Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Židlochovicích

Seznam kulturních památek v obci Židlochovice v okrese Brno-venkov

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Židlochovice v okrese Brno-venkov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
zámek (Q10284927)


Zámek Židlochovice.jpg
 
Kategorie Židlochovice Castle na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45302/7-1113
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Tyršova 1, Židlochovice
49°2′7,91″ s. š., 16°36′48,1″ v. d.
Renesanční zámecký komplex, přestavěný v letech 1720–1729 v barokním slohu, později empírově a novobarokně upravovaný. Součástí zámku je rozsáhlý krajinářský park.

Poznámka: zámek čp. 1, kaple sv. Kříže, předzámčí, část brány - vrátnice, park, ohradní zeď, socha sv. Anny, socha sv. Jáchyma, socha sv. Josefa
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

hotel Národní dům (Q31701992)


Hotel_Národní_dům_Židlochovice.jpg
 
Kategorie Národní dům (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48712/7-8109
Pam. katalog
MIS
Židlochovice nám. Míru 24, Židlochovice
49°2′12,3″ s. š., 16°37′3,97″ v. d.
Hotel Národní dům - jednopatrová řadová stavba ve stylu secese, výstavba 1911–1912.

Poznámka: hotel Národní dům čp. 24, bez dvorní zástavby
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

městský dům (Q31701871)


Městský_dům_Židlochovice_čp27_-_1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48713/7-8110
Pam. katalog
MIS
Židlochovice nám. Míru 27, Židlochovice
49°2′12,95″ s. š., 16°37′6,1″ v. d.
Obytný patrový dům na půdorysu L ze 3. čtvrtiny 19. století.

Poznámka: městský dům čp. 27 s dvorním křídlem, bez hosp. zástavby
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

městský dům (Q31702058)


Židlochovice dům čp 28.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48714/7-8111
Pam. katalog
MIS
Židlochovice nám. Míru 28, Židlochovice
49°2′13,16″ s. š., 16°37′6,96″ v. d.
Třípodlažní řadový městský dům ve stylu novorenesance z 2. poloviny 19. století.

Poznámka: městský dům čp. 28, bez dvorní zástavby
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

sbor bratrský (Q38233636)


Sbor bratrský - Židlochovice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19809/7-1134
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Strejcův sbor 32, Židlochovice
49°2′11,8″ s. š., 16°37′9,88″ v. d.
Řadový patrový dům, v přízemí se nacházejí pozůstatky českobratrské fary ze 16. století.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

městský dům (Q31702108)


Židlochovice dům čp 86.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48711/7-8108
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Komenského 86, Židlochovice
49°2′14,06″ s. š., 16°37′11,6″ v. d.
Rohový patrový dům čtvercového půdorysu, roku 1911 secesně přestavěný.

Poznámka: městský dům čp. 86, s dvorním křídlem, bez další drobné zástavby
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

fara (Q31702168)


Fara_židlochovice_2.jpg
 
Kategorie Rectory (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36796/7-1122
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Legionářská 91, Židlochovice
49°2′13,7″ s. š., 16°37′17,9″ v. d.
Patrová barokní budova fary z roku 1724.

Poznámka: fara čp. 91, bez hospodářských budov
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

radnice (Q31702233)


Radnice Židlochovice.jpg
 
Kategorie Town hall (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14822/7-1133
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Masarykova 100, Židlochovice
49°2′14,75″ s. š., 16°37′10,16″ v. d.
Nárožní jednopatrová budova radnice z poloviny 16. století.

Poznámka: radnice čp. 100, bez přístavku u vých. průčelí hlavní budovy
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

nemocnice (Q31702301)


Nemocnice_Židlochovice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48715/7-8112
Pam. katalog
MIS
Židlochovice nám. Míru 149, Židlochovice
49°2′14,32″ s. š., 16°37′6,64″ v. d.
Dvoupatrová budova nemocnice z roku 1900 ve stylu historizující secese.

Poznámka: poliklinika čp. 149, bez dvorní zástavby a novodobých přístavků
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

vila (Q31701929)


Židlochovice Robertova vila 1.jpg
 
Kategorie Robertova vila (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37591/7-8107
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Nádražní 232, Židlochovice
49°1′57,11″ s. š., 16°36′56,2″ v. d.
Patrová novorenesanční vila továrníka Florentina Roberta, vystavěná ve 30. letech 19. století.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrob - podzemní krypta (Q38233624)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22324/7-1132
Pam. katalog
MIS
Židlochovice ?, Židlochovice
49°2′11,27″ s. š., 16°37′9,19″ v. d.
Podzemní krypta z 2. pol. 16. stol.

Poznámka: nepřístupná
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Cukrovar Židlochovice (Q11773760)


Cukrovar - filtrační věž a komín (Židlochovice).jpg
 
Kategorie Sugar refinery (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102855
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Nádražní, Masarykova, Židlochovice
49°2′3,26″ s. š., 16°36′55,63″ v. d.
Pozůstatky cukrovaru z 30. let 19. století.

Poznámka: z toho jen: filtrační věž a komín
Památkově chráněno od 3. března 2008.

Socha sv. Jana Nepomuckého (Q38233629)


Židlochovice - socha sv Jana Nepomuckého pod vrchem Výhon, obr02.jpg
 
Kategorie Socha svatého Jana Nepomuckého (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104779
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Židlochovice, při cestě na Výhon (zelená turistická značka)
49°2′19,2″ s. š., 16°37′48,61″ v. d.
Vrcholně barokní socha svatého Jana Nepomuckého.

Poznámka: restaurována 2017
Památkově chráněno od 20. dubna 2012.

Zvonice (Q12030602)


Židlochovice_zvonice_1.jpg
 
Kategorie Church of Saint Barbara (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12196/7-1123
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Legionářská, Židlochovice
49°2′11,78″ s. š., 16°37′14,94″ v. d.
Původní věž gotického kostela z roku 1446, po jeho zřícení přestavěná na zvonici.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Povýšení sv. Kříže (Q12030525)


Kostel_Povýšení_sv._Kříže_Židlochovice.jpg
 
Kategorie Church of the Exaltation of the Holy Cross (Židlochovice) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46617/7-1121
Pam. katalog
MIS
Židlochovice Židlochovice
49°2′9,11″ s. š., 16°37′17,41″ v. d.
Jednolodní barokní kostel Povýšení sv. Kříže z let 1724–1730.

Poznámka: včetně: sousoší sv. Josefa a Marie, socha sv. Augustina, socha sv. Floriána, socha sv. Jana Nepomuckého I, socha sv. Jana Nepomuckého II, sousoší Nejsvětější Trojice
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat