Přírodní park

obecně chráněné území

Přírodní park je obecná kategorie chráněného území s menším stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajinná oblast. V různých zemích má obdoba přírodního parku z legislativního hlediska větší či menší stupeň ochrany. Slouží především k ochraně krajinného rázu.

Podle českého zákona o ochraně přírody a krajiny jsou přírodní parky zřizovány „k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami“ (který není zvláště chráněn jinak). Bývá zde omezeno využití území s potenciálem zničit nebo narušit tento ráz (např. průmysl, dopravní stavby, chatová výstavba apod.).[1] Zkratka pojmu není přesně stanovena, používá se většinou PřP nebo PPk.[2]

PřP v různých jazycích

editovat
 
Značka přírodního parku Halasovo Kunštátsko v okrese Blansko

Reference

editovat
  1. § 12 – Ochrana krajinného rázu a přírodní park : Zákon o ochraně přírody a krajiny – 114/1992 Sb. | Zákony.centrum.cz. zakony.centrum.cz [online]. [cit. 2022-08-31]. Dostupné online. 
  2. ČERNÁ, Anna. Velká písmena a zkratky v ochraně přírody. Živa [online]. Nakladatelství Academia [cit. 2022-08-31]. Roč. 2014, čís. 3. Dostupné online. ISSN 0044-4812. 

Externí odkazy

editovat

Související články

editovat