Seznam chráněných území v okrese Brno-město

Seznam chráněných území v okrese Brno-město

Toto je seznam chráněných území v okrese Brno-město aktuální k roku 2012, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Brno-město.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1449 Potok vytékající z lesa v přírodní památce Augšperský potok PP Augšperský potok &0000000000001847.0000001 847
Kategorie „Augšperský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Augšperský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Údolí s meandrujícím potokem, útočiště obojživelníků. 49°11′45″ s. š., 16°28′17″ v. d.
PřP Baba &0000000000000889.000000889
Kategorie „Přírodní park Baba“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Baba“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlá zalesněná vyvýšenina s mnoha loukami. Celý komplex se nachází především na území Řečkovic, Bystrce, Medlánek a obce Česká. Nejvyšší bod – Sychrov – dosahuje nadmořské výšky 463 metrů. 49°15′44″ s. š., 16°32′40″ v. d.
1898 Babí doly PR Babí doly &0000000000000000.7500000,75
Kategorie „Babí doly“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Babí doly“ na Wikimedia Commons
Dva rybníčky s přirozenými společenstvy, výskyt obojživelníků a raků. 49°17′23″ s. š., 16°36′12″ v. d.
1627 Bílá hora při pohledu z Jedovnické ulice PP Bílá hora &0000000000000000.6500000,65
Kategorie „Bílá Hora (Brno-Židenice)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílá Hora (Brno-Židenice)“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek teplomilné květeny. 49°11′36″ s. š., 16°39′33″ v. d.
954 Přírodní rezervace Bosonožský hájek PR Bosonožský hájek &0000000000000046.77000046,77
Kategorie „Bosonožský hájek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bosonožský hájek“ na Wikimedia Commons
Smíšený les, významná mykologická lokalita. 49°11′26″ s. š., 16°29′53″ v. d.
1130 Přírodní rezervace Břenčák PR Břenčák &0000000000000028.07000028,07
Kategorie „Břenčák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Břenčák“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy s listnatým, převážně dubovým porostem a řadou vzácných rostlin. 49°16′26″ s. š., 16°27′31″ v. d.
698 Černovický hájek PR Černovický hájek &0000000000000011.73000011,73
Kategorie „Černovický hájek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černovický hájek“ na Wikimedia Commons
Poslední zbytek lužního lesa v těsné blízkosti Brna. 49°9′53″ s. š., 16°38′46″ v. d.
2466 Červený kopec NPP Červený kopec &0000000000000000.5500000,55
Kategorie „Červený kopec (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený kopec (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Profil kvartérními sedimenty, paleontologické naleziště. 49°10′33″ s. š., 16°35′9″ v. d.
103 Hádecká planinka NPR Hádecká planinka &0000000000000083.16000083,16
Kategorie „Hádecká planinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hádecká planinka“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav. 49°13′32″ s. š., 16°40′35″ v. d.
1128 Jezero Lávka v rámci Holáseckých jezer PP Holásecká jezera &0000000000000012.26000012,26
Kategorie „Holasky lakes“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holasky lakes“ na Wikimedia Commons
Systém vodních ploch s břehovými porosty - refugium obojživelníků. 49°8′55″ s. š., 16°38′35″ v. d.
901 Přírodní rezervace Jelení žlíbek PR Jelení žlíbek &0000000000000011.99000011,99
Kategorie „Jelení žlíbek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jelení žlíbek“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného bukového porostu. 49°14′17″ s. š., 16°29′6″ v. d.
1460 Junácká louka PP Junácká louka &0000000000000005.0000005,00
Kategorie „Junácká louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Junácká louka“ na Wikimedia Commons
Louka s hojným výskytem hořce křížatého. 49°15′37″ s. š., 16°27′41″ v. d.
699 Ostrůvek stepního porostu rezervace Kamenný vrch PR Kamenný vrch &0000000000000015.13000015,13
Kategorie „Kamenný vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenný vrch“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece velkokvětého. 49°11′0″ s. š., 16°33′9″ v. d.
2154 Hloh v památce Kavky PP Kavky &0000000000000006.4200006,42
Kategorie „Kavky (Brno)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kavky (Brno)“ na Wikimedia Commons
Zbytek původních teplomilných rostlinných společenstev. 49°13′4″ s. š., 16°40′7″ v. d.
1129 Přírodní rezervace Krnovec PR Krnovec &0000000000000008.4400008,44
Kategorie „Krnovec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krnovec“ na Wikimedia Commons
Příkrá skalnatá stráň se suťovým porostem a velmi bohatým bylinným patrem. 49°15′31″ s. š., 16°27′11″ v. d.
1459 Kůlny PP Kůlny &0000000000000012.00000012,00
Kategorie „Kůlny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kůlny“ na Wikimedia Commons
Skalnaté stráně se zakrslou doubravou a bohatým bylinným podrostem. 49°15′40″ s. š., 16°28′26″ v. d.
6252 Letiště Medlánky PP Letiště Medlánky &0000000000000025.37000025,37
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Populace sysla obecného a jeho stanoviště 49°14′14″ s. š., 16°33′24″ v. d.
2013 Medlánecká skalka PP Medlánecká skalka &0000000000000000.3400000,34
Kategorie „Medlánecká skalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Medlánecká skalka“ na Wikimedia Commons
Lokalita koniklece velkokvětého 49°14′29″ s. š., 16°34′3″ v. d.
1131 Kus skály na vrcholu Medláneckého kopce PP Medlánecké kopce &0000000000000012.55000012,55
Kategorie „Medlánecké kopce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Medlánecké kopce“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita teplomilné květeny a teplomilného hmyzu, lokalita syslů. 49°14′4″ s. š., 16°34′8″ v. d.
651 Tůňka v oblasti Mníší hory PP Mniší hora &0000000000000025.00000025,00
Kategorie „Mniší hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mniší hora“ na Wikimedia Commons
Teplomilné doubravy a dubohabřiny s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. 49°14′21″ s. š., 16°32′9″ v. d.
72 Krasová výzdoba Punkevní jeskyně CHKO Moravský kras &0000000000009400.0000009 400
Kategorie „Moravian Karst“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Moravian Karst“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlá krasová oblast s širokým spektrem krasových jevů. 49°16′41″ s. š., 16°44′3″ v. d.
1650 Na Skalách PP Na Skalách &-1000000000000000.0700000,07
Kategorie „Na Skalách (Brno-City District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Skalách (Brno-City District)“ na Wikimedia Commons
Skalnatý hřbet s dubohabrovým porostem a teplomilnou květenou, lokalita bramboříku nachového. 49°15′48″ s. š., 16°27′27″ v. d.
1126 Netopýrky ze severovýchodního okraje PP Netopýrky &0000000000000001.5400001,54
Kategorie „Netopýrky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Netopýrky“ na Wikimedia Commons
Izolovaný ostrůvek teplomilných společenstev, výskyt ťuhýka obecného. 49°14′ s. š., 16°33′8″ v. d.
1044 Obřanská stráň PP Obřanská stráň &0000000000000001.2200001,22
Kategorie „Obřanská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obřanská stráň“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy s teplomilnými křovinami. 49°13′33″ s. š., 16°39′50″ v. d.
1458 Přírodní památka Pekárna PP Pekárna &0000000000000059.64000059,64
Kategorie „Pekárna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pekárna“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový porost s bohatou květenou, ptačí hnízdiště. 49°12′39″ s. š., 16°30′52″ v. d.
PřP Podkomorské lesy &0000000000003333.0000003 333
Kategorie „Podkomorské lesy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podkomorské lesy“ na Wikimedia Commons
Převážnou část území parku tvoří listnaté dubohabrové lesy. Park je prameništěm mnoha potoků a potůčků v povodí Svratky. Přírodní památka leží z části na území okresu Brno-venkov. 49°14′1″ s. š., 16°27′55″ v. d.
6264 Ráječek PP Ráječek &0000000000000013.43700013,437
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
mokřadní biotopy v nivě řeky Svitavy 49°9′55″ s. š., 16°38′44″ v. d.
1457 Jedna z chráněných skal PP Skalky u Přehrady &0000000000000001.3400001,34
Kategorie „Skalky u Přehrady“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalky u Přehrady“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy s teplomilnou a lišejníkovou vegetací. 49°14′ s. š., 16°31′12″ v. d.
1043 Dolní ze Soběšických rybníčků z hráze horního PP Soběšické rybníčky &0000000000000001.2900001,29
Kategorie „Soběšické rybníčky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Soběšické rybníčky“ na Wikimedia Commons
Dva malé rybníčky, refugium obojživelníků. 49°15′9″ s. š., 16°36′25″ v. d.
700 Stranská skála NPP Stránská skála &0000000000000016.61000016,61
Kategorie „Stránská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stránská skála“ na Wikimedia Commons
Paleontologická lokalita. 49°11′26″ s. š., 16°40′33″ v. d.
1042 Údolí Kohoutovického potoka PP Údolí Kohoutovického potoka &0000000000000003.2800003,28
Kategorie „Údolí Kohoutovického potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Kohoutovického potoka“ na Wikimedia Commons
Severní svahy potoka s přirozeným lesem v těsné blízkosti zástavby Pisárek. 49°11′33″ s. š., 16°32′51″ v. d.
1127 Velká Klajdovka od stejnojmenného hotelu PP Velká Klajdovka &0000000000000010.58000010,58
Kategorie „Velká Klajdovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká Klajdovka“ na Wikimedia Commons
Vápencové skalky se stepními a lesostepními společenstvy. 49°13′ s. š., 16°40′39″ v. d.
2247 Výhled do okolí rezervace PR Velký Hornek &0000000000000027.86000027,86
Kategorie „Velký Hornek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Hornek“ na Wikimedia Commons
Ochrana stepních a lesostepních lokalit a fragmentů šípákových doubrav. 49°13′47″ s. š., 16°42′58″ v. d.
955 Žabětínský rybník PP Žebětínský rybník &0000000000000004.4200004,42
Kategorie „Žebětín pond“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žebětín pond“ na Wikimedia Commons
Menší rybník a mokřadní louky - refugium obojživelníků. 49°12′51″ s. š., 16°29′29″ v. d.

Zrušená chráněná území

editovat
Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1899   PP Rájecká tůň &0000000000000000.3200000,32
 
Kategorie „Rájecká tůň“ na Wikimedia Commons
Říční tůňka v nivě Svitavy, zbytek lužního lesa, výskyt obojživelníků. 49°9′55″ s. š., 16°38′32″ v. d.

Reference

editovat
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.