Seznam kulturních památek v Hodonicích (okres Znojmo)

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Hodonice v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Josefa (Q37279403)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48773/7-8170
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 33, na nároží staré budovy MNV
48°50′6,05″ s. š., 16°10′9,59″ v. d.
Společenský dům, z toho jen: socha sv. Josefa.

Poznámka: Záznam z Památkového katalogu zmizel.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Panny Marie (Q37279435)


Hodonice kaple.JPG
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Hodonice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15863/7-6309
Pam. katalog
MIS
Hodonice rozcestí, pp. 106
48°50′9,34″ s. š., 16°9′47,06″ v. d.
Centrální budova kaple Panny Marie s výrazným klasicistním portálem.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Socha svatého Floriána (Q37279418)


Hodonice (ZN), svatý Florián.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22360/7-6310
Pam. katalog
MIS
Hodonice náves, pp. 212/1
48°50′4,25″ s. š., 16°10′2,16″ v. d.
Tradičně ztvárněná socha sv. Floriána na návsi, na čtyřbokém hranolovém soklu, kamenosochařská práce vrcholného baroka. Datace 1735.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Kostel svatého Jakuba Většího (Q27789512)


Hodonice (ZN), kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Hodonice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29041/7-6307
Pam. katalog
MIS
Hodonice v obci, pp. 1, 2
48°50′9,76″ s. š., 16°10′1,91″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího
  • Kostel sv. Jakuba Většího s románským jádrem z 1. poloviny 13. století a mladšími přestavbami průběhu 16. až 18. století. Uprostřed obce na vyvýšeném náspu (ohrazeném ohradní zdí s branou) orientovaná jednolodní stavba s presbytářem, ukončeným pětibokým závěrem, v západním průčelí mohutná hranolová věž. K věži přiléhá na jižní straně schodištní vížka, na ni navazuje východněnji (představěný) nízký krytý vchod. Presbytář má po jižní straně (novodobou) přístavbu (uvnitř s litinovým schodištěm), na severní straně sakristie. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená, na nové jižní přístavbě pultová, na věži (po snesení cibule) stanová.
  • ohradní zeď s branou z průběhu 17. a 18. století. 3 metry vysoká. Brána v místě přístupové komunikace od jihu. Brána flankovaná prostými nárožními pilastry, po stranách s vázami, na středu se segmentově sklenutým kamenným portálem, v ose nad ním v kartuši umístěn křižovnický erb, nad volutovým štítem osazena socha sv. Jakuba Většího
  • torzo kříže, sestávající dnes pouze ze čtyřbokého pilíře, před nímž je zobrazená socha Panny Marie Bolestné, zobrazené ve splývavém šatu a se závojem na hlavě, se sepjatýma rukama. U kostela.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Fara


Hodonice (ZN), fara.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106483
Pam. katalog
MIS
Hodonice U kostela 98
48°50′8,37″ s. š., 16°10′2,17″ v. d.
Barokní areál bývalé fary (později školy) s výraznými mladšími historizujícími úpravami z 2. poloviny 19. a z průběhu 20. století.
  • fara. Původně barokní stavba z počátku 18. století, přestavěna ke konci 19. století, s architektonicky výrazně řešenou novobarokní úpravou fasády, dnes již částečně skrytou.
  • sýpka. Barokní historická budova sýpky a navazujícího přístavku v jižní části hospodářského křídla.
  • chlévy. Poměrně dobře dochovaná pozdně barokní stavba.
  • brána vjezdu
  • ohradní zeď farního dvora

Památkově chráněno od 24. března 2020.

Litinový kříž (Q37279388)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27327/7-6311
Pam. katalog
MIS
Hodonice okraj obce, při cestě do Krhovic, pp. 3902
48°49′55,3″ s. š., 16°9′59,7″ v. d.
Velký litinový kříž z roku 1873 s pozlaceným korpusem s podstavcem bohatě dekorovaným v novogotickém tvarosloví.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat