Břidličná hora (německy Schieferhaide[2]) je 1358 m vysoký vrchol jižní části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku mezi Pecny a Jelením hřbetem. Svahy vrcholu pokryté sutí jsou výraznou dominantou při pohledu ze Šumperska. Na vrcholu jsou unikátní geomorfologické útvary − kamenné proudy, kamenná moře, kamenné polygony aj. Svahy přilehlé k Jelenímu hřbetu patří ke čtyřem hlavním lavinovým oblastem v Hrubém Jeseníku. Hora leží na území přírodní rezervace Břidličná, vyhlášené v březnu 2008.[3] Většina hory je pokrytá holí s charakteristickou flórou (unikátní populace jalovce obecného), zajímavé rostliny rostou také ve vrcholové suti (vranec jedlový, šicha oboupohlavná). Na holích a sutích hnízdí několik zajímavých druhů ptáků (linduška horská).

Břidličná hora
Pohled na Břidličnou horu od Petrova nad Desnou
Pohled na Břidličnou horu od Petrova nad Desnou

Vrchol1358[1] m n. m.
Prominence53 m ↓ Jelení studánka
Izolace1 km → Jelení hřbet
SeznamyTisícovky v Česku #31
Hory Hrubého Jeseníku #9
Poloha
StátČeskoČesko Česko
PohoříHrubý Jeseník / Pradědská hornatina / Kamzičnická hornatina / Vysokoholský hřbet
Souřadnice
Břidličná hora
Břidličná hora
PovodíDunaj, Odra
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Mrazové sruby pod vrcholem Břidličné hory
Unikátní polygonální půdy na vrcholu hory
Jalovce obecné na vrcholu Břidličné hory

Až do 50. let 20. století nesla hora název Břidličná.[2][4]

Geologie

editovat

Vrchol Břidličné hory je unikátní nahromaděním téměř kompletního souboru periglaciálních útvarů na jednom místě. Najdeme zde rozsáhlé kamenné proudy a kamenná moře, mrazové sruby a srázy, kryoplanační terasy a polygonální půdy. Všechny zmíněné jevy vznikly působením periglaciálních procesů v pleistocénu, tedy v dobách ledových. Většina útvarů vznikla na západních a severozápadních svazích hory rozpadem skalních výchozů, zachovalo se zde také několik izolovaných skalních stupňů (torů). Hlavní horninou všech těchto útvarů je kvarcit (křemenec), v podkladu se vyskytují také ruly, fylity, svory, zelené břidlice a grafitické břidlice.[3] Kamenná moře a kamenné proudy se pohybují každoročně o 1-4 mm, maximální naměřená rychlost byla 15 cm za rok.[5] Kamenná moře a kamenné proudy na vrcholu hory patří k nejcennějším v České republice.[3]

Na svazích hory jsou zachovány přirozené vegetační stupně od horských bučin přes přirozené horské smrčiny po subalpínské louky. Bučiny v údolí Merty na úbočích hory patří k nejdochovanějším na území CHKO Jeseníky. Vrchol hory je pokrytý subalpínskými trávníky s trsnatými trávami (smilka tuhá, kostřava nízká, metlice trsnatá, místy tomka vonná a metlička křivolaká), mezi kterými jen místy vykvétají rdesno hadí kořen, mochna nátržník, koprníček nachový a další. Unikátním druhem je jalovec obecný nízký, který zde tvoří největší populaci na území České republiky.

Na okrajích sutí se vyvinula keříčkovitá společenstva s borůvkou černou, brusinkou obecnou a šichou oboupohlavnou. Na skalách a sutích se nejlépe daří lišejníkům a mechorostům, včetně řady vzácných druhů. Plochu východně od turistické značky pokrývá souvislý porost nepůvodní borovice kleče.[3]

Nejnápadnějšími zástupci živočichů ve vrcholové oblasti Břidličné hory jsou motýli a ptáci. V roce 2006 zde bylo zaznamenáno celkem 187 druhů motýlů. Typickým druhem holí nad hranicí lesa je okáč horský (Erebia epiphron), z dalších nápadných motýlů zde létají bělásek řeřichový, batolec duhový, babočka bodláková, babočka admirál, babočka paví oko, babočka kopřivová a další.[3]

Při průzkumu v roce 2006 bylo v oblasti Břidličné hory zaznamenáno 53 druhů ptáků, k nejvzácnějším patří linduška horská a sokol stěhovavý, dalšími zajímavými druhy jsou křivka obecná, čečetka tmavá, ořešník kropenatý, krkavec velký, kos horský a další.[6]

V oblasti vrcholu je možné pozorovat také několik druhů velkých savců, mimo jiné lišku obecnou, jelena evropského, nepůvodního kamzíka horského, vzácně také rysa ostrovida.[3]

Ochrana přírody

editovat

V březnu 2008 se stala hora součástí nově vyhlášené přírodní rezervace Břidličná. Důvodem vyhlášení je ochrana výjimečných skalních a zemních tvarů, zachovaných lesních a subalpínských společenstev a řady vzácných a chráněných rostlin a živočichů.[3]

Turistika

editovat

Po temeni hory vede červená turistická značka, hlavní hřebenová trasa ze sedla Skřítek na Jelení studánku. Trasa se vyhýbá vrcholu, který je z důvodu ochrany přírody turisticky nepřístupný. Po severních úbočích hory vede žlutá turistická značka spojující Jelení studánku s Vernířovicemi.

 
Pohled na Břidličnou horu od severu z Jeleního hřbetu, v pozadí vlevo Pecny

Reference

editovat
  1. Geoprohlížeč: Základní topografická mapa ČR 1 : 5 000 [online]. Zeměměřický úřad [cit. 2024-07-03]. Dostupné online. 
  2. a b Speciální mapa 1 : 75 000 třetího vojenského mapování: D1_22__3958_10 [online]. Vojenský zeměpisný ústav v Praze, 1875-1952 [cit. 2022-06-26]. Dostupné online. 
  3. a b c d e f g ZMRHALOVÁ, Magda. Břidličná, nová jesenická přírodní rezervace. Severní Morava. 2009, roč. 53, čís. 95, s. 26-34. ISSN 0231-6323. 
  4. Topografická mapa v systému S-1952: M_33_71_C_d [online]. Generální štáb Československé lidové armády, 1956 [cit. 2024-07-03]. Dostupné online. 
  5. DEMEK, J. Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku. Acta Univ. Palack. Olom., Fac. rer. nat., Geographica - Geologica. 1991, roč. 30, s. 7-20. 
  6. VAVŘÍK, Martin. Ornitologický průzkum navrhované PR Břidličná. Zprávy MOS. 2007-2008, roč. 65-66, s. 62-74. 

Externí odkazy

editovat