Seznam památných stromů v okrese Jeseník

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam památných stromů v okrese Jeseník, v němž jsou uvedeny památné stromy na území okresu Jeseník.

Název [* 1] Obrázek Umístění Druh [* 2] Obvod
[v cm]
Kód[* 3]
wikidata
Galerie Poznámka
Jasan u Šalenů v Adolfovicích (u Jesanu) Jasan ztepilý u Šalenů v Adolfovicích Adolfovice
50°11′59″ s. š., 17°11′48″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000409.000000409 100025
Q26783474
Kategorie „Jasan_u_Šalenů_v_Adolfovicích“ na Wikimedia Commons
U čp. 147 při místní komunikaci od závodu JESAN
Javory u mateřské školy Dva javory mléč v Adolfovicích Adolfovice
50°11′53″ s. š., 17°11′33″ v. d.
javor mléč (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100024
Q26779739
Kategorie „Javory_u_mateřské_školy“ na Wikimedia Commons
Na okraji zástavby v Adolfovicích, v zahradě polesí Bělá
Klen na Šumné Klen na Šumné.jpg Adolfovice
50°12′ s. š., 17°12′32″ v. d.
javor klen &0000000000000370.000000370 105630
Q26790199
U cesty do údolí Šumného potoka
U Jedle Adolfovice
50°11′50″ s. š., 17°7′24″ v. d.
jedle bělokorá &0000000000000348.000000348 100012
Q26783441
V lesním porostu polesí Bělá, v průseku u tzv. "tankové cesty" nad samotou V Mlýnkách
Tis v Bílé Vodě Bílá Voda u Javorníka
50°26′23″ s. š., 16°53′22″ v. d.
tis červený &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100027
Q26783480
v lesním porostu bývalého zámeckého parku za protialkoholní léčebnou
Lípa – Seč Lípa malolistá, osada Seč, ulice Na Mýtince Bukovice u Jeseníka
50°12′49″ s. š., 17°13′45″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000430.000000430 100018
Q26783459
Kategorie „Lípa_–_Seč“ na Wikimedia Commons
U silnice Jeseník-Detřichov-Seč
Thuje pod Kaltenštejnem Thuje pod Kaltenštejnem Černá Voda
50°17′47″ s. š., 17°9′22″ v. d.
zerav obrovský &0000000000000273.000000273 105091
Q26789668
na okraji lesa vpravo od polní turisticky značené cesty z Černé Vody na Kaltenštejn, ve starém neudržovaném sadě
Javor mléč (u Zbranků) Česká Ves
50°15′20″ s. š., 17°13′27″ v. d.
javor mléč &0000000000000407.000000407 105090
Q26789667
uprostřed obce, po levé straně silnice směrem na Písečnou, severně od kostela a obecního úřadu, v hospodářském dvoře čp. 62
Klen nad Českou Vsí Česká Ves
50°15′3″ s. š., 17°13′28″ v. d.
javor klen &0000000000000340.000000340 100001
Q26783416
Na svažité louce při rozhraní obecní zástavby a lučních porostů, cca 150 m jihovýchodně od kostela
U dvou dubů Česká Ves
50°15′59″ s. š., 17°14′29″ v. d.
dub letní (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100003
Q26779736
Na soukromém pozemku, na levém břehu melioračního kanálu, asi 100 m západně podél silnice Česká Ves-Písečná
Dub v kaolinovém lomu Dolní Červená Voda
50°21′44″ s. š., 17°12′14″ v. d.
dub letní &0000000000000535.000000535 105092
Q26789669
okraj smíšeného lesního porostu asi 8 m od východní horní hrany lomu ve Farském lese u Stachlovic
Frývaldovská lípa Frývaldovská lípa Dolní Lipová
50°13′44″ s. š., 17°9′4″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000282.000000282 100014
Q26783448
Kategorie „Frývaldovská lípa“ na Wikimedia Commons
V centru obce, u památníku frývaldovské stávky
Jasan nad kostelem Jasan pod kostelem Dolní Lipová
50°13′31″ s. š., 17°7′48″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000364.000000364 100019
Q26783462
Kategorie „Jasan nad kostelem (Lipová-lázně)“ na Wikimedia Commons
cca 50 m nad pravým břehem Staříče, u zeleně značené turistické cesty odbočující nad kostelem k rekreačnímu areálu na Miroslavi.
Lípa na Bobrovníku Lípa na Bobrovníku Dolní Lipová
50°13′20″ s. š., 17°9′58″ v. d.
lípa malolistá (1)
jilm horský (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100021
Q26779735
Kategorie „Lípa na Bobrovníku“ na Wikimedia Commons
Severní okraj osady Bobrovník, u rekreačního domu čp.2, vpravo u stodoly. Oba jilmy jsou zaniklé v důsledku grafiózy.
Maďal na zahradě u Mejsnarů (pod Točem) Lipová-lázně, Maďal na zahradě u Mejsnarů Dolní Lipová
50°13′33″ s. š., 17°7′13″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000410.000000410 100020
Q26783465
Kategorie „Maďal na zahradě u Mejsnarů (pod Točem)“ na Wikimedia Commons
V oplocené zahradě u rodinného domu čp. 622, cca 30 m od pravého břehu Staříče, nedaleko silnice odbočující k rekreačnímu areálu na Miroslavi
Smrk u obrázku na Miroslavi Smrk u obrázku na Miroslavi Dolní Lipová
50°13′11″ s. š., 17°7′38″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000292.000000292 100002
Q26783421
Kategorie „Smrk u obrázku na Miroslavi“ na Wikimedia Commons
cca 1 km jižně od kostela v Lipové Lázních, u lesní cesty cca 200 m nad rekreačním areálem Miroslav
Lípa u Machaly Lípa u Machaly.jpg Domašov u Jeseníka
50°8′56″ s. š., 17°12′15″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000506.000000506 100011
Q26783438
neoplocená zahrada u čp 140 po pravé straně silnice z Bělé pod Pradědem na Vidly a Karlovu Studánku
Fořtův smrk v Dlouhé dolině Horní Lipová smrk ztepilý &0000000000000345.000000345 104844
Q26789476
cca 3 km severozápadně od železniční stanice Horní Lipová, vlevo od lesní cesty značené modrou turistickou značkou směrem na Nýznerov
Lípa pod nádražím Lipová-lázně, Lípa pod nádražím Horní Lipová
50°13′31″ s. š., 17°4′45″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000441.000000441 105088
Q26789665
Kategorie „Lípa pod nádražím (Lázně-lipová)“ na Wikimedia Commons
severozápadně od železniční stanice Horní Lipová vlevo od příjezdové cesty, nedaleko viaduktu nad údolím Vápenného potoka
Lípa za viaduktem Lipová-lázně, Lípa za viaduktem Horní Lipová
50°13′37″ s. š., 17°6′40″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000471.000000471 105089
Q26789666
Kategorie „Lípa za viaduktem (Lipová-lázně)“ na Wikimedia Commons
Nedaleko železničního viaduktu, na louce mezi místní komunikací a vodotečí, severně za továrními halami bývalých Rudných dolů
Dub u Račího potoka Javorník-ves
50°22′53″ s. š., 17°1′17″ v. d.
dub letní &0000000000000330.000000330 100031
Q26783492
v polích cca 1 km severovýchodně od silnice vedoucí osadou Horní Fořt, na levém břehu Račiho potoka
Valuškův tis Javorník-ves
50°23′42″ s. š., 17°0′43″ v. d.
tis červený &0000000000000167.000000167 100030
Q26783489
na dvoře u domu č. 2 poblíž železniční stanice Javorník
Borovice vejmutovka Jeseník, PS Borovice vejmutovka Jeseník borovice vejmutovka &0000000000000510.000000510 104921
Q26789548
Kategorie „Borovice vejmutovka (Jeseník)“ na Wikimedia Commons
Stojí v městském parku jako solitér poblíž muzea.
Buk v Reymannově parku Jeseník Jeseník, PS Buk v Reymannově parku Jeseník
50°13′59″ s. š., 17°12′25″ v. d.
buk lesní červenolistý &0000000000000450.000000450 105119
Q26789686
Kategorie „Buk v Reymannově parku (Jeseník)“ na Wikimedia Commons
v severozápadní části města, cca 500 m od Masarykova náměstí na pravém břehu řeky Bělé; v současnosti menší park ohraničený křižovatkou silnic Česká Ves-pod Chlumem
Čarovný smrk Čarovný smrk Jeseník
50°14′32″ s. š., 17°11′28″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000378.000000378 100016
Q26783451
Kategorie „Čarovný smrk (Jeseník)“ na Wikimedia Commons
V horní části svažité louky cca 250 m severně od sanatoria Priessnitz v Jeseníku Lázních; v polovině koruny vyrůstá kmínek čarověníku
Hackenberkova lípa † Hackenberkova lípa Jeseník
50°14′14″ s. š., 17°11′12″ v. d.
lípa malolistá &0000000000000377.000000377 100015
Q30461254
Kategorie „Hackenberkova lípa“ na Wikimedia Commons
Na svažité louce po pravé straně silnice z Jeseníku nahoru Kalvodovou ulicí, naproti čp. 74/172
Jilm vaz 2 exempláře † Jeseník jilm vaz (2) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105184 Proti autobusové zastávce; zaniklé neznámo kdy
Lípa na Alšově ulici Jeseník lípa srdčitá &0000000000000512.000000512 106232
Q73601743
Největší strom z lipové aleje v ulici Alšova v Jeseníku. Stáří cca 150 let.
Lípa na kolonádě Lípa na kolonádě Jeseník
50°14′22″ s. š., 17°11′30″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000645.000000645 105183
Q26789715
Kategorie „Lípa na kolonádě (Jeseník)“ na Wikimedia Commons
Součást stromořadí na lázeňské kolonádě u Priessnitzova sanatoria, na svahu pod "Kopou", cca 40 m od restaurace Na kolonádě
Lípa svobody Lípa svobody Jeseník
50°13′39″ s. š., 17°12′10″ v. d.
lípa &0000000000000580.000000580
Kategorie „Lípa svobody (Jeseník)“ na Wikimedia Commons
Lípa u pomníku obětem komunismu v Dukelské ulici s datací 17. 11. 1989
Tis v zahradě VZP Jeseník Tis v zahradě VZP Jeseník
50°13′49″ s. š., 17°12′34″ v. d.
tis červený &0000000000000174.000000174 105120
Q26789687
Kategorie „Tis v zahradě VZP (Jeseník)“ na Wikimedia Commons
jihovýchodní cíp zahrady parkového charakteru na pravém břehu řeky Opavy v místech, kde ústí boční žleb s vodotečí
Dub u rybníka Dub u rybníka Kobylá nad Vidnavkou
50°19′28″ s. š., 17°9′1″ v. d.
dub letní &0000000000000495.000000495 100029
Q26783487
u lesní turistické cesty mezi Černou Vodou a Kobylou, poblíž mostu přes Plavný potok, na břehu rybníka na okraji lesního porostu
Maděrův jilm † Kobylá nad Vidnavkou
50°20′44″ s. š., 17°7′46″ v. d.
jilm vaz &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105582 V severní části obce cca 50 m od pravého břehu Vidnavky na okraji listnatého remízku
Paukův jilm Paukův jilm Malá Kraš
50°21′43″ s. š., 17°8′58″ v. d.
jilm vaz &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105579
Q26790153
V nivě řeky Vidnávky u polní cesty na louce za čp. 112
Lípy u pomníku svatého Jana Nepomuckého Mikulovice u Jeseníka
50°17′53″ s. š., 17°19′17″ v. d.
lípa velkolistá (1)
lípa srdčitá (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100006
Q26779744
Veřejné prostranství u hlavní silnice blízko autobusové zastávky pod kostelem u pomníku sv. Jana Nepomuckého
Tis v Mikulovicích Mikulovice u Jeseníka
50°17′49″ s. š., 17°19′15″ v. d.
tis červený &0000000000000261.000000261 100026
Q26783477
na zahradě u čp. 5 v obci v sousedství kostela, napravo od silnice k hraničnímu přechodu s Polskem
Lípa u šilhavé báby Lípa u šilhavé báby, Nová Červená Voda Nová Červená Voda
50°18′43″ s. š., 17°11′23″ v. d.
lípa velkolistá &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105581
Q26790155
Kategorie „Lípa_u_šilhavé_báby_(Nová_Červená_Voda))“ na Wikimedia Commons
Na levém břehu Červeného potoka v blízkosti čp. 142
Buk, dub a tis v Ondřejovickém parku Ondřejovice v Jeseníkách
50°15′28″ s. š., 17°20′55″ v. d.
tis červený (1)
dub (1)
buk lesní (1)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100010
Q26779743
V jihozápadní části zpustlého parku u bývalého zámečku naproti kostelu sv. Martina v osadě Ondřejovice
Dub u Salisova Ondřejovice v Jeseníkách
50°16′17″ s. š., 17°20′21″ v. d.
dub letní &0000000000000505.000000505 105075
Q26789656
Ve srázu nad místní komunikací do Salisova, cca 350 m ZJZ od nádraží Ondřejovice
Dub v kamenolomu Ondřejovice v Jeseníkách
50°15′43″ s. š., 17°21′35″ v. d.
dub letní &0000000000000500.000000500 100005
Q26783423
cca 60 m za horní hranou jámy vápencového kamenolomu v Ondřejovicích, vlevo od silnice ze Zlatých Hor do Mikulovic
Jasan v Ondřejovickém parku Ondřejovice v Jeseníkách
50°15′32″ s. š., 17°20′55″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000420.000000420 100008
Q26783431
V severozápadní části zpustlého parku u bývalého zámečku, naproti kostelu sv. Martina v osadě Ondřejovice
Lípa srdčitá † Ondřejovice v Jeseníkách lípa malolistá &0000000000000580.000000580 104379 U silnice u odbočky ke kostelu
Smrk na Javorné Ondřejovice v Jeseníkách
50°15′22″ s. š., 17°19′43″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000387.000000387 105121
Q26789688
pravý břeh potoka Javorná cca 400 m od objektu úpravny vod
Tis v Ondřejovickém parku Ondřejovice v Jeseníkách
50°15′30″ s. š., 17°20′52″ v. d.
tis červený &0000000000000235.000000235 100009
Q26783434
V severozápadní části zpustlého parku u bývalého zámečku naproti kostelu sv. Martina v osadě Ondřejovice
Trnovník na Javorné Ondřejovice v Jeseníkách
50°15′48″ s. š., 17°20′17″ v. d.
trnovník bílý &0000000000000540.000000540 105631
Q26790200
V údolí potoka Javorná, při rozcestí u budovy patřící k někdejšímu hamru v Latzdorfu
Cigánský buk † Ostružná buk lesní &0000000000000456.000000456 104378 Vlevo od silnice za kapličkou nad Ostružnou.
Limba v Ostružné † Ostružná borovice limba &0000000000000168.000000168 104920
Q74843338
U rekreačního domu čp. 107 v dolní části Ostružné; odstraněna z důvodu poškození kořenového systému dřevokaznou houbou – žádost o zrušení z 24.2.1992
Lípa pod lesem Ostružná lípa srdčitá &0000000000000397.000000397 105182
Q26789714
Za rekreačním domkem v horní části Ostružné
Lípa u vleku (Jonášova) Ostružná lípa velkolistá &0000000000000377.000000377 105181
Q26789712
Vedle vleku železniční stanice v Horní Ostružné
Torzo lípy v Ostružné Ostružná
50°10′29″ s. š., 17°3′0″ v. d.
lípa velkolistá &0000000000000510.000000510 100023
Q26783471
V jižní části obce mimo obytnou zástavbu, u Černého potoka, okraj louky pod lesem
Jasan v Dětřichově Jasan ztepilý v Dětřichově Seč u Jeseníka
50°12′45″ s. š., 17°13′34″ v. d.
jasan ztepilý &0000000000000366.000000366 100022
Q26783469
Kategorie „Jasan_v_Dětřichově“ na Wikimedia Commons
V zahradě u lesní správy, u silnice Jeseník-Rejvíz
Tis u vodárny Supíkovice
50°17′28″ s. š., 17°14′21″ v. d.
tis červený &0000000000000100.000000100 100017
Q26783456
Na kraji lipové javořiny v kopci nad obcí nedaleko vodárny
Dub letní v Širokém Brodě Široký Brod
50°16′9″ s. š., 17°16′44″ v. d.
dub letní &0000000000000484.000000484 105076
Q26789657
na strmém úbočí úvozové cesty nad čp. 122 v obci, nalevo od silnice Jeseník-Mikulovice, před mostem přes řeku Bělou ve směru od Jeseníku
Dub u Dlabačů Široký Brod
50°16′48″ s. š., 17°17′11″ v. d.
dub letní &0000000000000448.000000448 100007
Q26783427
V severovýchodní části Širokého Brodu, na konci obce, asi 100 m od mostu do Hradce-Nové Vsi
Smrk v Travné Travná u Javorníka
50°22′34″ s. š., 16°56′24″ v. d.
smrk ztepilý &0000000000000345.000000345 105580
Q26790154
V lesním porostu
Tři veteráni Velká Kraš
50°19′53″ s. š., 17°9′2″ v. d.
borovice lesní (1)
modřín opadavý (2)
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 105034
Q26779733
v lesním porostu nazývaném Bažantnice severozápadně od obce Černá Voda; obvod kmenů: 360 cm, 262 cm, 197 cm
Dub červený Dub červený Zlaté Hory v Jeseníkách
50°15′36″ s. š., 17°23′39″ v. d.
dub červený &0000000000000340.000000340 100013
Q26783445
V zahradě proti domu čp. 295 v Sokolské ulici
Kaštan u Velobelu Zlaté Hory v Jeseníkách
50°16′2″ s. š., 17°23′43″ v. d.
jírovec maďal &0000000000000406.000000406 104636
Q26789298
Vpravo od silnice k hraničnímu přechodu s Polskem, cca 200 m severně od kaple Sv. kříže uvnitř oploceného pozemku na severním okraji Zlatých Hor
Kaštany u kostela Zlaté Hory v Jeseníkách
50°15′52″ s. š., 17°23′50″ v. d.
jírovec maďal (3) &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 100004
Q26779740
Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie asi 50 m od náměstí Svobody ve Zlatých Horách
Lípa na Mizerichu Zlaté Hory v Jeseníkách
50°15′11″ s. š., 17°23′57″ v. d.
lípa srdčitá &0000000000000430.000000430 100028
Q26783483
cca 50 m od kaple Na Mizerichu po levé straně silnice směrem na Krnov, blízko samoobsluhy

PoznámkyEditovat

  1. † označuje památné stromy jejichž ochrana byla zrušena, nebo zaniklé.
  2. Číslo v závorce určuje počet jedinců.
  3. Kód databáze databáze AOPK ČR.

ReferenceEditovat

  • Data pocházejí z databáze AOPK ČR a zdrojů uvedených v jednotlivých článcích, pokud není uvedeno jinak.


Externí odkazyEditovat

Tento článek potřebuje obrázky. Jste-li ochotni uvolnit je pod svobodnou licencí, neváhejte je načíst (kliknutím na ikonku).