Seznam kulturních památek v Černých Polích (Brno-sever)

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Černá Pole v městské části Brno-sever ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Černá Pole (Brno-sever)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Merhautova 13 (Q37018322)


 
   
48575/7-7891
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Merhautova 931/13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, Ryšánkova, Slepá, Brno-sever
49°12′14,43″ s. š., 16°37′18,36″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí dvojice obytných bloků čp. 931. Nárožní obytný blok v duchu funkcionalismu puristické formy.

Poznámka: Dříve uváděné adresy Ryšánkova 931/1, Slepá 931/24 nejsou v RÚIAN registrovány. Adresy s čísly 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j nejsou v RÚIAN zaměřeny, ale všechny jsou umístěny do stejného bodu uvnitř vnitrobloku.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Dětská nemocnice (Q28092878)


 
   
31578/7-7055
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Černopolní 212/9, Helfertova 212/4, Kunzova, Milady Horákové, Brno-sever
49°12′13,76″ s. š., 16°37′4,78″ v. d.
V době svého vzniku nebývale velkoryse pojatý areál nemocnice představuje ojedinělou, avšak velmi přesvědčivou ukázku funkcionalismu z 50. let 20. století, je nejvýznamnější realizací architekta Bedřicha Rozehnala.

Památkově chráněno od 30. června 1983.

Helfertova 3, 5 a 7 (Q37016488)


 
   
48554/7-7870
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Helfertova 504/3, 505/5, 506/7, Brno-sever
49°12′16,59″ s. š., 16°36′58,23″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí v duchu historizující secese.
 • Helfertova 504/3. Čtyřpodlažní řadový dům se sedlovou střechou a předzahrádkou lemovanou kovovým ornamentálním plotem. Průčelí o sedmi okenních osách, místy zmnožených.
 • Helfertova 505/5. Čtyřpodlažní řadový dům se sedlovou střechou a předzahrádkou. Průčelí o čtyřech okenních osách, místy zmnožených, je po stranách zakončeno mělkými rizality. Nad levou polovinou průčelí vystupuje trojúhelný zvalbený štít. V prvním patře mezi rizality lichoběžníkový balkón, ve 2. a 3. patře jsou do střední části fasády jsou v uvedených patrech vloženy čtyři různé lodžie s rozdílně řešeným otvorem, zábradlím i okny v pozadí.
 • Helfertova 506/7. Čtyřpodlažní řadový dům se sedlovou střechou a předzahrádkou lemovanou kovovým ornamentálním plotem. Průčelí o sedmi okenních osách, místy zmnožených až na 11 os, je po stranách zakončeno mělkými rizality.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Soubor domů v ulici Antonína Slavíka (Q37018215)


 
   
48553/7-7869
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 292/12, 291/10, Antonína Slavíka 2008/1, 291/2, 1310/3, 1311/4, 1312/5, 1313/7, 1314/9, 1315/10, 1316/11, 1317/12, 1318/13, 1319/14, 1320/15, 1751/16, 1321/17, 779/18, 503/19, Helfertova 503/1, Kunzova 779/2, Brno-sever
49°12′17,34″ s. š., 16°36′48,66″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: pozdně historizující uliční průčelí nájemních domů. Téměř intaktně dochovaný uliční tah o výšce zástavby tří podlaží z období pozdního historismu.
 • Drobného 292/12, Antonína Slavíka. Nájemní dům Franze Pawlu. Rohový 2patrový nájemní dům, jenž má dva samostatné vchody, jeden situovaný do ulice Drobného a druhý do ulice Antonína Slavíka. Do ulice Antonína Slavíka je dům členěn 2+2+2+2+2 okenními osami. (Popis odpovídá společně domům čp. 292 a 2008).
 • Antonína Slavíka 2008/1, Drobného. Nájemní dům Franze Pawlu. Rohový 2patrový nájemní dům, jenž má dva samostatné vchody, jeden situovaný do ulice Drobného a druhý do ulice Antonína Slavíka. Do ulice Antonína Slavíka je dům členěn 2+2+2+2+2 okenními osami. (Popis odpovídá společně domům čp. 292 a 2008).
 • Antonína Slavíka 1310/3 Řadový 2patrový nájemní dům o pěti okenních osách, v šíři levých dvou os rizalit, v přízemí s pásovými okny, v rizalitu prvního patra otevřená lodžie se segmentovým obloukem, zdobeným polosluopy s korintskou hlavicí a listovcovým ornamentem a se zábradlím z kruhových terčíků, v rizalitu druhého patra balkon se zábradlím s kruhovými terčíky.
 • Antonína Slavíka 1312/5. Řadový 2patrový nájemní dům o pěti okenních osách. 1. a 2. patro mají v krajních osách osazeny pravoúhlé balkony v 1. patře s novodobým a ve 2. patře s původním kovovým zábradlím.
 • Antonína Slavíka 1313/7. Řadový 2patrový nájemní dům o pěti okenních osách. Kordónová římsa odděluje 1. a 2. patro, kde jsou v nárožích na volutových konzolách osazeny pravoúhlé balkony s novodobým kovovým zábradlím.
 • Antonína Slavíka 1314/9. Řadový 2patrový nájemní dům. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží osm pravoúhlých okenních os, ve druhé a sedmé ose pravoúhlý balkón s balustrovým zábradlím.
 • Antonína Slavíka 1316/11. Řadový 2patrový pětiosý nájemní dům. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží symetricky ve střední ose umístěn pravoúhlý balkón na konzolách ukončený balustrovým zábradlím.
 • Antonína Slavíka 1318/13. Řadový 2patrový sedmiosý nájemní dům. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží přes střední tři pravoúhlé okenní osy balkón na volutových konzolách. Krajní části domu, nižší, jsou ukončeny rovnou římsou, střední pole fasády vyšší.
 • Antonína Slavíka 1320/15. Řadový 2patrový sedmiosý nájemní dům. Ve středním poli se zvedá lichoběžníkový štít.
 • Antonína Slavíka 1321/17. Řadový 3patrový nájemní dům. Fasáda členěna čtyřmi sdruženými okenními osami. Krajní sdružené osy v rizalitech, před pravý rizalit představena otevřená lodžie z hranolových pilířů.
 • Antonína Slavíka 503/19, Helfertova 503/1. Nárožní 3podlažní nájemní dům. Přízemí s pásovou bosáží do ulice Antonína Slavíka sedmiosé, pátá osa je trojdílná. V páté ose je ve druhém a třetím nadzemním podlaží vložen balkón na volutových listovým zdobených konzolách s balustrovým zábradlím. V okosené hraně nároží ve 2. a 3. nadzemního podlaží balkón na volutových konzolách s balustrovým zábradlím. Fasáda do ulice Helfertova je osmiosá se shodným architektonickým tvaroslovím, pouze balkón ve 2. nadzemním podlaží je zastavěn do tvaru pravoúhlého arkýře se čtyřdílným pravoúhlým oknem.
 • Antonína Slavíka 291/2, Drobného 291/10. Nárožní třípodlažní nájemní dům. V okoseném nároží na volutových konzolách vynesený pravoúhlý arkýř, v arkýři do tří stran úzká pravoúhlá okna.
 • Antonína Slavíka 1311/4. Řadový 3podlažní sedmiosý nájemní dům.
 • Antonína Slavíka, průčelí dvojice nájemních domů čo. 6 a 8. Původně dva historizující nájemní domy, zasažené při bombardování za druhé světové války. Asanovány, ve vzniklé proluce byly vystavěny garáže. V době zápisu do státního rejstříku již domy neexistovaly, památková ochrana v Památkovém katalogu ukončena k 1. 1. 1989.
 • Antonína Slavíka 1315/10. Řadový 3podlažní šestiosý nájemní dům.
 • Antonína Slavíka 1317/12. Řadový 3podlažní šestiosý nájemní dům. Před 2. a 5. okenní osu představen arkýř, v prvním patře trojboký, ve druhém patře pravoúhlý.
 • Antonína Slavíka 1319/14. Řadový 3podlažní šestiosý nájemní dům. Před 2. a 5. okenní osu představen půlkruhový arkýř, ve 3. patře zakončený balkonem.
 • Antonína Slavíka 1751/16, v MonumNetu byl uveden jako součást památky, aktuálně dle Památkového katalogu dům ani průčelí nejsou kulturní památkou, evidenční list výslovně zmiňuje, že zachovalé objekty řady jsou předmětem ochrany vyjma č. 16. Novodobé průčelí nájemního domu postaveného v proluce po objektu zasaženém při bombardování za druhé světové války.
 • Antonína Slavíka 779/18, Kunzova 779/2. Řadový 3podlažní rohový nájemní dům. Přízemí s pásovou bosáží do ulice Kunzova šestiosé, šestá trojdílná okenní osa se nachází v nárožním rizalitu. Do ulice Antonína Slavíka má dům vložený suterén se třemi pravoúhlými okenními osami a dvěma novodobě zbudovanými garážemi, fasáda je šestiosá, ve čtvrté ose se nachází půlkruhový arkýř, který ve 3. nadzemním podlaží přechází v balkón. Nad nárožím vížka s stanovou stříškou na mansardě.

Poznámka: Dům Antonína Slavíka 1991/10a na parc. č. 3266/1, uváděný na evidenčním listu, zdemolován v roce 2004. Uvedená parcela však však vůbec nesousedí s ulicí a dům na této parcele tedy nemohl mít uliční průčelí, jedná se o parcelu ve vnitrobloku za domy č. 12 a 14, nedaleko samostatného domu Kunzova 1750/6a, který je rovněž celý ve vnitrobloku.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Drobného 14 (Q37018198)


 
   
48542/7-7858
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobná 293/14, Brno-sever
49°12′19,49″ s. š., 16°36′48,66″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: pozdně historizující průčelí. Dvoupatrový objekt se zvýšeným přízemím s pásovou bosáží v omítce a vstupem prolomeným v přízedním sloupovém portiku. Osmiosé uliční průčelí po stranách v délce jedné okenní osy polygonálně předstupuje.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Drobného 16 (Q37018184)


 
   
48543/7-7859
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 294/16, Brno-sever
49°12′20,16″ s. š., 16°36′48,5″ v. d.
Řadový činžovní dům, z toho jen: průčelí s výraznými prvky neogotického stylu. Dvoupatrový dům s širokou předstupující bosovanou střední částí s obdélnými čtyřdílnými okny, která je podnoží pro balkon s dekorativním zábradlím ve druhém patře. Po stranách po jedné okenní ose, druhé patro čtyřosé.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Drobného 18 (Q37018167)


 
   
48544/7-7860
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 295/18, Brno-sever
49°12′20,62″ s. š., 16°36′48,47″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: neorenesanční průčelí. Dvoupatrový objekt se zvýšeným přízemím členěným okny s šambránami s mohutným klenákem a v pravém bočním rizalitu situovaným vstupem s půlkruhovým záklenkem. Osová patrová obdélná předstupující část s velkými sdruženými okny zakončena ve druhém patře balkonem s balustrádou.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Drobného 20 (Q37018150)


 
   
48545/7-7861
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 296/20, Brno-sever
49°12′21,1″ s. š., 16°36′48,44″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Asymetricky řešená fasáda řadového nájemního domu ve stylu florální secese. Přízemí čtyřosého uličního průčelí s obdélnými dvoudílnými okny na podokenních římsách prolomeno vpravo vstupem s vodorovným nadpražím. Vlevo dvoupatrová obdélná předstupující část o délce jedné okenní osy završena balkonem.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Vila Löw-Beer (Q18907493)


 
   
41917/7-6987
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 297/22, Brno-sever
49°12′21,94″ s. š., 16°36′48,93″ v. d.
Městský dům, vila Alfreda Löw-Beera, palác Morize Fuhrmanna. Secesní vila z let 1903–1904 podle projektu Alexandra von Neumanna roku s mnoha dochovanými původními konstrukcemi a prvky.

Památkově chráněno od 7. února 1978.

Arnoldova vila (Q10856253)


 
   
103865
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 299/26, Brno-sever
49°12′25,83″ s. š., 16°36′52,04″ v. d.
Arnoldova vila. Objekt postavený v roce 1862 pro brněnského stavitele Josefa Arnolda podle jeho vlastního návrhu. V letech 1909–1915 byla vila rozšířena a upravena ve stylu art deco. Stojí v atraktivní lokalitě mezi ulicemi Drobného a Černopolní, v těsné blízkosti vily Tugendhat. Od školního roku 1952/1953 zde funguje mateřská školka, jejíž historie sahá až k roku 1891. Ve svažitém terénu situovaná jednopatrová budova s vysokým suterénním soklem se základní dispozicí tvořenou vazbou podélného dvoutraktu s příčným jednotraktem. Z jihozápadního čelního průčelí dvoutraktu vystupuje rizalit niky nesoucí v patře terasu s bohatě ornamentálně zdobeným litinovým zábradlím mezi zděnými sloupky završenými římsovými hlavicemi, k jihozápadnímu průčelí příčného křídla přiléhá na zděném suterénu posazená dřevěná prosklená veranda s rámy tvarovanými do geometrického ornamentu, před verandu je předsazen balkon s kovovým zábradlím se střídmým secesním dekorem (geometrizující prvky, florální motivy) nesený masivními betonovými konzolami. V půdorysných rozměrech verandy se na severovýchodním průčelí příčného křídla nachází její zděný přízemní protějšek K severovýchodnímu vstupnímu průčelí vily s patrovým rizalitem v šíři jedné osy, přiléhá dřevěná veranda se vstupem do vily, vstup do verandy je přístupný schodištěm krytým předsazenou stříškou nesenou dřevěným hranolovým sloupkem s profilovanou hlavicí. Ze střechy hlavního křídla vyrůstá hranolová věž z hrázděného cihlového zdiva krytá sedlovou stříškou, jejíž pravoúhlé okenní otvory kryjí žaluziové okenice.

Památkově chráněno od 19. února 2010.

Drobného 28c (Q36857074)


 
   
105048
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 1820/28c, Brno-sever
49°12′25,58″ s. š., 16°36′48,25″ v. d.
Budova zahradního domku je první realizací architekta Ernsta Wiesnera. Byla vybudována v letech 19191920 a je dokladem sloučení tradiční stavební technologie (materiálem je pouze dřevo) s moderně a ekonomicky řešenou půdorysnou dispozicí.

Památkově chráněno od 25. března 2013.

Drobného 30 (Q37018134)


 
   
48546/7-7862
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 304/30, Brno-sever
49°12′24,32″ s. š., 16°36′44,73″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Asymetricky řešená fasáda řadového nájemního domu vybudovaného v neorenesančním stylu. Třípatrová budova se sedmiosým uličním průčelím a vestavěnou polygonální věžicí prolomenou úzkými obdélnými okny.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Drobného 32 a 34, Schodová 1–6 a portikus (Q37018120)


 
   
48547/7-7863
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Schodová 305/1, 306/2, Drobného 305/32, 306/34, Brno-sever
49°12′25,64″ s. š., 16°36′44,02″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Architektonicky hodnotná novorenesanční průčelí nájemních domů, navazujích na významný architektonický soubor 3+3 nájemních domů postavených v čistých formách italské neorenesance podle návrhu Františka Aloise Dvořáka, spojených portikem.
 • Schodová 305/1, Drobného 305/32
 • Schodová 306/2, Drobného 306/34
 • Schodová 1286/6
 • Schodová 1285/5
 • Schodová 1284/4
 • Schodová 1283/3
 • portikus, Schodová ul.: Trojdílný portikus s balustrádou a bohatou sochařskou výzdobou spojuje dva bloky reprezentativních nájemních domů.

Poznámka: Zápis v MonumNetu vypadal, že soubor tvoří pouze dva domy, čp. 305 a 306. V Památkovém katalogu se pod stejným rejstříkovým číslem objevil podstatně větší soubor. Evidenční list z roku 1987 uváděl pouze dva nároční domy, čp. 305 a 306, spojené sloupovou kolonádou, v závěru popisu památky je však mimochodem uvedeno, že předmětem ochrany jsou i přilehlé jednodušší fasády Schodová 1–5, 2–6.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Drobného 38 (Q37018103)


 
   
48548/7-7864
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 307/38, Brno-sever
49°12′27,12″ s. š., 16°36′40,99″ v. d.
Řadový činžovní dům, sanatorium, Sanatorium dr. Thorsche; Beckmannovo porodnické sanatorium; Hybešova nemocnice. Z toho jen: průčelí. Vilově řešený řadový dům ve stylu pozdní neorenesance ovlivněné prvky geometrické secese. Dvoupatrová budova na soklu, s devítiosým uličním průčelím a s bosovaným přízemím, prvním patrem a nárožími bočních rizalitů. V ose pravého bočního rizalitu rizalit obloukový, po jeho stranách po jedné okenní ose, levý boční rizalit jednoosý.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Drobného 46 (Q37016352)


 
   
48549/7-7865
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 311/46, Erbenova 311/2, Brno-sever
49°12′29,61″ s. š., 16°36′37,99″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Monumentální průčelí nárožního domu s bohatým dekorem ve stylu historizující secese. Nárožní řadový trojpodlažní dům na půdorysu zalamujícím se v tupém úhlu se středovým (nárožním) rizalitem – polygonální, převážně do hmoty domu zapuštěnou věžicí. Obě křídla jsou rozvinuta a pojednána symetricky. Samotná křídla mají rovněž vlastní mělké rizality, akcentované segmentovými štíty odsazenými oblouky, tyto jsou však v rámci křídla situovány mimo osu. Celé průčelí má rytmus okenních os 2+2+2+2+4+2+2+2+2, což však striktně platí jen pro polozapuštěný suterén a zvýšené přízemí, kde však je zároveň v jedné (vnější ose) rizalitu místo okna vstup do křídla budovy. Rytmus os je v případě rizalitů mírně rozvolněn. Po stranách rizalitu jsou potom v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží dvojice oken nahrazeny mělkými loggiemi s předsunutými balkony. Křídla do ulic Erbenovy a Drobného mají nízké sedlové střechy, věžicový rizalit (s atikovou podnoží nad úrovní korunní římsy) je ukončen vysokou kupolí s lucernou.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Hotel Belveder (Q37018070)


 
   
48550/7-7866
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Drobného 312/48, Erbenova 312/1, Erbenova 2022/1a, 1b, Brno-sever
49°12′31,42″ s. š., 16°36′36,4″ v. d.
Činžovní dům - hotel Belveder. Pozdně secesní architektura se symetricky řešeným průčelím v exponované nárožní poloze. Dům na půdoryse písmene V do ul. Drobného čtyřpatrový, do stoupající ul. Erbenovy dvoupatrový se zvýšeným přízemím. Fasády do obou ulic totožně - zrcadlově řešené: osmiosé, s nepravou pásovou bosáží a bočními rizality. Nárožní průčelí čtyřosé, s osovým hlavním vstupem se schodištěm v přízemí, kordonovou římsou oddělující první patro, obdélnými dvoudílnými okny na podokenních římsách a fasádou členěnou geometrickým dekorem a polygonálními rizality po stranách. Ve druhém až čtvrtém patře levého bočního rizalitu do ul. Drobného: lodžie s vysunutým balkónem na konzolách a ohrazeným balustrádou - ve čtvrtém patře kovovým dekorativním zábradlím.
 • Drobného 312/48 (dříve též Erbenova 312/1)
 • Erbenova 2022/1a, nově též Erbenova 2022/1, (dříve též Erbenova 2022/1b)

Poznámka: S účinností od 23. 3. 2012 rozšířena ochrana z průčelí na celý dům. Památkový katalog neuvádí čp. 2022, ale uvádí čo. 1a.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Fišova 6–16 (Q37018229)


 
   
48570/7-7886
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Fišova 402/6, 404/8, 406/10, 408/12, 410/14, 412/16, Brno-sever
49°12′29,56″ s. š., 16°36′47,35″ v. d.
Rodinný dům - řadová zástavba, z toho jen: průčelí. Blok řadové zástavby z meziválečného období s ohlasy kubismu.
 • Fišova 402/6. Průčelí krajního řadového rodinného domu s kubistickými prvky.
 • Fišova 404/8. Průčelí řadového domu, typického pro rodinnou zástavbu v Černých Polích.
 • Fišova 406/10. Průčelí řadového domu, typického pro rodinnou zástavbu v Černých Polích.
 • Fišova 408/12. Průčelí řadového domu, typického pro rodinnou zástavbu v Černých Polích.
 • Fišova 410/14. Průčelí řadového domu, typického pro rodinnou zástavbu v Černých Polích.
 • Fišova 412/16. Průčelí krajního řadového domu, typického pro rodinnou zástavbu v Černých Polích.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Fišova 2 a 4 (Q37018425)


 
   
48569/7-7885
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Fišova 398/2, 400/4, Brno-sever
49°12′28,78″ s. š., 16°36′48,32″ v. d.
Rodinný dům - dvojdům, z toho jen: průčelí. Meziválečná architektura s prvky kubismu.
 • Fišova 398/2, Schodová. Patrový rodinný dům na nároží ulic tvoří polovinu dvojdomu s oboustranně polovalbovou střechou. Levá, boční fasáda (do ulice Fišovy) je o dvou okenních osách, v levé ose ve zvýšeném přízemí předstupuje kvádrový rizalit vstupu zakončený kónickou římsou a valbovou stříškou krytou bobrovkou. Pravá, čelní fasáda (do ulice Schodové) je rovněž o dvou okenních osách. Obě fasády jsou v patře v nároží doplněny trojúhelnými, vzájemně navazujícími kubistickými arkýři s kónickým dnem, prolomenými v hraně vždy širším čtyřdílným, půdorysně zalomeným oknem.
 • Fišova 400/4. Patrový rodinný dům s průčelím o dvou okenních osách tvoří polovinu dvojdomu s oboustranně polovalbovou střechou.

Poznámka: Památkový katalog k domu čp. 400 přiřazuje naprosto neodpovídající popis, který zřejmě patří k úplně jinému domu - skutečný popis domu čp. 400 je přidružen k popisu domu čp. 398.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Vila Tugendhat (Q457453)


 
   
16079/7-98
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Černopolní 237/45, Brno-sever
49°12′26″ s. š., 16°36′58″ v. d.
Vila Tugendhat a zahrada. Jedno z klíčových děl moderní funkcionalistické architektury, postavené podle projektu Ludwiga Mies van der Rohe z let 1929–1930. Výjimečný formálně i technologicky jedinečný architektonický počin.
 • Volně stojící třípodlažní vila je zasazena ve svažitém terénu a je orientována na jihozápad. V prvním podlaží (suterén) je technické zázemí. Druhé podlaží (přízemí) tvoří především hlavní obytný a společenský prostor se zimní zahradou a terasou a dále kuchyně s příslušenstvím a místnostmi pro personál. Ve třetím podlaží (patro) je hlavní vstup z ulice s průchodem na terasu, vstupní hala, pokoje rodičů, dětí a vychovatelky s příslušenstvím. Samostatně přístupný je byt šoféra s garáží a terasa.
 • Parkově upravená zahrada organicky navazující na vilu, vybudovaná podle projektu Markéty Roderové-Müllerové.

Poznámka: Od roku 1995 národní kulturní památka, v roce 2001 zapsána mezi světové dědictví UNESCO.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Vila Černopolní 41 (Brno) (Q37018492)


 
   
48565/7-7881
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Černopolní 234/41, Brno-sever
49°12′23,93″ s. š., 16°37′0,35″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Průčelí vily aplikující četné motivy románského a renesančního tvarosloví do celkového obrazu romantického letohrádku. Honosná novorenesanční vilka z roku 1904 s arkádovou lodžií a věžičkou.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Vila Karla Kaisera (Q37018511)


 
   
48564/7-7880
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Černopolní 231/39, Brno-sever
49°12′22,4″ s. š., 16°37′1,25″ v. d.
Vila Karla Kaisera, z toho jen: průčelí. Průčelí novorenesanční vily Karla Kaisera postavené Josefem Arnoldem s bohatě členěnou hmotou, s nárožní věžičkou.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Helfertova 20 a 22 (Q37016371)


 
   
48567/7-7883
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Helfertova 517/20, 519/22, Brno-sever
49°12′21,56″ s. š., 16°37′12,82″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Skupina řadových mohutných funkcionalistických domů lapidární formy.
 • Helfertova 517/20
 • Helfertova 519/22

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Helfertova 33 (Q37018442)


 
   
48568/7-7884
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Helfertova 528/33, Lesnická 528/1, Brno-sever
49°12′23,67″ s. š., 16°37′17,39″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Pozoruhodná vila ve stylu moderny, na nárožní parcele.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Lesnická 3 (Q37018390)


 
   
48571/7-7887
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lesnická 783/3, Brno-sever
49°12′24,86″ s. š., 16°37′16,25″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Průčelí výrazně hmotově členěného domu z meziválečného období.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Tomanova 25 a 27 (Q37018459)


 
   
48566/7-7882
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Tomanova 1543/25, 1544/27, Brno-sever
49°12′27,22″ s. š., 16°37′10,54″ v. d.
Rodinný dům - dvojdům, z toho jen: průčelí. Hodnotné secesní průčelí rodinného dvojdomu. Rodinný dům s historicky cenným secesním průčelím. Nejhodnotnější příklad secesní rodinné zástavby Černých Polí z režného cihlového zdiva.
 • Tomanova 1543/25
 • Tomanova 1544/27

Památkově chráněno od 8. února 1989.

  Černopolní 38 (Q37018528)


 
   
48563/7-7879
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Černopolní 230/38, Tomanova 230/1, Brno-sever
49°12′24,27″ s. š., 16°37′2,12″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Radikálně proměněná fasáda secesního domu. Podle původního evidenčního listu samostatně stojící rodinný dům, z jehož přízemní hmoty vyrůstá věžovitý rizalit z úzkými trojúhelníkovými štíty na všech stranách. Cihlové režné zdivo doplněné štukovými nadpražími oken a nárožními kvádry. V polovině 90. let 20. století byl dům zcela přestavěn, došlo k radikální hmotové změně i popření původního výrazu, pohledové cihelné zdivo bylo omítnuto spolu s novými plochami fasád.

Poznámka: Nyní na místě stojí dům čp. 2046.
Památkově chráněno od 8. února 1989.
Památková ochrana zrušena 8. listopadu 2013.

Muchova 26, 28, 30 (Q37018085)


 
   
48562/7-7878
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Muchova 1095/26, 1097/28, 1099/30, Brno-sever
49°12′28,16″ s. š., 16°37′8,55″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Charakteristické secesní rodinné domy z režného cihlového zdiva.
 • Muchova 1095/26
 • Muchova 1097/28
 • Muchova 1099/30

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Muchova 18 (Q37018371)


 
   
48560/7-7876
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Muchova 362/18, Durďákova 362/54, Brno-sever
49°12′27,35″ s. š., 16°37′6,39″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Charakteristický typ secesní rodinné zástavby Černých Polí z režného cihlového zdiva, na exponované nárožní parcele.

Poznámka: Památkový katalog míchá adresy dohromady, místo čo. 18 uvádí čo. 1, v anotaci jsou čísla správně.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Muchova 6, 8, 10 (Q37016387)


 
   
48559/7-7875
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Muchova 1081/6, 1083/8, 1085/10, Brno-sever
49°12′25,83″ s. š., 16°37′2,37″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Charakteristické secesní rodinné domy z režného cihlového zdiva.
 • Muchova 1081/6
 • Muchova 1083/8
 • Muchova 1085/10

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Muchova 3 a 5 (Q37016423)


 
   
48557/7-7873
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Muchova 1078/3, 1080/5, Brno-sever
49°12′26,21″ s. š., 16°37′1,27″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Charakteristické secesní rodinné domy z režného cihlového zdiva.
 • Muchova 1078/3
 • Muchova 1080/5

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Muchova 11 (Q37016404)


 
   
48558/7-7874
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Muchova 1086/11, Brno-sever
49°12′27,17″ s. š., 16°37′3,74″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Charakteristický secesní rodinný dům z režného cihlového zdiva.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Muchova 19 a 20 (Q37018054)


 
   
48561/7-7877
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Muchova 1088/19, 1089/20, Brno-sever
49°12′28,13″ s. š., 16°37′6,37″ v. d.
Rodinný dům - soubor domů, z toho jen: průčelí. Charakteristické secesní rodinné domy z režného cihlového zdiva.
 • Muchova 1088/19
 • Muchova 1089/20

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Lužova 4 a 6 (Q37016441)


 
   
48556/7-7872
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Lužova 829/4, 831/6, Brno-sever
49°12′27,58″ s. š., 16°37′0,44″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné secesní průčelí rodinného dvojdomu. Řadové secesní rodinné domy s užitím režného cihlového zdiva a s dekorativním dřevěným rámováním štítu.
 • Lužova 829/4
 • Lužova 831/6

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Trávníky 2–12 (Q37016462)


 
   
48555/7-7871
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Trávníky (1558/2), 1560/4, 1562/6, 1564/8, 1566/10, (802/12, Lesnická 802/29), Brno-sever
49°12′30,15″ s. š., 16°36′57,54″ v. d.
Průčelí dvou jednotných skupin po třech skupinových rodinných domech z meziválečného období, tradiční formy s dvorními pavlačemi.
 • Trávníky 1558/2, Černopolní (ochrana zrušena 12. 12. 2017)
 • Trávníky 1560/4
 • Trávníky 1562/6, Durďákova
 • Trávníky 1564/8, Durďákova
 • Trávníky 1566/10
 • Trávníky 802/12, Lesnická 802/29 (ochrana zrušena 23. 9. 2016)

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Budova A Mendelovy univerzity (Q37018542)


 
   
48572/7-7888
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Zemědělská 1665/1, Brno-sever
49°12′36″ s. š., 16°36′59,21″ v. d.
Zemský ústav slepců, Vysoká škola zemědělská, Mendelova univerzita v Brně, z toho jen: průčelí. Hodnotné průčelí mohutné školní budovy z meziválečného období, postavené v duchu neoklasicismu.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Budova B Mendelovy univerzity (Q37018355)


 
   
48573/7-7889
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Zemědělská 810/3, Lesnická 810/37, Brno-sever
49°12′38,63″ s. š., 16°37′5,13″ v. d.
Universita, z toho jen: průčelí. Hodnotné neoklasicistní průčelí monumetální školní budovy.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Kavárna Era (Q12029033)


 
   
41564/7-6989
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Zemědělská 1686/30, Brno-sever
49°12′38,15″ s. š., 16°37′8,86″ v. d.
Brněnská kavárna meziválečného období, ovlivněna zasádami purismu, raného funkcionalismu a holandského hnutí De Stijl; dílo významného brněnského architekta Josefa Kranze. Řadová dvoupatrová budova čtvercového půdorysu s hladkou, plakátovitě pojatou uliční fasádou, které je asymetricky prolamována okenními, vstupními a ventilačními otvory.

Památkově chráněno od 7. února 1978.

Německá obecná škola, Masarykova česká obecná škola chlapecká a dívčí (Q33525663)


 
   
18389/7-206
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Zemědělská 173/29, Břenkova 173/2, Jugoslávská 173/95, Brno-sever
49°12′43,89″ s. š., 16°37′19,8″ v. d.
Funkcionalistická školní budova představuje vrcholné dílo architekta Mojmíra Kyselky. Z propracovaného funkčního rozvržení vnitřních prostor vychází i formální podoba stavby, projevující se elegantně řešenými fasádami s velkými okny v subtilních rámech.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Základní škola Zemědělská 31 (Q37018985)


 
   
48672/7-7988
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Zemědělská 682/31, Jugoslávská 682/126, Brno-sever
49°12′43,21″ s. š., 16°37′24,31″ v. d.
Německá obecná škola, základní škola, z toho jen: průčelí. Funkcionalistická nárožní stavba dispozičně obměňující podobné projekty školních budov od téhož architekta.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Rodinný dům Karly Ošťádalové, vlastní dům Josefa Kranze (Q33525765)


 
   
36203/7-6988
Pam. katalog
MIS
Černá Pole Alešova 25/24, Brno-sever
49°13′4,53″ s. š., 16°37′26,72″ v. d.
Rodinný dům Karly Ošťádalové, vlastní rodinný dům Josefa Kranze. Funkcionalistický rodinný dům meziválečného období. Dílo brněnského architekta Josefa Kranze, který původně stavěl dům pro Karlu Ošťádalovou, kterou po několika letech pojal za choť. Dům je typologicky příbuzný se sousedním rodinným domem Ivy Markesové (ul. Pfegrova 50), který je však větší a členitější. Samostatně stojící jednopatrový rodinný dům kvadratického tvaru s rovnou střechou, založený na půdoryse příčně orientovaného obdélníka.

Památkově chráněno od 31. ledna 1978.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat