Seznam kulturních památek v Brně-Útěchově

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Útěchov v městské části Brno-Útěchov ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ÚtěchovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37021270)


 
   
11317/7-8690
Pam. katalog
MIS
Útěchov V koutku, pp. 318
49°17′15,83″ s. š., 16°37′57,83″ v. d.
Kaple se zvonicí postavená v roce 1898.

Památkově chráněno od 11. června 1996.

Poutní cesta (Q20755468)


 
   
17469/7-1093
Pam. katalog
MIS
Útěchov Adamovská
49°16′59,51″ s. š., 16°38′0,52″ v. d.
Soubor šesti zděných hranolových božích muk (čtyři v katastru Útěchova, dvě v katastru Vranova) na poutní cestě k vranovskému kostelu. Postavena byla na konci 18. století, nebo ve druhé polovině 19. století. Zastavení jsou završena trojúhelníkovým ořímsovaným štítem se sedlovou stříškou krytou pálenou taškou.
  • Boží muka I, katalogové číslo 1000128109, Útěchov. Zděná hranolová boží muka členěná na přední straně ve spodní části pravoúhlou vpadlinou, v horní části půlruhově zaklenutou nikou s malbou. 49°16′59,5″ s. š., 16°38′0,46″ v. d.
  • Boží muka II, katalogové číslo 1999992968, Útěchov. Zděná hranolová boží muka členěná na přední straně ve spodní části pravoúhlou vpadlinou, v horní části půlkruhově zaklenutou nikou s malbou. Pravoúhlé vpadliny člení rovněž boční stranu. Spodní část je od části horní oddělena kordonovou římsou. 49°17′8,75″ s. š., 16°37′54,67″ v. d.
  • Boží muka III, katalogové číslo 1999992971, Útěchov. Zděná hranolová boží muka členěná na přední straně ve spodní části pravoúhlou vpadlinou, v horní části pravoúhlou nikou s malbou. Spodní část je od části horní oddělena kordonovou římsou. 49°17′22,49″ s. š., 16°37′50,35″ v. d.
  • Boží muka IV, katalogové číslo 1999992973, Vranov. Zděná hranolová boží muka členěná na přední straně ve spodní části pravoúhlou vpadlinou, v horní části pravoúhlou nikou s malbou. Pravoúhlé vpadliny člení rovněž boční stranu. Spodní část je od části horní oddělena kordonovou římsou. 49°17′28,79″ s. š., 16°37′47,73″ v. d. (V Památkovém katalogu poloha zaměřena nepřesně.)
  • Boží muka V, katalogové číslo 1999992974, Útěchov. Zděná hranolová boží muka členěná na přední straně ve spodní části pravoúhlou vpadlinou, v horní části půlkruhově zaklenutou nikou s malbou. Pravoúhlé vpadliny člení rovněž boční stranu. Spodní část je od části horní oddělena kordonovou římsou. 49°17′33,72″ s. š., 16°37′50,25″ v. d.
  • Boží muka VI, katalogové číslo 1999992975, Vranov. zděná hranolová boží muka členěná na přední straně ve spodní části pravoúhlou vpadlinou, v horní části půlkruhově zaklenutou nikou s malbou. Pravoúhlé vpadliny člení rovněž boční stranu. Spodní část je od části horní oddělena kordonovou římsou. 49°17′44,81″ s. š., 16°37′47,75″ v. d.

Poznámka: V Památkovém katalogu nejsou jednotlivé kapličky odlišeny žádným číslováním kromě katalogového čísla.
Památkově chráněno od 22. října 1964.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat