Seznam kulturních památek v Žeroticích

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Žerotice v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz Žerotice (Q10283646)


Wikiměsto Hustopeče 20150509 Žerotice 3706.jpg
 
Kategorie „Žerotice Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37110/7-6976
Pam. katalog
MIS
Žerotice st. 76
48°55′35,28″ s. š., 16°10′20,98″ v. d.
Zřícenina tvrze. Mohutné ruiny zdiva opevněného panského sídla, jehož jádro tvoří gotická tvrz adaptovaná v 16. století na renesanční zámek. Terénní relikty: zbytky narušeného zdiva, příkop. Lokalita je na severní straně narušena zemědělskou činností a na jižní straně narušena komunikací.

Památkově chráněno od 9. prosince 1973.

Sýpka


Zerotice 5830.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106361
Pam. katalog
MIS
Žerotice st. 77
48°55′38,07″ s. š., 16°10′21,98″ v. d.
Pozdně barokní sýpka z konce 18. století s dekorativními štíty a s dochovaným interiérem, součást raně novověkého panského areálu na severovýchodě Žerotic. Volně stojící třípatrová stavba protáhlého obdélného půdorysu tvaru ležatého hranolu se sedlovou střechou, z omítaného smíšeného zdiva, situovaná u polní cesty ke hřbitovu na severovýchodním okraji intravilánu Žerotic severně od zříceniny panského sídla.

Památkově chráněno od 24. dubna 2019.

Kostel svatého Martina (Q27824412)


Žerotice, kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Martin in Žerotice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28359/7-6977
Pam. katalog
MIS
Žerotice st. 49
48°55′38,83″ s. š., 16°10′16,31″ v. d.
Kostel sv. Martina. V jádru gotická stavba kostela s mladší barokní přestavbou, spolu se sousední barokní farou tvoří významný sakrální okrsek a pohledovou dominantu obce.

Památkově chráněno od 19. února 1973.

Fara (Q33323923)


Wikiměsto Hustopeče 20150509 Žerotice 3682.jpg
 
Kategorie „Rectory in Žerotice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48998/7-8402
Pam. katalog
MIS
Žerotice Žerotice 39, na návrší u kostela
48°55′38,86″ s. š., 16°10′14,35″ v. d.
Fara - zámeček. Stavba je datována rokem 1831 a převažují na ní empírové formy. V ohrazeném areálu volně stojící jednopatrová obytná budova obdélného půdorysu.

Poznámka: Původně zapsána pod označením „farní budova (zámeček)“.
Památkově chráněno od 7. července 1989.

Výklenková kaplička - poklona (Q38233508)


Wikiměsto Hustopeče 20150509 Žerotice 3676.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20000/7-6978
Pam. katalog
MIS
Žerotice náves, pp. 1558/1
48°55′34,93″ s. š., 16°10′8,14″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Pozdně barokní poklona rustikálních forem oživující prostranství návsi. Kaplička z poslední třetiny 18. století byla obnovená v historizujícím duchu v roce 1870.

Památkově chráněno od 19. února 1973.

Výklenková kaplička - poklona (Q38233512)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15649/7-6979
Pam. katalog
MIS
Žerotice při silnici do Tvořihráze, pp. 541/1
48°55′31,04″ s. š., 16°9′22,33″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Stavba rustikálních forem z počátku 19. století stojí při silnici mezi obcemi Žerotice a Tvořihráz.

Památkově chráněno od 19. února 1973.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat