Seznam kulturních památek v Zábrdovicích (Brno-sever)

seznam památek Zábrdovic v části Brno-sever

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Zábrdovice v městské části Brno-sever ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Zábrdovice (Brno-sever)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bývalá káznice a věznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie (Q20851127)


 
   
105970
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Bratislavská 249/68, Cejl 469/71, Soudní 469/2, Brno-sever
49°11′58,6″ s. š., 16°37′21,32″ v. d.
Bývalá káznice a věznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Byla postavena v letech 1772 až 1776 na základě dvorského dekretu ze dne 4. srpna 1770 jako zemská káznice pro Moravu. Projekt byl řešen zcela v souladu s dobovou vzorníkovou literaturou. Zpočátku však nesloužil tomuto účelu, roku 1778 sem byl přemístěn sirotčinec z bývalé brněnské jezuitské koleje. Až roku 1784 byla budova předána vězeňské správě. Na konci 18. století byl objekt upraven podle projektu Karla Jacobiho z Eckholmu. Věznice byla rozdělena na mužské a ženské oddělení. V objektu bylo 16 cel, byty zaměstnanců, kanceláře, kaple, pracovní dílny pro vězně (tkalcovna a přádelna lnu, dílna na předení vlny, krejčovská a obuvnická dílna), prádelna, sušárna a další provozní místnosti. Na nádvořích byly umístěny kryté studně. Ve 40. letech 19. století bylo podle projektu Josefa Seiferta a Josefa Jacobiho přistavěno křídlo s průčelím do Bratislavské ulice a trojkřídlý blok s reprezentativním vstupem z dnešní ulice Cejl, od roku 1850 zde sídlil brněnský zemský trestní soud., a patrně byl v této době interiérovými úpravami zvýšen počet cel. Na počátku 20. století bylo přestavěno patrové křídlo a úřední dům směrem do Bratislavské ulice, byly upraveny jednací sály, vytvořeny nové kanceláře a byty pro přednostu věznice, kontrolora a inspektora. V období 1. republiky v objektu zasedal krajský soud a ve věznici se nacházela oddělení pro ženy, muže a mladistvé, kapacita byla přibližně 400 vězňů. Za protektorátu zde kromě českého krajského trestního soudu sídlil ještě německý zemský soud a část budovy (7 cel) byla zabrána pro ženské oddělení Gestapa. 25. srpna a 20. listopadu 1944 byl objekt poškozen nálety, zničeny byly střechy a vězeňská knihovna, roku 1946 byla opravena. Roku 1956 byla věznice zrušena, až do roku 2007 prostory sloužily jako depozitář Moravského zemského archivu.

Památkově chráněno od 30. listopadu 2016.

Administrativní budova přádelny H. F. & E. Soxhlet (Q37015700)


 
   
26413/7-118
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Cejl 33/68, Brno-sever
49°12′1,35″ s. š., 16°37′34,89″ v. d.
Jiná správní stavba - administrativní budova textilky. Administrativní budova přádelny H. F. & E. Soxhlet. Tovární palácové architektura. Hlavní průčelí s pozdně klasicistními detaily a reliéfně zdobeným tympanonem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

  Bratislavská 71 (Q37018301)


 
   
48586/7-7902
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Bratislavská 265/71, Přadlácká 265/1, Brno-sever
49°12′2,68″ s. š., 16°37′29,16″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemního domu z počátku 19. století v empírovém slohu. Klasicistní nájemní dům, v němž v letech 1852–1910 sídlila továrna na vlněné zboží firmy Jan Hlávka.

Památkově chráněno od 8. února 1989.
Památková ochrana zrušena 24. prosince 2019.

  Dělnický dům (Q33525692)


 
   
100942
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Spolková 292/8, Brno-sever
49°12′4,62″ s. š., 16°37′24,51″ v. d.
Společenský dům - Dělnický dům. Významná funkcionalistická stavba zbudovaná dle projektu architekta Eduarda Göttlichera organicky vyrůstající ze staršího historizujícího objektu Dělnického domu z roku 1897. Stavební komplex se významně podílel na historii industriálního Brna 1. poloviny 20. století. Nositelem architektonických a urbanistických hodnot budovy je funkcionalistická vestavba z roku 1929, která je ojedinělá svou velkorysou koncepcí.

Památkově chráněno od 9. března 2004.
Památková ochrana zrušena 23. června 2018.


Francouzská 84 (Q37018283)


 
   
48588/7-7904
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Francouzská 14/84, Přadlácká 14/13, Brno-sever
49°12′7,57″ s. š., 16°37′28,99″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: pozdně historizující průčelí. Nárožní blok akcentovaný věžičkou v nároží je protiváhou nárožního objektu na protější straně ulice (čo. 101).

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Česká průmyslová škola textilní (Q37018265)


 
   
48589/7-7905
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Francouzská 427/101, Přadlácká 427/15, Brno-sever
49°12′8,47″ s. š., 16°37′28,91″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Novorenesanční průčelí školní budovy. Nárožní blok akcentovaný válcovým nárožním rizalitem. Česká průmyslová škola textilní, Vyšší odborná škola oděvního designu a managmentu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Vranovská 1 (Q37018846)


 
   
48687/7-8039
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Vranovská 45/1, Francouzská 45/107, Brno-sever
49°12′8,61″ s. š., 16°37′33,77″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí nárožního nájemního domu. Zajímavé řešení dvorního traktu s vitrážemi v jednotlivých podlažích.

Poznámka: Památkový katalog místo čo. 107 uvádí čo. 10.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Vranovská 4 (Q37018245)


 
   
48590/7-7906
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Vranovská 52/4, Jana Svobody 52/1, Brno-sever
49°12′10,87″ s. š., 16°37′33,82″ v. d.
Nájemní dům Franze Gokorsche, z toho jen: průčelí secesního domu. Výrazný mohutný nárožní objekt.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Vranovská 6 (Q37018406)


 
   
48591/7-7907
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Vranovská 325/6, Brno-sever
49°12′11,63″ s. š., 16°37′33,23″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí architektonicky hodnotného secesního nájemního domu s uplatněním klasicizujících prvků.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Merhautova 2–44 (Q37018338)


 
   
48574/7-7890
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Merhautova 428/2, 429/4, 430/6, 431/8, 432/10, 433/12, 434/14, 435/16, 436/18, 437/20, 438/22, 439/24, 440/26, 441/28, 442/30, 443/32, 444/34, 445/36, 446/38, 447/40, 448/42, (449/44), Durďákova 428/4, Slepá 439/21, 440/22, Brno-sever
49°12′12,62″ s. š., 16°37′16,51″ v. d.
Činžovní dům - uliční tah, z toho jen: průčelí. Jednotná uliční řada mohutných secesních domů historizující formy s četnými štíty, věžičkami a arkýři.
 • Merhautova 428/2, Durďákova 428/4. Třípodlažní nárožní dům se zkoseným nárožím ve formě osového rizalitu s hlavním vstupem a dvěma okenními osami, lemovaného širokými pilastry a zakončeného výrazným obloučkovým štítem bohatého členění a s malým segmentovým okénkem. Do obou ulic jsou rozvinuta křídla o dvou okenních osách, následovaná širokými, mělkými rizality lemovanými mělkými bosovanými pilastry a zakončenými výraznými polovalbovými štíty. 49°12′10,24″ s. š., 16°37′8,42″ v. d.
 • Merhautova 429/4. Řadový třípodlažní dům se sedlovou střechou s obchodní vybaveností v přízemí a se dvěma obytnými patry. Fasáda členěna vertikálně na tři části: ze střední základní hmoty o dvou okenních osách, završené podstřešní římsou, vystupují po stranách obě krajní části ve formě rizalitů – levá, o dvou okenních osách přisazených k sobě, je završena rovnou atikou lehce nad okrajem střechy; pravá část, užší než obě ostatní, s pouze jednou okenní osou a vstupem v přízemí, vystupuje celou hmotou výrazně nad okraj střechy. Nestejnou výškou se krajní části přizpůsobují různě vysokým sousedním objektům. Fasáda je rovná bez dalšího členění a výzdoby. 49°12′10,46″ s. š., 16°37′9,35″ v. d.
 • Merhautova 430/6. Třípodlažní řadový dům se sedlovou střechou, uliční průčelí o pěti okenních osách, s obchodní vybaveností v přízemí. Fasáda zakončena výraznou korunní římsou se složitou nadstřešní atikou završenou vázami a se zdobeným středovým trojúhelníkovým štítem. 49°12′10,65″ s. š., 16°37′9,94″ v. d.
 • Merhautova 431/8. Tří- až čtyřpodlažní dům se zvýšeným přízemím a sedlovou střechou, vpravo s předstupujícím bočním křídlem s vysokým štítem obráceným do ulice. Základní, ustupující část fasády je třípodlažní, nad zvýšeným suterénem s obchodní vybaveností fasáda se čtyřmi okenními osami. V druhém podlaží v druhé ose arkýř na segmentově spojených oblých krakorcích, s jedním oknem doprovázeným po stranách dórskými sloupy se složitou hlavicí završenou koulí v mělké konše. Arkýř završený stříškou tvaru obráceného lodního kýlu se špicemi, nad oknem prolomenou trojúhelným štítem s palmetou. 49°12′10,74″ s. š., 16°37′10,62″ v. d.
 • Merhautova 432/10. Tří- až čtyřpodlažní dům se zvýšeným přízemím a sedlovou střechou, vlevo s předstupujícím bočním křídlem s vysokým štítem obráceným do ulice. Základní, ustupující část fasády je třípodlažní, nad zvýšeným suterénem s obchodní vybaveností fasáda se čtyřmi okenními osami. V druhém podlaží v druhé ose arkýř na segmentově spojených oblých krakorcích, s jedním oknem doprovázeným po stranách dórskými sloupy se složitou hlavicí završenou koulí v mělké konše. Arkýř završený stříškou tvaru obráceného lodního kýlu se špicemi, nad oknem prolomenou trojúhelným štítem s palmetou. 49°12′10,94″ s. š., 16°37′11,25″ v. d.
 • Merhautova 433/12. Čtyřpodlažní řadový dům se sedlovou střechou a rohovou věží. Obdélná okna v šesti osách v rytmu 2+4, druhé a čtvrté podlaží odděleno římsou. V prvních dvou osách v úrovni zvýšeného suterénu obchodní vybavenost. V 2. podlaží v prvních dvou osách velký arkýř s velkým obloukovým šestidílným oknem. Nad prvními dvěma osami fasáda o patro zvýšena, tvoří tak věž s jedním širokým třídílným oknem. Věž zakončena nízkou zvonovitou střechou se špicí, z jejího okraje je vytaženo malé oválné okénko. 49°12′11,1″ s. š., 16°37′11,87″ v. d.
 • Merhautova 434/14. Čtyřpodlažní řadový dům s předstupujícím bočním křídlem s výrazným nárožním arkýřem, druhé a čtvrté podlaží odděleno římsou. Základní, ustoupená část fasády má čtyři okenní osy. Na levé části v pravé ose ve 2. a 3. podlaží namísto oken velký nárožní arkýř s jednou okenní osou v každé ze tří stran. 49°12′11,34″ s. š., 16°37′12,55″ v. d.
 • Merhautova 435/16. Řadový nájemní dům, jehož průčelí sestává ze dvou částí – levé ustupující části o třech podlažích a třech okenních osách a vpravo na ni navazujícího bočního křídla s čelní fasádou o čtyřech podlažích a rovněž třech okenních osách. Vesměs obdélná trojdílná okna jsou místy zapuštěna do lodžií, nebo předsunuta na arkýři. Fasáda ve třetí ose není prostorově členěna, zato je završena osmibokou zvonovitou kopulí na nízkém tamburu s oválnými okénky, a přecházející ve vysokou špici. 49°12′11,5″ s. š., 16°37′13,18″ v. d.
 • Merhautova 436/18. Čtyřpodlažní, čtyřosé průčelí s výrazným středovým arkýřem je vpravo doplněno polygonálně vysunutou částí o třech osách. Arkýř je mezi okny 4. podlaží završen vysokou jehlancovou stříškou o dvou sklonech, dosahující až do výrazné korunní římsy, která se nad arkýřem vyklenuje do mohutného oblouku. 49°12′11,64″ s. š., 16°37′13,7″ v. d.
 • Merhautova 437/20. Řadový čtyřpodlažní dům s členitým průčelím o šesti okenních osách, završeným polovinou secesního štítu. Objekt má společné prvky se sousedním domem čo. 22: vlastní budova s jednotnou střechou, ve fasádě pak společný rozložitý secesní štít. Fasáda je členěna obdélnými třídílnými (ve 2. patře čtyřdílnými) okny v šambránách a na jemných parapetních římsách. V posledních dvou osách třípodlažní rizalit, tvořící ve 3. patře balkon. 49°12′11,88″ s. š., 16°37′14,42″ v. d.
 • Merhautova 438/22. Řadový čtyřpodlažní dům s členitým průčelím o šesti okenních osách, završeným polovinou secesního štítu. Objekt má společné prvky se sousedním domem čo. 20: vlastní budova s jednotnou střechou, ve fasádě pak společný rozložitý secesní štít. Fasáda je členěna na pravou ustupující část se štítem a sedlovou střechou a na předstupující rizalit vlevo v prvních dvou okenních osách, na celou výšku budovy, s valbovou střechou. Rizalit je v přízemí a patře rozšířen do 3. okenní osy, ve 2. patře je zde zakončen lodžií a ve 3. patře tvoří balkon. Do ustupující části průčelí je v posledních dvou osách ve 2. a 3. patře zasazen trojboký polygonální arkýř. 49°12′12,11″ s. š., 16°37′15,03″ v. d.
 • Merhautova 439/24, Slepá 439/21. Rohový čtyřpodlažní dům s vysokou křidlicí pokrytou mansardovou střechou, se zvýšeným přízemím a nárožním arkýřem. Severní průčelí (do ulice Merhautovy) celkem o osmi okenních osách, v šířce pravých tří okenních os mělký rizalit završený konkávně vykrajovaným štítem, v 1. a 2. patře v krajních dvou osách polygonální arkýř. Východní průčelí (do ulice Slepé) celkem o sedmi okenních osách, v šířce levých dvou okenních os mělký rizalit se sníženou mansardovou střechou (do níž jsou vsazena okna 3. patra), ve třetí ose zprava v 1. patře arkýř. Nárožní hranolový arkýř (na čtvercovém půdorysu) se zkosenými hranami, přecházející dole v mohutnou zvoncovitou konzolu, je nad korunní římsou zakončen měděnou věží zaklesnutou do nároží strmé střechy – na hranolovém tamburu s oválnými okénky a zvýrazněnými nárožími je posazena čtverhranná kopule zakončená vázou. 49°12′12,53″ s. š., 16°37′16,06″ v. d.
 • Merhautova 440/26, Slepá 440/22. Rohový čtyřpodlažní dům s vysokou, křidlicí pokrytou sedlovou střechou, s vysokým přízemím a pětibokou nárožní arkýřovou věží. Severní průčelí (do ulice Merhautovy) o osmi okenních osách, západní (do ulice Slepé) o sedmi okenních osách, v přízemí vždy ještě jedno okno pod rohovým arkýřem. Dominuje pětiboký nárožní arkýř s oblým dnem, neseným dvojicí konzol s rozvilinami, nad korunní římsou završený měděnou osmibokou bání složenou z cibule, lucerny a zvoncovitého zakončení se špicí s koulí. Kromě nárožního arkýře jsou obě průčelí v 1. a 2. patře doplněna dvojicí polygonálních arkýřů s oblým dnem – z ulice Merhautovy v 1.–2. okenní ose, z ulice Slepé v 6.–7. okenní ose. 49°12′12,89″ s. š., 16°37′17,3″ v. d.
 • Merhautova 441/28. Řadový pětipodlažní průčelí sestává ze dvou částí. Levá, ustupující část, je završená klasicizujícím štítem. Pravá polovina tohoto průčelí je do 4. podlaží zakryta druhou, předstupující částí fasády, vyrovnávající uskočenou stavební čáru. 49°12′13,16″ s. š., 16°37′18,37″ v. d.
 • Merhautova 442/30. Řadový pětipodlažní objekt s průčelím o šesti okenních osách je členěn na hlavní, čtyřosou část završenou štítem, a levou mírně ustupující dvouosou část s mansardovou střechou a vystupujícím patrovým rizalitem lícovaným s hlavní částí fasády. 49°12′13,31″ s. š., 16°37′19″ v. d.
 • Merhautova 443/32. Řadový pětipodlažní objekt s průčelím o šesti okenních osách je členěn na hlavní, čtyřosou část završenou trojúhelným štítem, a mírně ustupující dvouosou část s mansardovou střechou a výrazně vystupujícím patrovým polygonálním rizalitem. 49°12′13,52″ s. š., 16°37′19,7″ v. d.
 • Merhautova 444/34. Řadový čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou, uliční fasáda o čtyřech okenních osách. 49°12′13,68″ s. š., 16°37′20,19″ v. d.
 • Merhautova 445/36. Pětipodlažní řadový objekt s mansardovou střechou a středovým volutovým štítem s trojúhelným zakončením. V přízemí pětiosá oblouková slepá arkáda. 49°12′13,83″ s. š., 16°37′20,8″ v. d.
 • Merhautova 446/38. Pětipodlažní řadový objekt s mansardovou střechou a středovým volutovým štítem s trojúhelným zakončením. V přízemí pětiosá oblouková slepá arkáda s bosovanými pilíři a s obdélnými šestidílnými okny ve výplních, ve středním oblouku s vysokým klenákem asymetrický vstup. 49°12′14,06″ s. š., 16°37′21,56″ v. d.
 • Merhautova 447/40, vyjmuto ze souboru 19. 9. 2018. Řadový tří- až čtyřpodlažní objekt sestává v uliční fasádě ze dvou částí – ustupující třípodlažní část se zvýšeným přízemím o sedmi okenních osách přechází vpravo ve výrazně vystupující čtyřpodlažní boční křídlo s úzkým uličním průčelím o dvou až třech okenních osách. Střecha sedlová, nad bočním křídlem příkrá sedlová se štítem obráceným do ulice. Nad třemi pravými osami levé části je nadestavěna vysoká mansardová střecha. 49°12′14,34″ s. š., 16°37′22,36″ v. d.
 • Merhautova 448/42. Řadový tří- až pětipodlažní objekt sestává v uliční fasádě ze dvou částí – ustupující třípodlažní část se zvýšeným přízemím o sedmi okenních osách přechází vlevo ve výrazně vystupující pětipodlažní boční křídlo s úzkým uličním průčelím o jedné až třech okenních osách. Střecha sedlová, nad bočním křídlem vysoká polovalbová se štítem obráceným do ulice. Přes obě patra je do fasády v místě druhé a třetí okenní osy pravé části vsazen zdobený polygonální arkýř na zdobné středové konzole a zakončený nízkou jehlancovou střechou. Nad třemi levými osami pravé části je nadestavěna vysoká mansardová střecha. 49°12′14,6″ s. š., 16°37′23,29″ v. d.
 • Merhautova 449/44. Řadový čtyřpodlažní objekt se sedlovou střechou, osově souměrné průčelí o šesti okenních osách je vertikálně rozděleno na široké boční rizality vždy s jednou okenní osou a střední část o čtyřech okenních osách. 49°12′14,99″ s. š., 16°37′24,04″ v. d. Památková ochrana zrušena 26. 1. 2020.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat