Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

farnost v brněnské diecézi

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna je územní společenství římských katolíků s farním kostelem Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna ve stejnojmenném děkanátu.

Římskokatolická farnost
Slavkov u Brna
farní kostel Vzkříšení Páně
farní kostel Vzkříšení Páně
Základní údaje
Děkanát Slavkov
Diecéze brněnská
Provincie moravská
Farář R. D. Mgr. Milan Vavro
Území farnosti
Slavkov u Brna • Hodějice • Heršpice • Němčany
Kontakt
Adresa Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
Telefon 544 221 587
Webové stránky www.farnostslavkov.cz
E-mail slavkov@dieceze.cz
Rejstřík evidovaných právnických osob
Databáze Ministerstva kultury České republiky
Údaje v infoboxu aktuální k 2019 (VIII.)

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie farnostiEditovat

Nejstarší písemná zmínka o Slavkovu se nachází v listině z 12. května 1237, ve které král Václav I. potvrzuje řádu německých rytířů jejich statky. Fara náležela od 13. století řádu německých rytířů a to i po ztrátě zdejší komendy. Katolické náboženství, které dřívější vrchnosti podporovala, začalo upadat od chvíle, kdy slavkovské panství zástavním právem získal rod Kouniců. Ještě roku 1506 se zde připomíná katolický farář Jan Kropáč a roku 1527 katolický kněz Martin Kettnar. Dále až do protireformace není známa katolická duchovní správa. Ta byla obnovena až roku 1623, od kdy jsou známa jména všech dosavadních duchovních správců.

Po obnovení katolické duchovní správy byly spravovány ze Slavkova tyto bývalé farnosti: Křenovice, k nimž patřily Hrušky, Vážany nad Litavou do roku 1658, Letonice v letech 1648–1659, Křižanovice do roku 1639, kdy zde byla obnovena duchovní správa, jež trvala do roku 1650 a pak opět byly pod farností Slavkov, dále Kobeřice a Nížkovice do roku 1650 a od roku 1672–1690. Roku 1699 byla znovu zřízena duchovní správa v Křižanovicích a byly k ní přiděleny Kobeřice, Nížkovice a Rašovice. V roce 1908 byla nově zřízena fara v Křenovicích k níž byly přifařeny Hrušky. Od toho roku ke slavkovské farnosti patří Slavkov, Heršpice, Hodějice a Němčany. [1]

Duchovní správciEditovat

Farářem zde je od 1. ledna 1998 R. D. Mgr. Milan Vavro.[2]

BohoslužbyEditovat

Seznam kostelů a kaplí ve farnosti, pořad bohoslužeb
Kostel Místo Bohoslužba (den) Hodina Poznámka
Vzkříšení Páně Slavkov u Brna neděle
úterý
čtvrtek
pátek
sobota
9.0,18.00 (školní rok),19.00 (prázdniny)
18.00 (pro děti)
7.00
18.00
7.30
Farní kostel
svatého Matouše Heršpice neděle
středa
11.00
17.00
Filiální kostel
svatého Bartoloměje Hodějice neděle
pátek
11.00
17.00
Filiální kostel
svatého Antonína Němčany neděle
středa
9.45
18.30
Filiální kostel
Panny Marie Bolestné Němčany Filiální kostel

Kněží pocházející ze slavkovské farnostiEditovat

Přehled kněží pocházejících ze slavkovské farnosti od roku 1918 do současnosti (uvedeno datum a místo primice):

 • Dominik Kučera (7. 7. 1918, Slavkov u Brna)
 • Ladislav Matyáš (14. 7. 1918, Slavkov u Brna)
 • Stanislav Stejskal (1926, Němčany)
 • Antonín Šujan (7. 7. 1935, Němčany)
 • Stanislav Kovařík (1936, Němčany)
 • Antonín Němčanský (1942, Hodějice)
 • Jaroslav Novotný (1948, Slavkov u Brna)
 • Vladimír Novotný (1950, Slavkov u Brna)
 • Oldřich Dočekal (1971, Němčany)
 • Oldřich Divácký (1985, Slavkov u Brna)
 • Jindřich Kotvrda (10. 7. 1988, Slavkov u Brna)
 • Vít Rozkydal (3. 7. 1999, Hodějice)
 • Oldřich Chocholáč (17. 7. 2004, Slavkov u Brna)[3]
 • Martin Kohoutek (7. 7. 2012, Hodějice)[4]

Aktivity ve farnostiEditovat

Dnem vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze je 9. duben. Adorační den připadá na 17. ledna.

Každoročně se zde koná tříkrálová sbírka. V roce 2016 se při sbírce ve Slavkově vybralo 131 669 korun, v Heršpicích 21 150 korun, v Hodějicích 22 988 korun a v Němčanech 21 158 korun. [5] Výtěžek sbírky v roce 2019 dosáhl ve Slavkově u Brna 163 249 korun, 28 686 korun v Heršpicích, v Hodějicích 27 025 korun a v Němčanech 27 856 korun. [6]

Pravidelně při bohoslužbách vystupuje farní sbor a schola. Varhanickou službu vykonává 5 žen a 3 muži. Výuka náboženství probíhá na faře. Od školního roku 2011/2012 je v prostorách stávající MŠ Malinovského ve Slavkově u Brna zřízena Křesťanská mateřská škola Karolínka, která je otevřená všem dětem. Ministranti se mimo služby při bohoslužbách setkávají také na ministrantských schůzkách. Pravidelně se schází společenství mládeže, rodin i seniorů. Farnost vydává čtyřikrát ročně časopis Urbánek. Ten má jméno podle kaple sv. Urbana, která se nachází na kopci nad městem.[7]

Od opravy kostelních hodin v roce 2000 farnost pravidelně poslední kalendářní den v roce pořádá komentované prohlídky kostelních hodin a zvonů.[8]

Farnost se pravidelně zapojuje do projektu Noc kostelů.[9]

O prázdninách se pořádají společné dovolené rodin.[10]

ReferenceEditovat

 1. Oldřich Chocholáč. Římsko-katolická farnost Slavkov u Brna [online]. farnostslavkov.cz [cit. 2013-08-08]. Dostupné online. 
 2. Biskupství brněnské. Katalog brněnské diecéze: proměnná část. Příprava vydání Gerbrich, Josef. Brno: Biskupství brněnské, 2012. 200 s. S. 77. 
 3. Kněží pocházející ze slavkovské farnosti [online]. farnostslavkov.cz [cit. 2013-08-08]. Dostupné online. 
 4. Primice novokněží brněnské diecéze 2012 [online]. biskupstvi.cz [cit. 2013-08-13]. Dostupné online. 
 5. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 [online]. hodonin.charita.cz [cit. 2016-03-25]. Dostupné online. 
 6. https://www.hodonin.charita.cz/trikralova-sbirka/ts-2019/vytezek-2019/ [online]. hodonin.charita.cz [cit. 2019-08-07]. 
 7. Archiv farního časopisu Urbánek [online]. farnostslavkov.cz [cit. 2013-08-08]. Dostupné online. 
 8. Farnost opět láká na kostelní hodiny a zvony [online]. vyskovsky.denik.cz [cit. 2014-01-01]. Dostupné online. 
 9. Slavkov u Brna, kostel Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba [online]. nockostelu.cz [cit. 2016-03-25]. Dostupné online. 
 10. ŠTAUD, Václav. Slavkovské rodiny vyrazily na farní dovolenou. Katolický týdeník. Červenec 2017, čís. 29, s. Diecézní zpravodajství 1. 

Externí odkazyEditovat