Seznam kulturních památek v Hrušovanech nad Jevišovkou

Seznam kulturních památek v obci Hrušovany nad Jevišovkou v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Hrušovany nad Jevišovkou v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37294360)


Hrušovany nad Jevišovkou, Jan Nepomucký u mlýna.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23785/7-6383
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou Nádražní, Mlýnská, Poštovní, u čp. 406, pp. 3456/5
48°49′40,85″ s. š., 16°24′0,19″ v. d.
Tradičně ztvárněná socha sv. Jana Nepomuckého s aliančním znakem Michaela Antonína Althana a jeho manželky Marie Františky Esterházy.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37294288)


Hrušovany nad Jevišovkou, sousoší.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity column with Saint Anne and Saint Thomas in Hrušovany nad Jevišovkou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46309/7-6379
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou náměstí Míru, pp. 3456/5
48°49′48,2″ s. š., 16°24′7,24″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice. Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1711 situovaný na náměstí je příkladnou ukázkou zobrazovacího typu Trůnu milosti. Je po stranách doplněn o sousoší sv. Anny vyučující Pannu Marii a sochu apoštola Tomáše.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Kostel svatého Štěpána (Q12031104)


Hrušovany nad Jevišovkou, kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Stephen (Hrušovany nad Jevišovkou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19507/7-6378
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou návrší, Litobratřická, Kostelní, st. 17/1
48°49′53,52″ s. š., 16°24′14,49″ v. d.
Pozdně barokní kostel sv. Štěpána z roku 1758 na návrší v obci. Součástí kostela je hrobka rodu Althannů.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Zámek Hrušovany nad Jevišovkou (Q23210466)


Hrušovany nad Jevišovkou (Grußbach) - zámek.JPG
 
Kategorie „Hrušovany nad Jevišovkou Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16550/7-6376
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou Lidická 1, 94, 107
48°49′57,04″ s. š., 16°24′9,03″ v. d.
Areál raně barokního zámku ze 17. století na návrší v centru města se nachází nedaleko kostela pravděpodobně na místě bývalé tvrze. Trojkřídlá dvoupatrová budova zámku je upravená klasicistně a je obklopena parkem a hospodářským zázemím.
  • zámek: Rozsáhlá barokní budova náročnější kompozice, s pozdějšími úpravami.
  • hospodářská budova – obytná část, čp. 107. Na obdélném půdorysu stojící přízemní okapově orientovaná budova přístupná z jihovýchodní nádvorní strany. Jihovýchodní průčelí je prolomeno 7 osami. V jihozápadním štítu je trojice větracích otvorů tzv. volských ok. Budova představuje podélný dvoutrakt, vnitřní prostory jsou klenuté převážně valeně se styčnými výsečemi.
  • konírna, čp. 94
  • park: Torzo původně barokního parku přeměněného koncem 19. století v krajinářskou kompozici. Barokní dispozice je dnes patrná jen v zachované trase, hlavní ústřední ose, procházející celým parkem a zvýrazněnou alejí. Zřízením sportoviště došlo k zásadnímu narušení kompozice parku, dalším devastačním počinem byla výstavba několika rodinných domků přímo v ploše parku a stavba školy. Přírodně-krajinářské cítění se projevilo ve výrazu nového uspořádání ploch, formací zeleně, založení vodních ploch - jezírek s ostrůvky, výsadbou módních dřevin a umístění altánku. Před zámeckou budovou jsou patrny ještě pozůstatky romantického řešení. Pozoruhodnou stavbou je ještě dochovaný včelín, v poměrně dobrém stavebním stavu.

Poznámka: Hospodářské objekty zámku (konírny, kočárovny) s domem č. 94 byly zapsány samostatně až k 3. 7. 1989.
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sochy Felixe z Cantalice a Františka z Pauly (Q37294378)


Hrušovany nad Jevišovkou - sochy.jpg
 
Kategorie „Statues of Felix of Cantalica and Francis of Paola in Hrušovany nad Jevišovkou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45147/7-6384
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou jihozápadně u zámku, pp. 8/1, 9/1
48°49′56,37″ s. š., 16°24′5,37″ v. d.
Dvě sochy kapucínských světců, Felixe z Cantalice a Františka z Pauly. Původně umístěné u silnice směrem na Litobratřice, na podstavcích alianční znak donátorů sochy majitelů panství – Michaela Antonína Althana a jeho manželky Marie Johanny Esterházy.
  • socha Felixe z Cantalice
  • socha Františka z Pauly

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sýpka (Q37294317)


Hrušovany nad Jevišovkou - sýpka 02.jpg
 
Kategorie „Granary in Hrušovany nad Jevišovkou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48784/7-8182
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou Lidická, u kostela, st. 11/5
48°49′55,79″ s. š., 16°24′13,86″ v. d.
Barokní sýpka v blízkosti zámeckého areálu.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37294302)


Hrušovany nad Jevišovkou, Jan Nepomucký u hřbitova.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47126/7-6381
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou Drnholecká, u hřbitova, pp. 5867/1, západnější socha
48°49′50,24″ s. š., 16°24′25,7″ v. d.
Tradičně ztvárněná vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého u silnice v obci. Světec je zobrazený v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Je oděný v klerice s rochetou a kožešinovou mozzettou s biretem na hlavě. Pravou rukou objímá kříž s korpusem a palmovou ratolestí a levou ruku si klade na hruď.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37294347)


Hrušovany nad Jevišovkou - socha sv. Jana Nepomuckého 01.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in front of the cemetery in Hrušovany nad Jevišovkou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
88555/7-6382
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou Drnholecká, u hřbitova, pp. 5867/1, východnější socha
48°49′50,34″ s. š., 16°24′27,12″ v. d.
Vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 1. čtvrtiny 18. století, situovaná sekundárně u hřbitova (původně umístěná u staré silnice směrem k cukrovaru). Světec, zobrazený ve výrazném kontrapostu, je oděn v klerice s dlouhým pláštěm a s biretem na hlavě. V pravé ruce drží kříž s korpusem a palmovou ratolest, levou ruku si klade na hruď, hlavu mírně sklání směrem ke kříži.

Památkově chráněno od 5. února 1973.


Socha svatého Antonína Paduánského (Q37294397)


Hrušovany nad Jevišovkou, Antonín Paduánský.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13926/7-6380
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou Drnholecká, u hřbitova, pp. 5867/1, nejvýchodnější z trojice soch u hřbitova
48°49′50,45″ s. š., 16°24′27,91″ v. d.
Vrcholně barokní socha sv. Antonína Paduánského z roku 1724. Dříve umístěná u cukrovaru, dnes se nachází spolu s dalšími sochami u hřbitovní zdi. Na podstavci sochy se nachází rodový znak knížat Esterházy s datací k roku 1724.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Pohřební kaple Khuen-Belassy (Q37294331)


Hrušovany nad Jevišovkou, hřbitovní kaple.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48785/7-8183
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou Drnholecká, na hřbitově, st. 399
48°49′51,74″ s. š., 16°24′27,96″ v. d.
Novorománská pohřební kaple rodu hrabat Khuen-Belassy. Na hřbitově uprostřed čtvercové železné ohrádky. Cenrála oktogonálního půdorysu, z níž vystupuje nižší hranol předsíně a na protější straně obdobný útvar presbytáře. Kaple je zastřešena polygonálním jehlanem, ze kterého vyrůstá rovněž polygonální lucerna zastřešená helmicí.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Hrob Maxe Dvořáka (Q37294387)


Hrušovany nad Jevišovkou - hrob Maxe Dvořáka 01.jpg
 
Kategorie „Hrob Maxe Dvořáka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19319/7-6386
Pam. katalog
MIS
Hrušovany nad Jevišovkou na hřbitově, pp. 706
48°49′51,67″ s. š., 16°24′25,27″ v. d.
Hrob Maxe Dvořáka s neobyčejně bohatě tepaným křížem z třetí čtvrtiny 18. století.

Památkově chráněno od 5. února 1973.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat