,17″ v. d.
Pevnost XV. - Neředín
 • st. 1271: fort (eskarpa, poterny, hlavní valy, kasematy, dvojitá kaponiéra), reduit se šíjovou kaponiérou, šijové hradby
 • kontreskarpa se střeleckou galerií, pp. 429/2, 429/5, 429/6
 • dvojitá kaponiéra, pp. 429/2
 • batardeau, pp. 429/21
 • st. 823, 824, 1416 (vše bez staveb), pp. 429/7, 429/10, 429/20

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HejčínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dělnická kolonie (Q38040569)


 
   
14158/8-1739
Pam. katalog
MIS
Olomouc Mrštíkovo náměstí, jižní strana, Olomouc-Hejčín
49°36′17,43″ s. š., 17°14′36,28″ v. d.
Dům dělnické kolonie - soubor 25 domů (jižní strana náměstí)
 • Mrštíkovo náměstí 14/5
 • Mrštíkovo náměstí 15/7
 • Mrštíkovo náměstí 16/9
 • Mrštíkovo náměstí 44/11 (uveden jen ve výčtu parcel, ve výčtu adres chybí)
 • Mrštíkovo náměstí 222/13
 • Mrštíkovo náměstí 221/15
 • Mrštíkovo náměstí 17/19
 • Mrštíkovo náměstí 18/21
 • Mrštíkovo náměstí 19/23
 • Mrštíkovo náměstí 20/25
 • Mrštíkovo náměstí 21/27
 • Mrštíkovo náměstí 22/29
 • Mrštíkovo náměstí 23/31
 • Mrštíkovo náměstí 24/33
 • Mrštíkovo náměstí 25/35
 • Mrštíkovo náměstí 26/37
 • Mrštíkovo náměstí 27/39
 • Mrštíkovo náměstí 28/41
 • Mrštíkovo náměstí 29/43
 • Mrštíkovo náměstí 30/45
 • Mrštíkovo náměstí 31/47
 • Mrštíkovo náměstí 32/49
 • Mrštíkovo náměstí 33/51
 • Mrštíkovo náměstí 34/53
 • pozemek po zbořeném domu, st. 79/2
 • pp. 37/2

Poznámka: v označení památky je uvedeno 25 domů, ale výčet domovních čísel obsahuje jen 23 adres, ve výčtu parcel je u parcely st. 79/2 uvedeno, že dům je zbořen, oproti výčtu adres je ve výčtu parcel navíc uveden dům čp. 44.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Cyrila a Metoděje (Q12030705)


 
   
26228/8-2958
Pam. katalog
MIS
Olomouc Cyrilometodějské náměstí, st. 294, Olomouc-Hejčín
49°36′9,5″ s. š., 17°13′59,61″ v. d.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Poznámka: MonumNet parcelu chybně přiřazuje ke katastrálnímu území Olomouc-město.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChválkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poutní alej (Q88679123)


 
   
40162/8-1741
Pam. katalog
MIS
Chválkovice Chválkovice, Samotišky, Svatý Kopeček
49°36′55,26″ s. š., 17°17′43,01″ v. d.
Alej poutní, včetně staveb a soch. Objekty v katastrálním území Chválkovice zmíněné v rozpisu parcel:
 • Chválkovice pp. 1420/3: socha sv. Jana Nepomuckého, v úrovni domu Selské nám. 31/38
 • Chválkovice st. 66: kostel svaté Barbory, Selské náměstí u domu Selské nám. 5/51
 • Chválkovice pp. 139/2: sousoší poutníka a anděla s reliéfem Panny Marie Svatokopecké, park u Švabinského ulice
 • Chválkovice pp. 139/2: kaplička, park u Švabinského ulice
 • Chválkovice pp. 1406/4: kříž, u východního konce parkoviště před domovem seniorů Švabinského 403/3

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pevnost II. (Q38040545)


   
14751/8-1719
Pam. katalog
MIS
Olomouc Chválkovice, st. 1001, 1003, pp. 173/1
49°37′2,41″ s. š., 17°17′28,18″ v. d.
Pevnost II.:
 • st. 1001: pevnost II.
 • st. 1003: novodobý strážní domek
 • pp. 173/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Parní vodárna (Q38040539)


 
   
36135/8-2276
Pam. katalog
MIS
Olomouc Chválkovice 132, v lese, při cestě do Černovír
49°37′5,61″ s. š., 17°16′30,03″ v. d.
Vodárna parní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HodolanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38040534)


 
   
33596/8-1733
Pam. katalog
MIS
Olomouc Tovární, st. 560/3, Olomouc-Hodolany
Boží muka z roku 1527 nebo z roku 1531 z maletínského pískovce jsou od roku 1973 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na jejich místě v Tovární ulici je kopie, kterou vytvořil sochař Josef Stárek (1920-1996).

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Základy měšťanského domu (Q38040549)


   
24440/8-2965
Pam. katalog
MIS
Olomouc Wittgensteinova (144/12), pp. 987/3, Olomouc-Hodolany
Měšťanský dům - základové zdivo, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Salzerova reduta (Q38040588)


 
   
86135/8-1729
Pam. katalog
MIS
Olomouc Holická, Olomouc-Hodolany
49°35′11,55″ s. š., 17°15′48,48″ v. d.
Městské opevnění - Salzerova reduta

Poznámka: MonumNet neuvádí rozpis parcel ani objektů.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ŘepčínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Isidora (Q38040575)


 
   
32779/8-1760
Pam. katalog
MIS
Olomouc Řepčínská, st. 242, Olomouc-Řepčín
49°36′26,24″ s. š., 17°13′55,99″ v. d.
Kaple sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka u čp. 30 (Q38040611)


 
   
28502/8-1762
Pam. katalog
MIS
Olomouc Zengrova 30/6, st. 62, Olomouc-Řepčín
49°36′29,39″ s. š., 17°14′3,59″ v. d.
Sýpka u čp. 30

Poznámka: MonumNet uvádí Zengerova místo Zengrova.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hospodářská budova usedlosti čp. 26 s náspím (Q38040584)


   
20723/8-1761
Pam. katalog
MIS
Olomouc Břetislavova 26/9, st. 57, Olomouc-Řepčín
49°36′31″ s. š., 17°14′6,08″ v. d.
Venkovská usedlost čp. 26, z toho jen: hospodářská budova s náspím

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38040560)


 
   
51196/9-91
Pam. katalog
MIS
Olomouc u silnice směr Křelov (Křelovská, II/635), za obcí, pp. 1025/5, Olomouc-Řepčín
49°36′23,91″ s. š., 17°13′7,7″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 1. listopadu 2001.

Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38040594)


 
   
27081/8-1841
Pam. katalog
MIS
Olomouc na křižovatce polní cesty Neředín - Křelov, pp. 601/6, Olomouc-Řepčín
49°36′9,64″ s. š., 17°11′53,36″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: MonumNet uvádí „J obce“, ve skutečnosti se nachází asi 2,5 km západně od vsi Řepčín.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášterní HradiskoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Klášter Hradisko (Q363709)


 
   
30199/8-1746
Pam. katalog
MIS
Olomouc Sušilovo náměstí 1/5, 2/1, 6, Olomouc-Klášterní Hradisko
49°36′20,23″ s. š., 17°15′54,58″ v. d.
Premonstrátský klášter Hradisko, s omezením: bez budov na parcelách č.: 1/2, 1/4, 1/6, 3/2, 5, 9, 10/1 hosp. budova, 10/2, 87, 90
 • bývalý klášter čp. 1, st. 1/1
 • areál staré zahrady, st. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 87, pp. 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/2
 • ohradní zeď, st. 1/2, 87, pp. 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/2
 • márnice, st. 1/3
 • kostel svatého Štěpána, st. 2
 • hospodářský dvůr čp. 2, st. 3/1
 • opatská zahrada, st. 3/2 a 5 (bez staveb), pp. 24/1, 24/3, pp. 37/3
 • ohradní zeď, st. 3/2, pp. 24/1, 24/3, pp. 37/3
 • brána I-II, pp. 37/3
 • letní refektář čp. 6, st. 10/1
 • Černá cesta, pp. 73, 74
 • jasanová alej při Černé cestě, části parcel pp. 19/1, 19/2, 19/4, 22/2, 22/3, 31/3, 31/10, 31/16 (celý), 31/21, 31/22, 31/25, 31/27, 31/28, 31/32
 • lípa srdčitá, pp. 25/2
 • lipová alej, pp. 36/1, 70/1, 71
 • kamenný kříž, pp. 70/1
 • most s balustrádou, pp. 39, 40, 71
 • příkop s opěrnou zdí, pp. 39, 40
 • sousoší sv. Jana Nepomuckého, pp. 39
 • poutní cesta, pp. 78/3, 79
 • ohradní zeď, pp. 129/6
 • st. 9, 10/2, 90, 267/1, 357, 358 (bez staveb), 359, pp. 25/4, 31/15, 36/2, 36/3, 36/4, 38/1, 38/2, 38/3, 41/1, 58/3 (část), 70/2, 70/3, 80/1, 86/2, 86/3, 86/5, 129/5 (část),

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LazceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rodinný dům R. Schneidera (Q33521655)


 
   
35869/8-3134
Pam. katalog
MIS
Olomouc Černochova 184/10, Olomouc-Lazce
49°36′3,1″ s. š., 17°15′35″ v. d.
Rodinný dům R. Schneidera

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Rodinný dům Vladimíra Müllera (Q33521647)


 
   
21515/8-3133
Pam. katalog
MIS
Olomouc Černochova 148/6, Olomouc-Lazce
49°36′2,32″ s. š., 17°15′36,81″ v. d.
Rodinný dům Vladimíra Müllera

Památkově chráněno od 27. května 1991.

Dlouhá 8 (Q33521640)


 
   
22903/8-3147
Pam. katalog
MIS
Olomouc Dlouhá 110/8, Olomouc-Lazce
49°36′0,32″ s. š., 17°15′33,4″ v. d.
Vila

Památkově chráněno od 29. května 1991.

PavlovičkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Panny Marie (Q38040601)


 
   
27084/8-1757
Pam. katalog
MIS
Olomouc Pavlovická, před domem čp. 44, pp. 97/1, Olomouc-Pavlovičky
49°36′14,44″ s. š., 17°16′46,74″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HoliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pevnost VIII - Holice (Q38040606)


   
23725/8-1721
Pam. katalog
MIS
Olomouc při Lučním rybníku, Olomouc-Holice
49°33′36,16″ s. š., 17°16′37,63″ v. d.
Pevnost VIII. - Holice, část stojící a archeologické stopy
 • fragment obvodového zemního valu původního fortu, parc. 1794/1
 • parc. 1791/1, 1792/2, 1793/6

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DroždínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37181916)


 
   
14420/8-1798
Pam. katalog
MIS
Droždín při cestě na Sv. Kopeček, parc. 1464
49°37′26,22″ s. š., 17°20′12,81″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LošovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pevnost Radíkov 2 (Q37466368)


   
37310/8-1718
Pam. katalog
MIS
Lošov les, Kopeček
49°38′35,89″ s. š., 17°22′10,73″ v. d.
Pevnost Radíkov 2

Poznámka: Rozpis parcel uveden v MonumNetu
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NedvězíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q37990501)


 
   
34226/8-2621
Pam. katalog
MIS
Nedvězí náves, st. 46
49°33′25,5″ s. š., 17°12′42,89″ v. d.
Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37990497)


 
   
25031/8-1901
Pam. katalog
MIS
Nedvězí u silnice do Slavonína, u pomníku obětem světové války, pp. 88
49°33′27,89″ s. š., 17°12′56,1″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TopolanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Božského Srdce Páně (Q38148531)


 
   
50701/9-74
Pam. katalog
MIS
Topolany Bílkova, parc. 202
49°35′15,53″ s. š., 17°10′48,05″ v. d.
Kaple Božského Srdce Páně

Památkově chráněno od 12. prosince 2000.

Smírčí kříž (Q38148529)


   
15595/8-1982
Pam. katalog
MIS
Topolany při domu čp. 9, Nedbalova, Bílkova, parc. 51
49°35′6,2″ s. š., 17°10′48,06″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat