Seznam kulturních památek v Brně-Kníničkách

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Kníničky v městské části Brno-Kníničky ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

KníničkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q62521146)


 
   
101078
Pam. katalog
MIS
Kníničky parc. 560/1
49°14′8,35″ s. š., 16°31′8,75″ v. d.
Zděná sloupková boží muka sekundárně umístěna na kopci na Brněnskou přehradou, pocházejí ze starých Kníniček, které byly zatopeny přehradní nádrží. Z nízkého soklíku vyrůstá hranolový kubus, dělený mírně profilovanou římsou na dvě etáže. Horní je ukončena výraznější korunní římsou, na kterou nasedá sedlová stříška ve vrcholu zakončená kovovým křížkem. V horní etáži prolomeny ze čtyř stran ploché otvory na umístění obrázků většinou malovaných na plechu, v dolní části výraznější niky pro umístění květinové výzdoby.

Poznámka: chráněno v rámci objektu: Boží muka s opěrnou zídku se smírčím kamenem, s omezením: bez pomníku obětem 1. svět. války
Památkově chráněno od 28. června 2004.

Opěrná zídka se smírčím kamenem (Q62521146)


 
   
101078
Pam. katalog
MIS
Kníničky parc. 560/1
49°14′7,88″ s. š., 16°31′8,02″ v. d.
Opěrná zídka se smírčím kamenem. V opěrné zdi sekundárně umístěná reliéfní kamenná deska s obrysem kříže a sekery. Jeden ze tří objektů přesunutých ze starých Kníniček. Opěrná zídka se smírčím kamenem byla zbudována spolu s pomníkem obětem 1. světové války (není kulturní památkou) v roce 1923, aby oddělila mírné návrší s travnatou terasou před pomníkem od komunikace. Asi 1 m vysoká kamenná zídka má v centrální poloze pevně zabudován smírčí kámen obdélníkového tvaru o výšce 0,54 m, šířce 0,36 m a hloubce 0,18 m, se zaoblenýmy horními rohy. Na přední straně je zdoben reliéfně pojatým motivem - rovnoramenný kříž, pod jehož pravým břevnem je umístěna bitevní sekyrka s rozšířeným ostřím, tzv. bradatice.

Poznámka: chráněno v rámci objektu: Boží muka s opěrnou zídku se smírčím kamenem, s omezením: bez pomníku obětem 1. svět. války
Památkově chráněno od 28. června 2004.

Křížová cesta (Q20428068)


 
   
36896/7-722
Pam. katalog
MIS
Kníničky severozápadní část katastru, podél cesty z Chudčic k místu U Tří křížů
49°16′51,49″ s. š., 16°27′28″ v. d.
Křížová cesta. Soubor 14 výklenkových kaplí křížové cesty pozdně barokní, zčásti gotizující formy, umístěných podél strmě stoupající cesty od hřbitova v Chudčicích k místu zvanému U Tří křížů s trojicí kamenných křížů vztyčených roku 1902. Kamenné kříže nahradily starší dřevěné, které byly postaveny na místě poutní kaple sv. Kříže zbořené za josefinského režimu roku 1784. Zděné kaple obdélného půdorysu s předstupujícím soklem jsou na čelní straně prolomeny zaklenutými nikami. Záklenky nik se pohybují po škále od půlkruhových, přes mírně lomené až po zcela hrotité. Dno nik je zkosené. Niky jsou flankovány nárožními pilastry s římsovými hlavicemi nesoucími vyloženou, bohatě profilovanou korunní římsu, která se nad záklenky nik hrotitě zalamuje a vytváří tak nad střední částí kaple sedlovou stříšku. Na zadní straně jsou kaple členěny pouze předstupujícím soklem a jednoduchou korunní římsou. K. ú. Kníničky: pp. 1760 ,1761, 1762, k. ú. Chudčice: pp. 723, 2684, 2727.

Poznámka: V Památkovém katalogu je popsáno pouze 12 kaplí, nejsou popsány 9. a 14. kaple.
Památkově chráněno od 22. října 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat