Seznam tramvajových linek v Olomouci

seznam na projektech Wikimedia

Linkové vedení tramvajové dopravy v Olomouci.

Schéma tramvajových linek MHD Olomouc, bezvýlukový stav 2020

Uspořádání sítěEditovat

V Olomouci je celkem 8 tramvajových linek označené čísly 1–7 + linka U. Linky 1–7 vycházejí od terminálu MHD u hlavního nádraží v Nových Hodolanech, z toho 6 linek je ukončeno v přilehlém obratišti Fibichova, pouze linka 4 zajíždí až za železniční trať do Pavloviček. Do centra města vedou dvě tratě, které jsou rozlišovány i na čelních transparentech tramvají: část linek (2, 3, 4, 6) jede přes centrum, část linek (1, 5, 7) kratší trasou přes třídu Kosmonautů (tato trať byla otevřena roku 1997). Z oblasti centra pak jede do každého ze tří směrů dvojice, resp. trojice linek: linky 2 a 7 do Neředína, linky 1, 4 a 6 na Novou Ulici (linka 6 je v podstatě zkrácenou posilovou variantou linky 4 a jezdí pouze v pracovních dnech cca od 6 do 18 hodin) a linky 3 a 5 na Trnkovu. Linky jezdící přes Tržnici (mimo linku 3) ukončují provoz dříve (linky 1 a 7 končí kolem 20 až 21 hodin, provoz linky 5 v pracovních dnech končí již kolem 19. hodiny). Pouze linka U nejezdí ani přes Tržnici, ani přes centrum. Jede z Nové Ulice na Neředín. Po půlnoci tramvajové linky nejsou v provozu, většinu tramvajové sítě obsluhují okružní noční autobusové linky č. 50, 51 a 52.

Naprostá většina zastávek je na linkách zřízena párově (obousměrně), výjimkou je zastávka Pavlovická (pouze směr z centra) a zastávka Fibichova, která je linkou č. 4 obsluhována pouze ve směru z centra. Zastávky na znamení se v olomoucké tramvajové síti nepoužívají. V blízkosti zastávek Palackého a Náměstí Hrdinů se na zatahovací trati v Sokolské ulici nachází pár občasných zastávek Sokolská. Na konci třídy Kosmonautů v blízkosti bývalé železniční polikliniky se nachází ostrůvky občasných zastávek Kosmonautů, které byly využívány pouze při výlukách, kdy byla tramvajová doprava vedena mimo přednádražní prostor.

Historie linkového vedeníEditovat

K zásadní přeložce tramvajové trati přes centrum města došlo v říjnu 1954. V roce 1974, kdy ještě neexistovalo přímé propojení mezi hlavním nádražím a tržnicí, jezdily linky 4, 5 a 6 z Pavloviček, linky 1, 2 a 3 se k nim připojily na Fibichově ulici. Linky 5 a 2 jely na Neředín, linky 4 a 1 na Novou Ulici a linky 6 a 3 k Tržnici. V roce 1988 bylo linkové vedení shodné, pouze linka 6 již neexistovala a linky 4 a 5 byly v provozu i v noci (noční provoz byl po 14 letech obnoven 1. listopadu 1981).[1] V roce 1997 byla otevřena přímá trať od Hlavního nádraží k Tržnici, což vedlo k zásadním změnám linkového vedení, 29. listopadu 2013 byla zprovozněna nová trať od Tržnice na Trnkovu, kvůli čemuž byly zavedeny dvě nové linky. Provoz linky 3 na nové trase Fibichova – Trnkova (ve dvojnásobném intervalu) byl zahájen 29. listopadu 2013 odpoledne, provoz linky 5 a plný provoz linky 3 byl zahájen 15. prosince 2013. U zastávky Trnkova se tramvaje obracejí na kolejovém přejezdu a proto jsou na tyto linky nasazovány obousměrné soupravy.[2]

Změny zastávekEditovat

 • zastávka U Dómu není v přehledu z roku 1988 uvedena, v roce 1974 je v této oblasti uvedena zastávka s názvem Hotel Palác[1]
 • Mořické nám. (doloženo 1974, uvedena pouze u některých linek) → Prior (doloženo 1988, v roce 2012 jednosměrná)[1] → U Sv. Mořice, 1. července 2012[3]
 • Koruna (jednosměrná) → U Sv. Mořice, 1. července 2012[3] (rok zřízení nebo pojmenování zastávky Koruna neznámý, v přehledech za roky 1974 a 1988 se tento název nevyskytuje)
 • Nám. Národních hrdinů (v ul. Palackého, doloženo k 1988))[1] → Palackého
 • Nám. Národních hrdinů (na tř. Svobody, doloženo k 1988)[1] → Náměstí Hrdinů (náměstí však stále nese název Národních hrdinů)
 • Nádraží Olomouc-město (doloženo k 1988)[1] → Nádraží město
 • Foersterova (doloženo 1974) → Foerstrova (doloženo 1988) → Pražská [1]
 • zastávka U Kovárny není v přehledu z roku 1988 uvedena, v roce 1974 je v této oblasti uvedena zastávka Samoobsluha[1]
 • Ústřední hřbitovy (doloženo 1974) → Ústřední hřbitov (doloženo 1988) → Hřbitovy[1]
 • Krematorium (doloženo 1974) → Neředín (doloženo 1988) → Neředín, krematorium[1]
 • Smetanovy sady (doloženo k 1988)[1] → Flora → Výstaviště Flora
 • Nám. ČSLA (doloženo k 1988)[1] → Wolkerova
 • mezi lety 1974 a 1988 byla zrušena zastávka Dětská klinika (přeložka trati v létě 1981)[1]
 • Fibichova ulice (doloženo k 1988)[1] → Fibichova
 • Železárny Petra Bezruče – Nové divadlo – Rejskova (doloženo k 1988) → Fibichova – Aut. nádraží podchod – Hodolanská – Husův sbor
 • Pavlovičky pila → Pavlovická, prosinec 2011[4] Zastávka Pavlovičky pila není v přehledu z roku 1988 uvedena.[1]
 • úsek se zastávkami Vejdovského a Envelopa byl uveden do provozu 25. dubna 1997 [1], ve stejném roce doplněny chybějící oblouky křižovatky Náměstí Hrdinů ve směru od Neředína na třídu Svobody umožňující provoz tramvají v relaci Neředín – Tržnice
 • v roce 2009 byly na křižovatce u hlavního nádraží v rámci její přestavby doplněny spojovací oblouky třída Kosmonautů – Masarykova třída umožňující vedení tramvají v relaci Vejdovského – U Bystřičky, tj. mimo přednádražní prostor; využívá se při výlukách a odklonech
 • úsek se zastávkami Šantovka, V Kotlině a Trnkova byl uveden do provozu 29. listopadu 2013

LinkyEditovat

1Editovat

Fibichova – Hlavní nádraží – Vejdovského – Envelopa – Tržnice – Okresní soud – Výstaviště Flora – Wolkerova – Fakultní nemocnice – Pionýrská – Nová Ulice (jízdní doba 18 minut, provoz končí kolem 21. hodiny, interval 15 min)

2Editovat

Fibichova – Hlavní nádraží – U Bystřičky – Žižkovo nám. – U Dómu – Nám. Republiky – U Sv. Mořice – Palackého – Nádraží město – Šibeník – Pražská – U Kovárny – Hřbitovy – Neředín, krematorium (jízdní doba 19 minut, interval 15 min)

3Editovat

(Fibichova – Hlavní nádraží – U Bystřičky – Žižkovo nám. – U Dómu – Nám. Republiky – U Sv. Mořice -) Náměstí Hrdinů – Okresní soud – Tržnice – Šantovka – V Kotlině – Trnkova (jízdní doba 21 minut, linka zřízena 29. listopadu 2013, v úseku Fibichova – Náměstí Hrdinů jezdí pouze v pracovních dnech, víkendové zkrácené spoje linky 3 na sebe navazují se spoji linky 4 do centra či z centra, interval pracovní dny 15 min, ostatní dny 30 min)

4Editovat

Pavlovičky – Pavlovická – Bělidla – Husův sbor – Hodolanská – Aut. nádraží podchod – Fibichova – Hlavní nádraží – U Bystřičky – Žižkovo nám. – U Dómu – Nám. Republiky – U Sv. Mořice – Náměstí Hrdinů – Okresní soud – Výstaviště Flora – Wolkerova – Fakultní nemocnice – Pionýrská – Nová Ulice (jízdní doba 28 minut, interval 15 min)

5Editovat

Fibichova – Hlavní nádraží – Vejdovského – Envelopa – Šantovka – V Kotlině – Trnkova (jízdní doba 12 minut, linka zřízena 15. prosince 2013, provoz v pracovních dnech končí kolem 19. hodin, interval 30 min)

6Editovat

Fibichova – Hlavní nádraží – U Bystřičky – Žižkovo nám. – U Dómu – Nám. Republiky – U Sv. Mořice – Náměstí Hrdinů – Okresní soud – Výstaviště Flora – Wolkerova – Fakultní nemocnice – Pionýrská – Nová Ulice (jízdní doba 20 minut, jezdí pouze v pracovních dnech cca od 6 do 18 hodin, interval 15 min)

7Editovat

Fibichova – Hlavní nádraží – Vejdovského – Envelopa – Tržnice – Okresní soud – Náměstí Hrdinů – Palackého – Nádraží město – Šibeník – Pražská – U Kovárny – Hřbitovy – Neředín, krematorium (jízdní doba 20 minut, provoz končí mezi 20. až 21. hodinou. interval 15 min)

UEditovat

Nová Ulice – Pionýrská – Fakultní nemocnice – Wolkerova – Výstaviště Flora – Okresní soud – Náměstí Hrdinů – Palackého – Nádraží město – Šibeník – Pražská – U Kovárny – Hřbitovy – Neředín, krematorium (jízdní doba 19 minut, jezdí pouze v pracovních dnech cca od 7.30 do 17.30 hodin, interval 60 min)

Schémata linekEditovat

Aktuální probíhající výluky a aktuální seznam linekEditovat

Od 15. července 2022 probíhá oprava další části třídy Svobody a to v okolí zastávky Tržnice. Výluka potrvá do 18.9. 2022.

Úsek Okresní soud - Tržnice nahrazen náhradní autobusovou dopravou X - Náměstí hrdinů - Okresní soud - Tržnice - Envelopa - Vejdovského - Hlavní nádraží

Schéma tramvajové dopravy v Olomouci k datu 11. 7. 2022
Linka Trasa Změny trasy
2 Neředín, krematorium - Hřbitovy - U Kovárny - Pražská - Šibeník - Nádraží město - Palackého - U sv. Mořice - Náměstí republiky - U Dómu - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Fibichova Linka je vedena ve své trase, změna jízdních řádů
4 Nová ulice - Pionýrská - Fakultní nemocnice - Wolkerova - Výstaviště Flora - Okresní soud - Náměstí hrdinů - U sv. Mořice - Náměstí republiky - U Dómu - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Fibichova - Autobusové nádraží, podchod - Hodolanská - Husův sbor - Bělidla - Pavlovická - Pavlovičky Linka je vedena ve své trase, změna jízdních řádů
5 Trnkova – V Kotlině – Šantovka – Envelopa – Vejdovského – Hlavní nádraží – Fibichova Linka je vedena ve své trase, změna jízdních řádů
6 Nová ulice - Pionýrská - Fakultní nemocnice - Wolkerova - Výstaviště Flora - Okresní soud - Náměstí hrdinů - U sv. Mořice - Náměstí republiky - U Dómu - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Hlavní nádraží - Fibichova Linka je vedena ve své trase, změna jízdních řádů
U Nová ulice - Pionýrská - Fakultní nemocnice - Wolkerova - Výstaviště Flora - Okresní soud - Náměstí hrdinů - Palackého - Nádraží město - Šibeník - Pražská - U Kovárny - Hřbitovy - Neředín, krematorium Linka je vedena ve své trase, změna jízdních řádů
X2/5

X5/2

Neředín, krematorium - Hřbitovy - U Kovárny - Pražská - Šibeník - Nádraží město - Palackého - U sv. Mořice - Náměstí republiky - U Dómu - Žižkovo náměstí - U Bystřičky - Kosmonautů - Vejdovského - Envelopa - Šantovka - V Kotlině - Trnkova Linka je spojení linek 2 a 5, pouze v pracovní dny
Linky 1, 3 a 7 nejsou obsluhovány

ReferenceEditovat

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p Historie, mhd-olomouc.cz
 2. Na Nové Sady už jezdí tramvaje Archivováno 2. 4. 2015 na Wayback Machine, Olomouc.eu, Mgr. Michal Folta, 29. listopadu 2013
 3. a b U Svatého Mořice, MHD-olomouc.cz, LuM (Admin), 23. květen 2012
 4. Olomoucká MHD změní v neděli jízdní řády. Zastávka v Pavlovičkách dostane nový název Archivováno 2. 4. 2015 na Wayback Machine, Olomouc.cz, 8. 12. 2011

Externí odkazyEditovat