Seznam chráněných území v okrese Jihlava

Seznam chráněných území v okrese Jihlava

Toto je seznam chráněných území v okrese Jihlava aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Jihlava.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
715 PP Bukovské rybníčky &0000000000000002.8900002,89 Rašeliniště s významnou květenou 49°19′ s. š., 15°27′25″ v. d.
2453 PP Černíč PP Černíč &0000000000000023.66000023,66
Kategorie „Černíč (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černíč (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rybník s velmi bohatou květenou 49°7′51″ s. š., 15°27′23″ v. d.
826 Skalní formace PP Čertův hrádek &0000000000000014.69000014,69
Kategorie „Čertův hrádek (Nový Rychnov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertův hrádek (Nový Rychnov)“ na Wikimedia Commons
Zbytky přirozených jedlobukových porostů na skalnatém podkladu 49°21′57″ s. š., 15°24′13″ v. d.
Čeřínek PřP Čeřínek &0000000000002313.0500002 313,05
Kategorie „Nature park Čeřínek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Čeřínek“ na Wikimedia Commons
49°21′58″ s. š., 15°26′1″ v. d.
717 Doupský a Bažantka PR Doupský a Bažantka &0000000000000011.18000011,18
Kategorie „Doupský a Bažantka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doupský a Bažantka“ na Wikimedia Commons
Cenná rostlinná společenstva údolního a přechodového rašeliniště 49°14′1″ s. š., 15°25′37″ v. d.
5722 PP Hajnice, severní okraj PP Hajnice &0000000000000031.69440031,6944 Luční společenstva se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů 49°27′55″ s. š., 15°26′36″ v. d.
718 Hojkovská rašeliniště NPP Hojkovské rašeliniště &0000000000000004.9100004,91
Kategorie „Hojkovské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hojkovské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Slatiniště s typickou květenou 49°22′55″ s. š., 15°24′47″ v. d.
6025 Horní Mrzatec v srpnu 2008 PP Horní Mrzatec &0000000000000006.8237006,8237
Kategorie „Horní Mrzatec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní Mrzatec“ na Wikimedia Commons
Vzácné druhy rostlin a živočichů vázané na letněné rybníky 49°12′26″ s. š., 15°21′57″ v. d.
833 Horní Nekolov PP Horní Nekolov &0000000000000018.20000018,20
Kategorie „Horní Nekolov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní Nekolov“ na Wikimedia Commons
Zbytek bukového porostu se smrkem a klenem 49°12′49″ s. š., 15°21′15″ v. d.
2031 PR Chvojnov PR Chvojnov &0000000000000010.73000010,73
Kategorie „Chvojnov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chvojnov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Cenná luční, rašeliništní a mokřadní společenstva 49°24′22″ s. š., 15°25′5″ v. d.
709 Popis obrazku PR Jechovec &0000000000000006.1800006,18
Kategorie „Jechovec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jechovec“ na Wikimedia Commons
Přirozené společenstvo prameništních olšin s bohatou lokalitou bledule jarní 49°10′34″ s. š., 15°34′30″ v. d.
1961 PP Jersínská stráň &0000000000000000.6500000,65
Kategorie „Jersínská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jersínská stráň“ na Wikimedia Commons
Stráň nad Valentovým rybníkem s fragmentem suchomilných travinobylinných společenstev 49°25′7″ s. š., 15°50′12″ v. d.
838 Rašeliniště PP Ještěnice &0000000000000001.4600001,46
Kategorie „Ještěnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ještěnice“ na Wikimedia Commons
Malé rašeliniště s typickou flórou 49°15′55″ s. š., 15°20′9″ v. d.
832 Jezdovické rašeliniště PP Jezdovické rašeliniště &0000000000000001.6000001,60
Kategorie „Jezdovické rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezdovické rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s typickou květenou 49°19′25″ s. š., 15°27′42″ v. d.
5786 Koupaliště u Bohuslavic PP Koupaliště u Bohuslavic &0000000000000004.9666004,9666 Vodní a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů organismů 49°8′44″ s. š., 15°35′3″ v. d.
834 Lužní les PR Luh u Telče &0000000000000013.58000013,58
Kategorie „Luh u Telče“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luh u Telče“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního porostu 49°11′24″ s. š., 15°26′ v. d.
835 Lukšovská PP Lukšovská &0000000000000021.78000021,78
Kategorie „Lukšovská“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lukšovská“ na Wikimedia Commons
Podmáčené lesní porosty s bohatým podrostem 49°14′49″ s. š., 15°23′52″ v. d.
837 Míchova skála PP Míchova skála &0000000000000000.2000000,20
Kategorie „Míchova skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Míchova skála“ na Wikimedia Commons
Izolované žulové skalisko 49°13′39″ s. š., 15°21′44″ v. d.
251 Mrhatina PR Mrhatina &0000000000000010.07000010,07
Kategorie „Mrhatina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mrhatina“ na Wikimedia Commons
Přirozený bukový porost 49°12′54″ s. š., 15°22′4″ v. d.
1896 PR Na Oklice &0000000000000032.27000032,27
Kategorie „Na Oklice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Oklice“ na Wikimedia Commons
Prameništní rašeliniště a rašelinné louky 49°24′14″ s. š., 15°23′42″ v. d.
874 Přírodní rezervace Na podlesích PR Na podlesích &0000000000000001.9000001,90
Kategorie „Na podlesích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na podlesích“ na Wikimedia Commons
Přirozený luční porost s bohatou květenou 49°15′18″ s. š., 15°40′51″ v. d.
827 PP Na Skalce &0000000000000008.0900008,09
Kategorie „Na Skalce (Hojkov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Skalce (Hojkov)“ na Wikimedia Commons
Zachování význačné geologické a geomorfologické pozoruhodnosti 49°22′40″ s. š., 15°25′13″ v. d.
5741 PR Nad Svitákem &0000000000000014.05830014,0583 mozaika rašelinišť, luk a trávníků v nivě Miličovského potoka s výskytem významných a zvláště chráněných druhů 49°23′47″ s. š., 15°24′18″ v. d.
5721 přehradní nádrž Nová Říše chráněná v rámci PP PP Nová Říše &0000000000000053.10530053,1053
Kategorie „Nová Říše (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nová Říše (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ekosystém přirozeně eutrofní vodní nádrže s výskytem zvláště chráněných druhů; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Nová Říše a které se nacházejí na území přírodní památky 49°9′25″ s. š., 15°32′40″ v. d.
830 PP Pahorek u Vržanova &0000000000000003.4500003,45
Kategorie „Pahorek u Vržanova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pahorek u Vržanova“ na Wikimedia Commons
Pastvina s hojným výskytem jalovce 49°21′5″ s. š., 15°45′7″ v. d.
1978 PP Pod Mešnicí &0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Pod Mešnicí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Mešnicí“ na Wikimedia Commons
Fragment krátkostébelných suchomilných společenstev s výskytem kriticky ohrožených druhů 49°22′47″ s. š., 15°24′5″ v. d.
6153 PR Prameniště Jankovského potoka &0000000000000065.80000065,8 Prameniště, niva a tok Jankovského potoka s výskytem vzácných rostlin a živočichů 49°25′45″ s. š., 15°22′51″ v. d.
2049 PP Prosenka &0000000000000001.6800001,68
Kategorie „Prosenka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prosenka“ na Wikimedia Commons
Travinobylinná společenstva bývalých extenzivních pastvin s výskytem silně ohroženého taxonu 49°20′54″ s. š., 15°44′57″ v. d.
828 PP Přední skála &0000000000000013.14000013,14
Kategorie „Přední skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přední skála“ na Wikimedia Commons
Rulová skála - mrazový srub 49°21′31″ s. š., 15°25′10″ v. d.
716 Rašeliniště Kaliště PR Rašeliniště Kaliště &0000000000000012.10000012,10
Kategorie „Rašeliniště Kaliště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Kaliště“ na Wikimedia Commons
Ostřicová louka s vzácnou květenou 49°15′7″ s. š., 15°17′51″ v. d.
714 PR Rašeliniště Loučky &0000000000000005.9200005,92 Zachovalé slatiniště a přechodové rašeliniště s typickými společenstvy 49°19′26″ s. š., 15°31′59″ v. d.
6219 PR Rašeliniště pod Trojanem &0000000000000012.71000012,71
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Nevápnitá mechová slatiniště a přechodová rašeliniště, vegetace vysokých ostřic, vlhké pcháčové louky a smilkové trávníky s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů 49°26′55″ s. š., 15°28′36″ v. d.
831 PP Rašelinné jezírko Rosička &0000000000000000.8600000,86 Rašelinná tůň s výskytem leknínu bělostného 49°14′31″ s. š., 15°30′47″ v. d.
652 Roštýnská obora PR Roštýnská obora &0000000000000031.88000031,88
Kategorie „Roštýnská obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roštýnská obora“ na Wikimedia Commons
Starý listnatý porost s převahou buku 49°15′10″ s. š., 15°25′53″ v. d.
829 Popis obrazku PR Rybník Březina &0000000000000001.3700001,37
Kategorie „Rybník Březina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Březina“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita stulíku žlutého a dalších vodních i mokřadních rostlin 49°27′7″ s. š., 15°22′52″ v. d.
5801 Stonařovský rybník - jedna z vodních ploch chráněných v rámci PP PP Rybníky V Pouštích &0000000000000020.30950020,3095
Kategorie „Rybníky V Pouštích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybníky V Pouštích“ na Wikimedia Commons
Mezotrofní rybníky, mokřadní biotopy s výskytem významných rostlinných společenstev, druhů rostlin a živočichů 49°17′5″ s. š., 15°31′41″ v. d.
5785 Popis obrazku PP Rychtářský rybník &0000000000000005.9795005,9795
Kategorie „Rychtářský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rychtářský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s vegetací letněných rybníků, vlhké louky a mokřadní biotopy s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°26′39″ s. š., 15°49′12″ v. d.
5663 PP Starý Přísecký rybník &0000000000000006.2645006,2645 Ekosystém rybníka s doprovodnými rostlinnými a živočišnými společenstvy s výskytem zvláště chráněných druhů, zejména ptáků, obojživelníků a vodních měkkýšů 49°21′ s. š., 15°39′0″ v. d.
6093 PP Šilhánky PP Šilhánky &0000000000000005.4149005,4149
Kategorie „Šilhánky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šilhánky“ na Wikimedia Commons
Mokřadní biotopy dvou lesních rybníčků s výskytem zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů vázaných na tento biotop, především kuňky obecné, skokana ostronosého, rosničky zelené, čolka horského, vrkoče mnohozubého 49°14′45″ s. š., 15°25′24″ v. d.
2050 PR Šimanovské rašeliniště &0000000000000004.7569004,7569
Kategorie „Šimanovské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šimanovské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Luční rašelininištní a mokřadní společenstva s výskytem vzácných a ohrožených druhů 49°27′3″ s. š., 15°26′48″ v. d.
712 PR Štamberk a kamenné moře &0000000000000014.10000014,10
Kategorie „Štamberk a kamenné moře“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štamberk a kamenné moře“ na Wikimedia Commons
Přirozený suťový les na kamenném moři 49°12′43″ s. š., 15°22′44″ v. d.
5802 PP U Borovné &0000000000000016.39150016,3915 Rybníky s vegetací letněných rybníků, vlhké louky, mokřadní biotopy, zvláště chráněné rostlinné a živočišné druhy 49°9′56″ s. š., 15°24′24″ v. d.
1949 PR U potoků &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „U potoků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U potoků“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka s prameništi, pestrá vegetace; cenné refugium živočichů 49°19′0″ s. š., 15°20′55″ v. d.
2141 PR Údolí Brtnice &0000000000000068.84000068,84
Kategorie „Údolí Brtnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Brtnice“ na Wikimedia Commons
Zachování a udržení vysokých přírodních a krajinářských hodnot údolí řeky Brtnice 49°20′14″ s. š., 15°42′32″ v. d.
1421 PP Urbánkův palouk &0000000000000001.2800001,28
Kategorie „Urbánkův palouk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Urbánkův palouk“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka s bohatou květenou 49°16′14″ s. š., 15°40′21″ v. d.
2008 PR U Římské studánky PR U Římské studánky &0000000000000012.05000012,05
Kategorie „U Římské studánky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Římské studánky“ na Wikimedia Commons
Starý bukový porost na stanovišti svěžích jedlových bučin 49°16′14″ s. š., 15°40′21″ v. d.
2007 Přírodní rezervace U Trojáku PR U Trojáku &0000000000000023.36000023,36
Kategorie „U Trojáku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Trojáku“ na Wikimedia Commons
Starý bukový porost na stanovišti svěžích jedlových bučin 49°16′14″ s. š., 15°40′21″ v. d.
1887 PR V Klučí &0000000000000025.06000025,06 Přirozený bukový porost pralesovitého charakteru 49°18′47″ s. š., 15°31′25″ v. d.
5787 PP V Kopaninách &0000000000000000.7743000,7743 Rybník s výskytem kuňky obecné 49°8′5″ s. š., 15°26′7″ v. d.
1904 V Lisovech PR V Lisovech &0000000000000021.32000021,32
Kategorie „V Lisovech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Lisovech“ na Wikimedia Commons
Vlhké rašelinné louky a mokřady 49°14′48″ s. š., 15°16′42″ v. d.
836 PR Velký Pařezitý rybník &0000000000000026.06000026,06
Kategorie „Velký Pařezitý rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Pařezitý rybník“ na Wikimedia Commons
Podmáčené lesní porosty na okraji rybníka 49°13′44″ s. š., 15°22′34″ v. d.
503 Velký Špičák NPR Velký Špičák &0000000000000075.74820075,7482
Kategorie „Velký Špičák (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Špičák (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozený bukový porost 49°18′29″ s. š., 15°30′45″ v. d.
713 Nový rybník, chráněný v rámci Vílaneckého rašeliniště PR Vílanecké rašeliniště &0000000000000008.1900008,19
Kategorie „Vílanecké rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vílanecké rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště s typickou vegetací 49°20′24″ s. š., 15°33′ v. d.
710 PP Vysoký kámen u Smrčné &0000000000000012.52000012,52
Kategorie „Vysoký kámen u Smrčné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vysoký kámen u Smrčné“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného suťového porostu s měsíčnicí vytrvalou 49°27′57″ s. š., 15°33′53″ v. d.
526 Vrcholová vyhlídka PR Zaječí skok &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Zaječí skok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zaječí skok“ na Wikimedia Commons
Strmé rulové skály s výskytem vzácné kapradinky skalní 49°24′47″ s. š., 15°32′6″ v. d.
711 Zhejral NPR Zhejral &0000000000000027.00000027,00
Kategorie „Zhejral“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zhejral“ na Wikimedia Commons
Poměrně nenarušené rašeliniště s typickými společenstvy 49°13′20″ s. š., 15°18′35″ v. d.

Zrušená chráněná územíEditovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
173 PR Kloc &0000000000000010.51000010,51 Přirozený porost buku, jedle, smrku a klenu; zahrnuta do nově zřízené PR V Klučí 49°18′40″ s. š., 15°31′26″ v. d.
222 PR Loučky &0000000000000006.5000006,50 Přirozená smíšená bučina; zahrnuta do nově zřízené PR V Klučí 49°18′57″ s. š., 15°31′21″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Externí odkazyEditovat