Seznam kulturních památek v Brněnských Ivanovicích

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Brněnské Ivanovice v městské části Brno-Tuřany ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Brněnské IvanoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Brněnské Ivanovice (Q31987392)


 
   
15477/7-37
Pam. katalog
MIS
Brněnské Ivanovice Saidova 19/9, 18/7, 272/5
49°9′3,55″ s. š., 16°39′11,14″ v. d.
Zámek s rozlehlým hospodářským dvorem:
  • zámek čp. 19 (parc. 1053), barokní zámek s mimořádnou náročnou štukovou výzdobou interiérů od Baldassare Fontany. Volně stojící jednokřídlá jednopatrová dvoutraktová budova obdélného půdorysu s výrazným nárožním rizalitem vysunutým z východního průčelí, který převyšuje budovu o jedno obytné podlaží.
  • hospodářská budova I, čp. 272 (parc. 1049). Budova původně zřejmě sloužící administrativním účelům. Volně stojící patrová budova obdélného půdorysu krytá vysokou valbovou střechou. 49°9′3,89″ s. š., 16°39′14,91″ v. d.
  • hospodářská budova II, čp. 18 (parc. 1055, 1054). Budova původně zřejmě sloužící administrativním účelům. Jednopatrová budova obdélného půdorysu s do dvora v západním směru vysunutým křídlem, na které v ose z jižního směru navazuje navazuje další dvorní budova. Severní čelní průčelí budovy je vloženo do úseku ohradní zdi vymezující areál zámku a hospodářského dvora. 49°9′4″ s. š., 16°39′13,55″ v. d.
  • hospodářská budova III (parc. 1050, 1051). Přízemní hospodářská budova protáhlého obdélného půdorysu krytá polovalbovou střechou. 49°9′2,61″ s. š., 16°39′13,9″ v. d.
  • ohradní zeď s branami. Areál zámku a hospodářského dvora je dosud částečně vymezen úseky cihlové omítané ohradní zdi s korunou krytou sedlovou stříškou z cihel. Ohradní zeď je prolomena jednoduchými sloupkovými branami a pravoúhlými brankami. Do úseku ohradní zdi u brány vjezdu do areálu severně do budovy čp. 272 je do zdi vložena vysoká nika zaklenutá konchou, v níž je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (samostaně chráněná kulturní památka). 49°9′4,67″ s. š., 16°39′13,05″ v. d.
  • socha sv. Jana Nepomuckého (jiná KP)

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37020918)


 
   
42243/7-229
Pam. katalog
MIS
Brněnské Ivanovice Saidova, parc. 1061/1
49°9′4,49″ s. š., 16°39′15,05″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Pozdně barokní socha na soklu s destičkou s votivním nápisem. Do ohradní zdi hospodářského dvora u zámku u vstupu je vložena vysoká nika zaklenutá konchou. V nice je umístěn na předstupující základně ukončené zvonovnicí komolý jehlan členěný rytým rámem kazulového tvaru prolomeným v horní části mělkou vpadlinou, do níž je vsazena měděná destička s rytým znakem Josefa Karla Biucka z Gerstenfeldu s votivním nápisem. Komolý jehlan je ukončen vyloženou profilovanou římsou, přes kterou částečně spadá oblačná základna polopostavy světce.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha svatého Floriána (Q37021540)


 
   
22281/7-267
Pam. katalog
MIS
Brněnské Ivanovice Ivanovické náměstí, parc. 1004/1
49°9′8,63″ s. š., 16°39′14,64″ v. d.
Socha sv. Floriána. Barokní socha s datací v chronogramu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Usedlost čp. 5 (Q31987375)


   
47875/7-7098
Pam. katalog
MIS
Brněnské Ivanovice Ivanovické náměstí 5/26
49°9′12,6″ s. š., 16°39′12,5″ v. d.
Venkovská usedlost: obytně hospodářská budova čp. 5 s dvorním křídlem, brána s brankou. Jedna ze tří dochovaných historických usedlostí na ivanovické návsi. Přízemní okapově orientovaný dům obdélného půdorysu. Na dům z jihu navazuje úsek ohradní zdi s korunou krytou stříškou z pálených tašek, do níž je vložena převýšená brána zaklenutá půlkruhově, severně od ní je ohradní zeď prolomena pravoúhlou brankou vloženou do segmentově zaklenuté niky. Uliční průčelí je prolomeno zleva 4 pravoúhlými okenními otvory, dále se nachází drobné žudro členěné na čelní straně pravoúhlou vpadlinou.

Památkově chráněno od 28. ledna 1985.

Usedlost čp. 30 (Q31987220)


 
   
48680/7-7996
Pam. katalog
MIS
Brněnské Ivanovice Ivanovické náměstí 30/32
49°9′11,55″ s. š., 16°39′16,7″ v. d.
Venkovská usedlost: obytně hospodářská budova čp. 30, stodola, bez novostaveb. Jedna ze tří vcelku dochovaných historických usedlostí na ivanovické návsi. V koutě návesního prostranství situovaný přízemní, štítově orientovaný dům obdélného půdorysu krytý sedlovou střechou s krytinou pálenou taškou. Na jihovýchodní nároží domu nakoso navazuje pravoúhlá brána vjezdu do dvora. Dům v ose pokračuje hospodářským zázemím, vzadu se nachází příčně průjezdná stodola.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Kaple Panny Marie (Q37021405)


 
   
32858/7-79
Pam. katalog
MIS
Brněnské Ivanovice Tuřanská, pp. 924, 970/1
49°9′8,2″ s. š., 16°39′23,17″ v. d.
Kaple Panny Marie, schodiště s ohradními zdmi. Barokní centrální kaple výrazně situovaná na návrší přístupné architektonicky náročněji řešeným schodištěm.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pamětní kámen (Q37015964)


   
47832/7-335
Pam. katalog
MIS
Brněnské Ivanovice u polní cesty, severovýchodně od ul. Jahodová, pp. 267/17
49°9′19,63″ s. š., 16°39′38,82″ v. d.
Pamětní kámen. Svým kružbovým reliéfem mimořádná, patrně pozdně gotická kamenná stéla pamětního kamene. Podle Památkového katalogu se v současnosti nachází na neznámém místě.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat