Seznam kulturních památek v Dyjákovicích

Seznam kulturních památek v obci Dyjákovice v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Dyjákovice v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37267756)


Dyjákovice, boží muka směr Hrádek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37208/7-6273
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice západní okraj obce, při silnici k Hrádku, pp. 9263/1
48°46′20,9″ s. š., 16°17′29,7″ v. d.
Kamenná barokní boží muka z roku 1728 s reliéfy na lucerně. Na čelní straně je rám vyplněn reliéfem ukřižovaného Krista, na zadní straně reliéfem s postavou sv. Jiří, na levé straně reliéfem Svaté Rodiny a na pravé straně reliéfem sv. Šebestiána. Kaplice je ukončena vyloženou profilovanou římsou, na níž spočívá jetelový kamenný kříž s rozšířenu patkou.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Kaple Panny Marie Matky Církve (Q37267660)


Dyjákovice - kaple Panny Marie Matky Církve 02.jpg
 
Kategorie „Kaple Panny Marie Matky Církve (Dyjákovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48736/7-8133
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice při čp. 137, pp. 9277/1
48°46′11,51″ s. š., 16°17′31,79″ v. d.
kaple Panny Marie Matky Církve z roku 1886. Kaple obdélníkového půdorysu s půlkruhovým závěrem.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Sloup se sochou svatého Šebestiána (Q37267740)


Dyjákovice, svatý Šebestián.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21646/7-6268
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice náves, při čp. 89, pp. 9277/1
48°46′11,71″ s. š., 16°17′54,72″ v. d.
Barokní sloup se sochou sv. Šebestiána z roku 1715, na podstavci s reliéfy sv. Rozálie, sv. Rocha a sv. Floriána.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Q37267714)


Dyjákovice, Immaculata.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24537/7-6265
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice náves, při čp. 65, pp. 9277/2
48°46′16,04″ s. š., 16°18′8,18″ v. d.
Barokní sloup se sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie z roku 1736. Obdélné kované oplocení, 4 sochy andílků.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37267610)


Dyjákovice - socha sv. Jana Nepomuckého 01.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Dyjákovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28946/7-6271
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice před školou v obci, st. 308/1
48°46′19,92″ s. š., 16°18′5,73″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1735 druhotně umístěná na prostranství před školou v obci. Původně byla situována u silnice v lese směrem na Velký Karlov.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Fara (Q33309767)


Dyjákovice - fara 01.jpg
 
Kategorie „Rectory in Dyjákovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32330/7-6262
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice Dyjákovice 195
48°46′19,23″ s. š., 16°18′11,04″ v. d.
Fara u kostela sv. Michala, z roku 1746 z období pozdního baroka. Barokní jednopatrová budova fary o šesti okenních osách na hlavním průčelí, na bočních fasádách se dvěma okenními osami, volně stojící, od severu s navazujícím hospodářským křídlem.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Kostel svatého Michala (Q27685663)


Dyjákovice.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Michael (Dyjákovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41180/7-6256
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice v obci, st. 383, pp. 35, 9265/1
48°46′20,41″ s. š., 16°18′11,18″ v. d.
Areál kostela sv. Archanděla Michaela z let 1757–1761 s ohradní zdí, vstupní branou, zvonicí a bývalým hřbitovem s řadou náhrobků a soch.
 • kostel sv. Archanděla Michaela z let 1757–1761
 • ohradní zeď s výklenkovými kaplemi zbudovaná roku 1676, obíhající kolem kostela na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníka. Původní součást hrazeného hřbitova.
 • hřbitov. Plocha bývalého středověkého hřbitova v severní části a kolem kostela sv. Archanděla Michaela, obklopena mohutnou ohradní zdí s branami z konce 17. století.
 • kamenný kříž ze skupiny Ukřižování. Na bývalém hřbitově při severní zdi farního kostela je umístěno sousoší Ukřižování, v němž je uprostřed zasazen monumentální klasicistní hlavní hřbitovní kříž.
 • socha Panny Marie ze sousoší Ukřížování. Socha po levé straně kříže představující Pannu Marii je umístěná na dvoustupňovém soklu.
 • socha sv. Jana Evangelisty ze souboru Ukřižování. Socha po pravé straně kříže.
 • socha sv. Donáta, na bývalém hřbitově, dříve umístěná v polích směrem na Hrádek.
 • socha sv. Donáta, na oplocené travnaté ploše před jižním vstupem do kostela
 • sloup se sochou sv. Josefa, u kostela, dříve se nacházel v polích východně od obce.
 • socha sv. Floriána, na travnaté oplocené ploše, pod terasou, při jižním vstupu do kostela.
 • sousoší Nejsvětější Trojice. V areálu kostela v kapli ohradní zdi je sekundárně umístěno torzo barokního sousoší Nejsvětější Trojice.
 • zvonice. Nárožní drobná vížka je součástí mohutné cihlokamenné zdi kolem kostela s opěrnými pilíři v jeho jihozápadní části, při jižní straně se dvěma sloupkovými branami u vchodu do kostela.
 • vstupní brána. V mohutné ohradní cihlokamenné zdi, vymezující areál kostela se na západní části nachází hlavní vstup do areálu kostela se schodištěm a dvěma sloupkovými branami.
 • márnice. Zděný obdélný objekt márnice, vystavěný při jižním nároží ohradní zdi kostela.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Krucifix (Q37267632)


Dyjákovice - kříž.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48738/7-8136
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice u silnice, u oplocení bývalého hřbitova, pp. 35
48°46′22,02″ s. š., 16°18′10,5″ v. d.
Rustikální klasicistní tesaný kamenný kříž z roku 1843, přemístěný do jádra obce od silnice ke Karlovu. Na vrcholové římse soklu spočívá deskovitá patka kříže s vysokým, kónicky se zužujícím vertikálním břevnem. Kříž s rovně ukončenými břevny nese silně rustikální vysoký reliéf ukřižovaného Krista, na předstupující přední straně patky kříže stojí rovněž výrazně rustikální postava Panny Marie Bolestné.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Pomník obětem války (Q37267687)


Dyjákovice, pomník I. sv. válka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48737/7-8134
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice při kostele, pp. 35
48°46′21,84″ s. š., 16°18′11,49″ v. d.
Památník obětem světových válek z bývalých německých oblastí. Na jižním okraji silnice před kostelem v obdélné ohrádce tvořené železným plůtkem nabarveným na zeleno stojí na dvakrát odstupňované základně mohutný obdélníkový kvádr se skoseným vrcholem a mramorovou pamětní deskou na přední straně. Po stranách kvádru mohutné kubizující kříže. Na něj dosedá odstupněný žulový vyhlazený kvádr s nápisem na přední straně. Minuskulní nápis tvoří seznamu padlých během první světové války. Jedná se o 6 sloupců, každý sloupec obsahuje 16 jmen. Pomník je vyvrcholen na otesaným žulovým pylonem na přední straně vyhlazeným s obdélnou deskou uprostřed s nápisem. Ve vrcholu pomníku kříž s rozšířenými břevny. Součástí pomníku dvě litinové sochy symbolizující ležícího vojáka a nad ním stojícího anděla.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Sousoší Piety (Q37267773)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15627/7-6263
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice při cestě do Velkého Karlova, pp. 9264/29
48°46′25,71″ s. š., 16°18′17,73″ v. d.
Barokní sousoší Piety, s náročně utvářeným dvoustupňovým hranolovým soklem, v kovové ohrádce.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Hlavní kříž na hřbitově (Q37267672)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48739/7-8137
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice v obci za školou, pp. 6078
48°46′30,14″ s. š., 16°18′10,96″ v. d.
Hřbitov, z toho jen: hlavní kříž. Litinový kříž z roku 1909 tvoří dominantu hřbitova, který byl zřízen roku 1903, po zrušení původního hřbitova u farního kostela.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Socha umírajícího svatého Františka Xaverského (Q37267701)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40588/7-6270
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice původní umístění pp. 426 (dnes 1172)
Pilíř se sochou Umírajícího sv. Františka Xaverského, původně stál v polní krajně severně od Dyjákovic. Nyní uložen v torzálním stavu v obci Hrádek u kaple sv. Zdislavy, poblíž západního okraje zástavby Hrádku u vodního kanálu Krhovice – Hevlín, pp. 6861/1. Údajně uložen ve statku Velký Karlov.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37267729)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24714/7-6266
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice při čp. 39, pp. 9277/2
48°46′15,52″ s. š., 16°18′23,2″ v. d.
Pozdně barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Ve čtvercové ohrádce s kovovou mříží. Čtvercová základna se čtyřbokým soklem, jehož čelní strana je opatřena obdélnou kovovou destičkou, nese sloup s jednoduchou patkou a hladkým dříkem zakončeným oblounovým prstencem a jednoduchou hlavicí. Na vrcholu sloupu na čtvercovém plintu se nachází sousoší Nejsvětější Trojice zobrazené jako Trůn Boží Milosti. Na trůnu sedí postava Boha Otce, držící před sebou kříž s ukřižovaným Božím Synem. Hlavu Boha Otce kryje papežská tiára, dolní část obličeje mu lemuje plnovous. Ježíš na kříži má rozepjaté paže do tvaru písmene Y a hlavu skloněnou k pravému rameni.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Boží muka (Q37267796)


Dyjákovice, boží muka směr Hevlín.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16708/7-6272
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice při silnici do Hevlína, pp. 9265/1
48°46′16,79″ s. š., 16°18′27,5″ v. d.
Kamenná boží muka reprezentující vizuální bohatost pozdně gotického předreformačního období jsou součástí souboru drobných pozdně gotických plenérových děl.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Kaple Panny Marie Lurdské (Q37267642)


Dyjákovice, mariánský kostelík.jpg
 
Kategorie „Kaple Panny Marie Lurdské (Dyjákovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48735/7-8132
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice na okraji vsi, st. 1811
48°46′18,15″ s. š., 16°18′38,48″ v. d.
Kostelík novogotického tvarosloví z roku 1886 zasvěcený Panně Marii Lurdské. Neorientovaná jednolodní stavba s odsazeným polygonálním presbytářem a s věží umístěnou na podélné ose kostela nad hlavním vstupem. Okenní výklenky na jižní straně jsou slepé. Pětiboké kněžiště členěno trojicí obdobně koncipovaných oken. Na nárožích kaple a mezi okny jsou rozmístěny jedenkrát odstupněné mohutné opěráky. Čtyřboká věž prosvětlená do všech čtyř stran gotickými lomennými okenními otvory nad nimi v prostém trojúhelníkovém štítu roseta s kružbou. Na vyloženou profilovanou římsu dosedá čtyřboký oplechovaný stan.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Sousoší Piety (Q37267622)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47866/7-6264
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice v polích U Kaštanu, pp. 6671
48°46′30,09″ s. š., 16°19′39,48″ v. d.
Vrcholně barokní sousoší Piety, datované 1734.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Kříž (Q37267784)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16584/7-6274
Pam. katalog
MIS
Dyjákovice pp. 6395
48°45′12,49″ s. š., 16°18′37,22″ v. d.
Klasicistní kříž (podstavec) se sekundárně přidaným litinovým krucifixem situovaný jižně od obce u silnice směrem na Wulzeshofen - Rakousko.

Poznámka: přemístěn do JMM (?)
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat