Seznam kulturních památek v Jundrově (Brno-Jundrov)

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Jundrov v městské části Brno-Jundrov ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Jundrov (Brno-Jundrov)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Veslařská 70 (Q37018654)


 
   
48669/7-7985
Pam. katalog
MIS
Jundrov Veslařská 167/70
49°12′23,81″ s. š., 16°33′22,69″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: průčelí. Průčelí předměstské zemědělské usedlosti s kovárnou, pojaté v rustikální novorenesanci.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Veslařská 72 (Q37018693)


 
   
48670/7-7986
Pam. katalog
MIS
Jundrov Veslařská 168/72
49°12′23,45″ s. š., 16°33′23,34″ v. d.
Jiná obytná stavba, z toho jen: průčelí. Bohatě ztvárněné průčelí přízemního předměstského zemědělského domu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Sportovní loděnice (Q37021174)


 
   
105532
Pam. katalog
MIS
Jundrov Veslařská 107/181
49°12′0,61″ s. š., 16°34′0,85″ v. d.
Sportovní loděnice - hrázděný objekt veslařského klubu a loděnice. Hrázděný typ stavby postavený v tzv. švýcarském stylu na sklonku 19. století. Loděnice Brněnského veslařského klubu (Brünner Ruderverein) byla postavena souběžně se založením klubu roku 1869. Samostatně stojící trojpodlažní nepodsklepená hrázděná stavba obdélného půdorysu s osmibokou věžicí přiléhající k severovýchodnímu nároží. Jihozápadní část budovy sloužící jako menší skladový prostor je pouze přízemní, severozápadní část je přízemní s polopatrem. Hlavní průčelí je orientováno na východ směrem k řece. Předstupuje mu diagonálně nasazené otevřené dřevěné schodiště, po němž se vstupuje na pavlač.

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Památkově chráněno od 22. ledna 2015.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat