Seznam památných stromů v okrese Zlín

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Zlín, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Zlín.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Hanáčkův dub Březnice
49°10′31″ s. š., 17°39′37″ v. d.
dub zimní &0000000000000430.000000430 106102
Q26790779
Hrušeň u Slováčků Březnice
49°10′35″ s. š., 17°40′16″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000298.000000298 106101
Q26790776

Na otevřeném prostranství pastvin jihovýchodně od obce Březnice.

Jírovec maďal u kostela ve Fryštáku Jílovec maďal u kostela ve Fryštáku Fryšták
49°17′4″ s. š., 17°41′9″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000460.000000460 101013
Q26786500
Kategorie „Kaštan (Fryšták)“ na Wikimedia Commons
U kostela
Lípa u domu čp. 8 v Halenkovicích Halenkovice
49°9′54″ s. š., 17°28′20″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000420.000000420 101014
Q26786502
Na návsi u domu čp.8
Dub v Hostišové Památný dub na Hostišové.jpg Hostišová
49°15′12″ s. š., 17°35′22″ v. d.
dub letní &0000000000000270.000000270 105507
Q26790083
V obci v areálu zámečnické dílny
Prajzovská hruška Prajzovská hruška na Hostišové.jpg Hostišová
49°15′34″ s. š., 17°33′58″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000410.000000410 105506
Q26790082
Na poli v lokalitě Záhumenice
Hrušeň na Osmeku Hvozdná
49°15′22″ s. š., 17°45′27″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000246.000000246 106114
Q26790804

V okrajové části obce na rozcestí při výjezdu na Slušovice

Lípy u kostela v Jasenné Jasenná na Moravě
49°15′3″ s. š., 17°53′39″ v. d.
lípa velkolistá (1)
lípa malolistá (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100980
Q26783395
Před vchodem do kostela a v korytě potoka Jasénka
Lípa u kaple v Kaňovicích Kanovice lipa.jpg Kaňovice u Luhačovic
49°6′31″ s. š., 17°41′56″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000525.000000525 105459
Q26790046
V obci u kaple
Dub u Komárova Komárov u Napajedel
49°9′18″ s. š., 17°34′41″ v. d.
dub letní &0000000000000435.000000435 101005
Q26786477
Na okraji lesa, v nejvyšším místě severovýchdně nad obcí
Dub na Kudlovských pasekách Kudlov
49°11′9″ s. š., 17°41′52″ v. d.
dub zimní &0000000000000420.000000420 101004
Q26786473
Na návrší Na Pinduli, v městské části Kudlovské paseky u čp. 57 poblíž silnice ze Zlína na Březůvky
Duby na Nivách Kvítkovice u Otrokovic
49°11′43″ s. š., 17°32′34″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105209
Q26783374
Na konci řadové zástavby v Kvítkovicích na Nivách, cca 16 m od sebe; jeden dub u chodníku spojující místní část Otrokovic-Kvítkovic, Novy s ul. Bří Mrštíků, druhý dub v soukromé zahradě u čp. 1499
Lípa u kamenného kříže Kvítkovice u Otrokovic
49°11′56″ s. š., 17°32′59″ v. d.
lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101015
Q26786507
Po levé straně silnice Kvítkovice-Malenovice, u kamenného kříže z r. 1761; dříve ve skupině dvou lip, z nichž jedna byla odstraněna z důvodů velmi nepříznivého zdravotního stavu – zrušovací rozhodnutí nedoručeno
Kalitův dub Lipina
49°7′56″ s. š., 17°59′10″ v. d.
dub letní &0000000000000495.000000495 100991
Q26786439
Poblíž středu obce, na hranici mezi čp. 57 a 3
Lípa Jaruška v Lipině Lipina
49°7′51″ s. š., 17°59′3″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000310.000000310 105154
Q26789704
V zahradě za hospodářským objektem nedaleko středu obce Lipina, poblíž místní komunikace
Čtyřbuk u Slavičína Lipová u Slavičína
49°6′22″ s. š., 17°53′36″ v. d.
buk lesní &0000000000000428.000000428 105383
Q26789829
V lesním porostu na pasece
Dub nad hostincem v Loukách Dub nad hostincem v Loukách Louky nad Dřevnicí
49°13′12″ s. š., 17°36′47″ v. d.
dub zimní &0000000000000280.000000280 101000
Q26786465
Na jižním svahu nad hostincem v místní části města Zlína v Loukách
Břek na ovčírně PS Břek na ovčírně (1).JPG Lukov u Zlína
49°17′53″ s. š., 17°44′8″ v. d.
jeřáb břek &0000000000000180.000000180 105513
Q26790091
Kategorie „Břek na ovčírně“ na Wikimedia Commons
V blízkosti místní komunikace nedaleko sochy sv. Jana Nepomuckého
Lípa u staré pošty Lukov u Zlína
49°17′23″ s. š., 17°43′42″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000400.000000400 105514
Q26790092
V ulici Padělky v zahradě u čp. 95
Lípy na střelnici † Lukov u Zlína lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100983
okraj lesa
Lípy u Jána Lukov u Zlína
49°17′54″ s. š., 17°44′9″ v. d.
lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100984
Q26783409
Na okraji lesa
Borovice u Bezedníku Lukov u Zlína
49°17′59″ s. š., 17°43′30″ v. d.
borovice lesní &0000000000000285.000000285 105761
Q26790332
V lesním porostu nedaleko rybníka Bezedník
Buk u hradu Lukova Lukov u Zlína
49°18′13″ s. š., 17°44′26″ v. d.
buk lesní &0000000000000415.000000415 105721
Q26790260
V prudkém svahu cca 15-20 m severovýchodně pod hradbami hradu Lukova
Valdštejnův dub na Lukově Lukov u Zlína
49°18′10″ s. š., 17°44′24″ v. d.
dub zimní &0000000000000525.000000525 105541
Q11871876
V lesním porostu jižně od hradu Lukov
Hrušeň v Novákově zahradě Hrušeň v Novákově zahradě Lukoveček
49°17′56″ s. š., 17°40′13″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000305.000000305 106105
Q26790784

Na otevřeném prostranství pastvin těsně za jihozápadním okrajem zastavěného území obce

Jilm u hájenky Lukoveček
49°20′27″ s. š., 17°41′17″ v. d.
jilm horský &0000000000000460.000000460 100850
Q26786102
V Rusavském údolí, u silnice pod bývalou myslivnou
Dub na Nové ulici Malenovice u Zlína
49°12′32″ s. š., 17°36′25″ v. d.
dub letní &0000000000000430.000000430 100993
Q26786447
Na křižovatce ulic Nová a Havlíčkova, u božích muk v místní části Malenovice
Hruška na Pasíčkách Malenovice u Zlína
49°11′56″ s. š., 17°36′18″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000180.000000180 100996
Q26786453
V jižní části obce, v zahrádkářské osadě Pasíčka
Lípa na Malenovickém náměstí Malenovice u Zlína
49°12′18″ s. š., 17°35′42″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000270.000000270 100992
Q26786443
Na Malenovickém náměstí, nad kostelem
Lípa u Malenovického hřbitova Malenovice u Zlína
49°12′8″ s. š., 17°34′28″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000340.000000340 100997
Q26786455
Na západním okraji obce, před místním hřbitovem
Lípa u křížku Napajedla
49°11′2″ s. š., 17°31′35″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000360.000000360 101007
Q26786482
Cca 300 m severně od Napajedel, u silnice směr Otrokovice-Kvítkovice
Lípa u školy Lípa u školy Napajedla
49°10′22″ s. š., 17°30′57″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000330.000000330 101006
Q26786479
V areálu II. základní školy v Napajedlích
Návojský dub Návojský dub Návojná
49°6′13″ s. š., 18°2′47″ v. d.
dub letní &0000000000000441.000000441 100989
Q26786421
V obci u silnice směrem na Brumov
Dub na Paseckých Lazech Nedašova Lhota
49°8′3″ s. š., 18°5′53″ v. d.
dub letní &0000000000000507.000000507 105382
Q26789828
Na pastvině za obcí na okraji lesní cesty
Karlův dub Nedašova Lhota
49°7′49″ s. š., 18°5′33″ v. d.
dub letní &0000000000000488.000000488 105381
Q26789827
Na pastvině severně za obcí
Dub na ulici K. Čapka Dub na ulici K. Čapka Otrokovice
49°12′33″ s. š., 17°30′38″ v. d.
dub letní &0000000000000436.000000436 105207
Q26789727
V městské části Baťov, cca 25 m severovýchodně od budovy Technických služeb Otrokovice, pod úrovní ochranného protipovodňového valu, v blízkosti tzv. Svitovských zahrádek
Duby na městském koupališti Duby na městském koupališti Otrokovice
49°13′10″ s. š., 17°30′29″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105208
Q26783371
V areálu městského koupaliště, v městské části Baťov; obvod kmenů 393 cm, 426 cm
CHPV – 10 lípy u kapličky v Poteči Lípy okolo kaple svatých Cyrila a Metoděje Poteč
49°8′54″ s. š., 18°1′23″ v. d.
lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101020
Q26783384
Jihozápadně od obce u kapličky sv. Cyrila a Metoděje, při silnici Poteč-Valašské Klobouky
Jedle u Baribala Jedle u Baribala Poteč
49°8′48″ s. š., 18°4′36″ v. d.
jedle bělokorá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105106
Q26783388
Kategorie „Jedle u Baribala“ na Wikimedia Commons
Na hřebeni Královce okraj CHKO Bílé Karpaty; obvod kmene: 261 cm, 192 cm, 178 cm; výška 24 m
Lípa na Malenisku Lípa na Malenisku Provodov na Moravě
49°9′4″ s. š., 17°44′52″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000410.000000410 105505
Q26790079
Vedle příjezdové cesty ke kostelu Panny Marie Sněžné v poslední zatáčce cca 65 m severně od kostela
Lípy v Prštném † Prštné lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100986
Na dvoře rodinného domku čp. 33
Moruše – ul. Karoliny Světlé Prštné
49°13′5″ s. š., 17°38′6″ v. d.
morušovník černý &0000000000000220.000000220 100994
Q26786451
Na křižovatce silnice I/49 a ulice K. Světlé, proti pekárnám
Oskeruše na Štákových Pasekách Přítluky
49°14′33″ s. š., 17°42′59″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000220.000000220 106103
Q26790781
v lánu orné půdy za zlínskou místní částí Příluky
Lípa u kaple sv. Antonína Příluky u Zlína
49°14′11″ s. š., 17°42′48″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000240.000000240 100999
Q26786461
Na návrší severně od obce, u kaple sv. Antonína
Lípa u Boží muky Lípa u Boží muky Rokytnice u Slavičína
49°4′ s. š., 17°55′8″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000433.000000433 100987
Q26786415
V centru obce nedaleko obecního úřadu, u kapličky
Mikeštíkova hruška Salaš u Zlína
49°10′29″ s. š., 17°37′43″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000340.000000340 105515
Q26790093
Přibližně 100 m jihovýchodně od místního hřbitova
Oskeruše na Salaši Salaš u Zlína
49°10′36″ s. š., 17°37′18″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000285.000000285 101002
Q26786466
V zahradě u čp.16, poblíž hlavní komunikace na Bohuslavice
CHPV – Jalovec v k.ú. Slopné Slopné
49°9′39″ s. š., 17°50′39″ v. d.
jalovec obecný &0000000000000075.00000075 101017
Q26786511
Na severním okraji obce u čp.39
Dub letní u Holíků Dub u Holíků Slušovice
49°14′54″ s. š., 17°48′47″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100982
Q26786409
V zahradě a na okraji městské účelové komunikace
Lípa v Šanově Lípa v Šanově Šanov
49°2′47″ s. š., 17°53′53″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000519.000000519 100988
Q26786417
Na pravém břehu potoka Rokyténka v centru obce Šanov nedaleko obecního úřadu
Štípa u kostela Štípa
49°15′46″ s. š., 17°42′57″ v. d.
jeřáb břek (1)
lípa malolistá (4)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101001
Q26783403
Kolem kostela Narození Panny Marie ve Štípě, v r. 2008 zrušena ochrana 1 stromu
3 lípy u hřbitova a kostela v Újezdě u Valašských Klobouk 3 lípy u hřbitova a kostela v Újezdě u Valašských Klobouk Újezd u Valašských Klobouk
49°10′13″ s. š., 17°54′29″ v. d.
lípa velkolistá (1)
lípa malolistá (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101018
Q26783382
Ve skupině stromů u hřbitova, v blízkosti kopce Hradištěk; v minulosti zde stála tvrz
3 lípy u kostela 4 lípy u kostela Valašské Klobouky
49°8′29″ s. š., 18°0′20″ v. d.
lípa velkolistá (2)
lípa malolistá (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101019
Q26783377
Kategorie „4 lípy u kostela“ na Wikimedia Commons
Na jižní straně kostela, vysazeny v r. 1806

. Původně 4, jedna byla odstraněna.

Pechancův dub Valašské Klobouky
49°7′35″ s. š., 18°0′22″ v. d.
dub zimní &0000000000000405.000000405 100990
Q26786432
Na okraji lesa, poblíž sjezdové trasy na Pechancových loukách
Kalendův dub Vizovice
49°13′52″ s. š., 17°52′29″ v. d.
dub zimní &0000000000000338.000000338 101010
Q26786493
V lesním porostu v údolí menšího přítoku potoka Lutoninky
Růžová lípa Vizovice
49°13′15″ s. š., 17°51′20″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000444.000000444 101009
Q26786489
V centru města, v ulici Růžová
10 lip u Vizovického šenku VizovickySenkLipy.jpg Vizovice
49°12′28″ s. š., 17°50′54″ v. d.
lípa velkolistá (2)
lípa malolistá (8)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 101016
Q26783391
U restaurace Vizovický šenk
Polní hrušeň Vizovice
49°13′16″ s. š., 17°51′55″ v. d.
hrušeň obecná &0000000000000322.000000322 101008
Q26786486
a severovýchod od města, na okraji polní cesty mimo městskou zástavbu
Lípa u Dvora Vlachovice
49°7′23″ s. š., 17°56′21″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000480.000000480 104719
Q26789352
Před budovou bývalého panského dvora v obci Vlachovice
Dub na Včelínku Vlčková
49°18′45″ s. š., 17°45′21″ v. d.
dub letní &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105508
Q26790085
V obci v blízkosti nádrže
Lípa u Luže Vlčková
49°18′25″ s. š., 17°46′4″ v. d.
lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105509
Q26790086
neuvedena
Holíkova oskeruše 1 Zádveřice
49°12′ s. š., 17°48′16″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000305.000000305 105441
Q26790037
V zahradě u p. 142
Štefkova oskeruše Zádveřice
49°12′4″ s. š., 17°48′34″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000420.000000420 100981
Q26786407
Na okraji polní cesty a louky poblíž usedlosti čp. 262 v Zádveřicích Rakové
Jilm vaz – ul. Lorencova Zlín
49°13′36″ s. š., 17°40′22″ v. d.
jilm vaz &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100995
Q26783399
V centru Zlína
Lípa na ul. Sokolská Zlín
49°13′56″ s. š., 17°40′31″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000360.000000360 100998
Q26786459
V zahradě přiléhající k areálu zlínské sokolovny
Oskeruše ve Zlíně Zlín
49°13′58″ s. š., 17°40′19″ v. d.
jeřáb oskeruše &0000000000000280.000000280 100985
Q26786413
V ulici Na výsluní, v zahradě ve svahu
Pasecký dub Zlín
49°14′49″ s. š., 17°40′3″ v. d.
dub zimní &0000000000000390.000000390 105622
Q26790193
Na okraji lesního porostu v lokalitě Zlínské paseky
Hašpicova lípa Želechovice nad Dřevnicí
49°11′27″ s. š., 17°44′5″ v. d.
lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105510
Q26790088
V obci u čp. 129
Lípa u mlýna Želechovice nad Dřevnicí
49°13′11″ s. š., 17°44′46″ v. d.
lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105511
Q26790090
U bývalého mlýnského náhonu
Lípy u kostela Želechovice nad Dřevnicí, lípy u kostela.jpg Želechovice nad Dřevnicí
49°13′ s. š., 17°44′54″ v. d.
lípa srdčitá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105512
Q26783405
V obci u kostela svatého Petra a Pavla
Lípa u Sokolovny Lípa u Sokolovny Želechovice nad Dřevnicí
49°13′ s. š., 17°44′59″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000460.000000460 101003
Q26786471
Poblíž kostela v místní části Zlína Želechovicích, proti sokolovně
Vidovský dub Želechovice nad Dřevnicí
49°11′13″ s. š., 17°44′16″ v. d.
dub zimní &0000000000000355.000000355 105447
Q26790041
V jižní části obce vedle lesní cesty nad místní hájenkou na okraji lesního porostu
Lípa u kapličky ve Žlutavě Lípa u kapličky ve Žlutavě Žlutava
49°12′7″ s. š., 17°29′2″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000300.000000300 101012
Q26786497
Kategorie „Lípa u kapličky ve Žlutavě“ na Wikimedia Commons
U kapličky, u domu čp. 250

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.

Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).