Moravský zemský výbor

Moravský zemský výbor byl nejvyšší výkonný orgán samosprávy na Moravě v letech 1861–1918.

Byl ustanoven na základě Zřízení zemského a Řádu voleního do sněmu zemského markrabství Moravského vydaného v roce 1861. [1] Zemský výbor navázal na stavovský zemský výbor.

Jednalo se o výkonnou část moravského zemského sněmu neboli zemskou vládu. Skládal se ze šesti takzvaných přísedících, vybíraných volbou z řad poslanců zemského sněmu. Jeden přísedící byl volen z poslanců moravského zemského sněmu zvolených za velkostatkáře, jeden za města, obchodní komory a živnostenské komory a jeden za venkov. Ostatní tři voleni libovolně. Přísedící byli povinni bydlet v Brně.

V čele zemského výboru stál zemský hejtman, který byl zároveň předsedou zemského sněmu a který byl jmenován císařem z řad poslanců zemského sněmu. Funkční období členů výboru bylo 6 let. Aby usnesení výborů bylo platné, bylo potřeba alespoň hlasů čtyř přísedících.

Od roku 1906 se počet přísedících rozšířil na osm.

Každý člen zemského výboru (přísedící) měl na starosti svůj takzvaný „referát“, tedy vymezený okruh záležitostí, které spadaly do jeho pravomoci.[2]

Působnost moravského zemského výboru editovat

1. referát
 • zemské nadace, stipendia, fondy
 • zemědělství, polní a lesní hospodářství, vinařství, zdravotnictví, zvěrolékařství
 • obecní záležitosti v okresech Hodonín, Moravský Krumlov, Zábřeh, Litovel a Hranice
2. referát
 • školní záležitosti
 • pojišťování a zemské pojišťovny
 • veřejné nemocnice
 • obecní záležitosti v okresech Znojmo s městem, Mikulov, Jihlava s městem, Moravská Třebová, Boskovice
3. referát
 • záležitosti náboženské a církevní
 • hornictví
 • německé školství, Německá vysoká škola technická v Brně, zřízení německé univerzity na Moravě
 • Františkovo muzeum v Brně
 • záležitosti sirotčinců, polepšovny, ústavy pro slabomyslné
 • obecní záležitosti v okresech Šternberk, Šumperk, Rýmařov, Tišnov a moravských obvodech v moravském Slezsku
4. referát
 • zemské finance a daně
 • zdravotní ústavy, zemské nemocnice a porodnice, ústavy pro choromyslné
 • česká vysoká technická škola v Brně
 • zemské zaopatřovací ústavy v Brně a v Drnovicích
 • obecní záležitosti v okresech Dačice, Třebíč, Velké Meziříčí a Nové Město
5. referát
 • věci ústavní, zákonodárství, politické a soudní rozdělení země
 • záležitosti gruntovních knih
 • zemské domy v Brně (sídla zemské samosprávy), tedy nynější Nová radnice a Zemská sněmovna v Brně
 • věci vojenské
 • rybářství, honitba
 • záležitosti stavební
 • obecní záležitosti v okresech Brno–město, Hustopeče, Nový Jičín a Olomouc–město
6. referát
 • moravská zemská zastavárna
 • průmysl, živnosti a obchod
 • české školy průmyslové a obchodní
 • průmyslová muzea v Brně a v Olomouci
 • bankovnictví a úvěrování, zemská hypoteční banka, zemědělská banka, spořitelny, záložny
 • vodní dráhy (kanály, průplavy)
 • obecní záležitosti v okresech Uherské Hradiště, Uherský Brod, Holešov, Kroměříž a Moravské Budějovice
7. referát
 • české školy rolnické, vinařské, chmelařské, lnářské, sýrařské, mlékařské, hospodářské, podkovářské
 • obecní zastupitelstva
 • záležitosti agrární
 • úrazové pojištění dělnictva
 • záležitosti nalezenců, věci chudinské, české sirotčince, útulky pro pijáky
 • obecní záležitosti v okresech Olomouc-venkov, Přerov, Prostějov, Valašské Meziříčí, Místek a Vyškov
8. referát
 • zákonodárství
 • české obecní školství
 • ředitelství kanceláře (výboru)
 • záležitosti univerzitní a založení české univerzity na Moravě
 • zemské střední školy s českým vyučovacím jazykem
 • statistiky
 • umění, vědy a dějiny
 • Moravský zemský archiv
 • zemské ústavy pro hluchoněmé v Němčících u Ivančic a v Lipníku nad Bečvou
 • obecní záležitosti v okresech Brno-okolí, Kyjov a Moravská Ostrava

Členové moravského zemského výboru editovat

Člen Období
Alois Pražák 1861–1884
Petr Chlumecký 1861–1863
Ferdinand Kaufmann 1861–1865
Franz Adamczik 1861–1867
Karl Giskra poslancem 1861–1867
August Wenzliczke poslancem 1848–1849 a 1861–1884
Gabriel Serényi 1871, poslancem 1861–1867
Antonín Mezník 1862–1873
Karl Frendl 1868–1896
Jindřich Dvořák 1871–?
Johann Bažant 1872–1878
Jan Kozánek 1871 poslancem 1867–1871
Ferdinand Bojakovský 1871
hrabě Heinrich Josef Franz Karl Belrupt–Tissac 1878–1896
Adolf Promber 1878–1899
rytíř Hugo Manner 1878–1910
František Alois Šrom 1879–1896
Josef Fanderlik 1884–1895
Josef Koudela 1895–1896
Hugo Fuchs 1896/1899–?
Josef Tuček 1896–1901
Eduard Ulrich 1896–1903
Jan Žáček 1896–1908
Anton Zoebl 1899–1902 a 1896–1907
Jan Rozkošný 1901–1906
Josef Jelinek 1902–1918
Eduard Schleimayer 1902–?
Ludvík Egbert Belcredi 1903–1914
Richard Baratta Dragono 1904–1906 a 1910–1918
Václav Šílený 1906–1911
Josef Koudela 1906–1913
Jan Vaca 1906–1913
Heinrich Fritsch 1907
Wilhelm Freisler 1907–1918
Otakar Pražák 1908–1909
Josef Staroštík 1909–1913
Ladislav Pluhař 1912–1918
Jaroslav Budínský 1913–1918
Kuneš Sonntag 1913–1918
Jan Šrámek 1913–1918
František Bařina 1914–1918

Po zániku moravského zemského sněmu v roce 1918 zanikl i moravský zemský výbor v té podobě, v jaké byl v roce 1861 zřízen.

V roce 1928 byl zákonem č. 125/1927 Sb. O organisaci politické správy zřízen Zemský výbor země moravskoslezské.

Reference editovat

 1. Zřízení zemské a Řád volení do sněmu zemského markrabství Moravského. Moravská sbírka zákonů [online]. [cit. 2023-06-20]. Dostupné online. 
 2. Zemský výbor moravského markrabství – pravomoci. Další Moravák bloguje [online]. [cit. 2023-06-20]. Dostupné online.