Otevřít hlavní menu

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická (FT) je jednou z 6 fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Byla založena roku 1969 jako první zlínská fakulta brněnského Vysokého učení technického a roku 2001 se společně s Fakultou managementu a ekonomiky stala základem nově vzniklé Univerzity Tomáše Bati.

Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vedení fakulty
Děkan (seznam) doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Proděkan Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D.
Proděkan Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
Proděkan Mgr. Martina Bučková, Ph.D.
Předseda AS doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Tajemník Bc. Silvie Vodinská
Statistické údaje
Ústavy 8
Základní informace
Datum založení 15. dubna 1969
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa FT UTB
Vavrečkova 275
Zlín
760 01 Zlín 1
Telefon +420 576 031 130
DIČ CZ70883521
E-mail dekanat@ft.utb.cz
Souřadnice
www.utb.cz

Fakulta umožňuje studium ve třech tříletých bakalářských studijních programech (Bc.), které jsou realizovány v příslušných studijních oborech, lze je studovat primárně ve Zlíně, v jednom studijním oboru je pak místem studia Kroměříž. FT umožňuje rovněž studium ve třech dvouletých navazujících magisterských studijních programech (Ing.), které jsou upřesněny v jednotlivých studijních oborech. Následně lze studovat také ve standardně čtyřletých doktorských studijních programech (Ph.D.), ty jsou zde zaměřeny na samostatnou vědeckou, tvůrčí, resp. pedagogickou, činnost a jsou realizovány v českém nebo anglickém jazyce. Fakulta umožňuje ve všech studijní programech studovat v prezenční nebo kombinované formě studia.

ČleněníEditovat

Fakulta se člení na následující součásti:

 • Centrum polymerních materiálů
 • Ústav analýzy a chemie potravin
 • Ústav fyziky a materiálového inženýrství
 • Ústav chemie
 • Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
 • Ústav inženýrství polymerů
 • Ústav technologie potravin
 • Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
 • Ústav výrobního inženýrství

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studijní programy a oboryEditovat

 • Chemie a technologie materiálů
  • Materiálové inženýrství
  • Inženýrství ochrany životního prostředí
  • Polymerní materiály a technologie
 • Chemie a technologie potravin
  • Chemie a technologie potravin
   • Specializace: Technologie mléka a mléčných výrobků
  • Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
  • Technologie a řízení v gastronomii
 • Procesní inženýrství
  • Technologická zařízení

Navazující magisterské studijní programy a oboryEditovat

 • Chemie a technologie materiálů
  • Inženýrství ochrany životního prostředí
  • Materiálové inženýrství
  • Inženýrství polymerů
   • Specializace: Medicínské a farmaceutické materiály
 • Chemie a technologie potravin
  • Chemie potravin a bioaktivních látek
  • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
  • Technologie potravin
 • Procesní inženýrství
  • Konstrukce technologických zařízení
  • Řízení jakosti
  • Výrobní inženýrství

Doktorské studijní programy a oboryEditovat

 • Chemie a technologie materiálů
  • Technologie makromolekulárních látek
 • Chemistry and Materials Technology
  • Technology of Macromolecular Compounds
 • Chemie a technologie potravin
  • Technologie potravin
 • Chemistry and Food Technology
  • Food Technology
 • Procesní inženýrství
  • Nástroje a procesy
 • Process Engineering
  • Tools and Processes

Vedení fakultyEditovat

Související informace naleznete také v článku Seznam děkanů Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. – děkan
 • Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D. – proděkanka pro pedagogickou činnost bakalářského studia
 • Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D. – proděkanka pro pedagogickou činnost magisterského studia
 • doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. – proděkan pro tvůrčí činnosti
 • Mgr. Martina Bučková, Ph.D. – proděkanka pro mezinárodní vztahy a spolupráci s praxí
 • doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D. – předseda akademického senátu
 • Bc. Silvie Vodinská – tajemnice

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice [online]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat