Josef Poulík

český archeolog

Josef Poulík (6. srpna 1910 Jiříkovice28. února 1998 Brno) byl český archeolog, odborník na tzv. střední dobu hradištní (velkomoravské období). Proslul zejména výzkumy lokality Valy u Mikulčic.

Prof. PhDr. Josef Poulík, DrSc.
Narození6. srpna 1910
Jiříkovice
Úmrtí28. února 1998 (ve věku 87 let)
Brno
Povoláníarcheolog a vysokoškolský učitel
Alma materUniverzita Karlova
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život Editovat

Narodil se v Jiříkovicích u Brna. Studoval nejprve na Průmyslové škole textilní a na reálném gymnasiu. Zájem o archeologii, resp. archeologické nálezy v okolí svého rodiště, projevovaný již od dětství, ho přivedl k zaměstnání technika v laboratoři archeologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, kde působil v letech 1934-1942. Vystudoval archeologii na Karlově univerzitě v Praze. Od roku 1942 pracoval v brněnské pobočce Státního archeologického ústavu v Praze, kde byl od roku 1945 vedoucím. Roku 1953 se jeho pracovištěm stal Archeologický ústav ČSAV. Zkoumal hlavně archeologické lokality a sídliště starých Slovanů.

Pod jeho vedením bylo v květnu a červnu roku 1941 prozkoumáno rozsáhlé keltské pohřebiště ze 4. až 3. století př. n. l. v Brně-Maloměřicích. Josef Poulík byl spolu se dvěma kolegy (Čeněk Staňa, Anna Medunová) vedoucím archeologického výzkumu hradiska Staré Zámky u Líšně v letech 1948-1965, v letech 1948-1950 prokopal knížecí mohylu doby stěhování národů na Žuráni u Brna. Koncem roku 1949 vedl záchranný výzkum v lokalitě Špitálky ve Starém Městě; ten ho přivedl k výzkumu velkomoravského období.

Věhlas v oblasti slovanské archeologie však získal především díky svým výzkumům na lokalitě Valy u Mikulčic, dnes známé pod oficiálním označením „Slovanské hradiště v Mikulčicích“, kde byl po celou řadu let vedoucím systematického archeologického výzkumu v období 1954- 1975. Vedl i práce na vytvoření dalších muzejních expozic na Valech, kde byly prezentovány dosavadní archeologické nálezy. Ve známost v českých zemích, v Evropě i ve světě vešly Mikulčice díky jeho odborným i populárně naučným pracím, knihám a článkům, jichž bylo přes 230. V roce 1962 obhájil docenturu na tehdejší brněnské Universitě Jana Evangelisty Purkyně a v roce 1964 byl na této univerzitě jmenován profesorem. V oblasti archeologie měl řadu žáků, následovníků a nástupců.

Obdržel řadu vysokých státních vyznamenání (i zahraničních) a za své zásluhy se stal čestným občanem Mikulčic. Byl členem a funkcionářem tehdejší Komunistické strany Československa. V letech 1971-1977 byl předsedou Mezinárodní unie slovanských archeologů a po dlouhé období byl ředitelem Archeologickému ústavu ČSAV v Brně. V letech 19721977 byl místopředsedou Československé akademie věd.

Tituly Editovat

 • doktor filosofie 1946
 • doktor věd 1961
 • docent 1962
 • profesor 1966

Řády a vyznamenání Editovat

 • Zemská cena osvobození (1947)
 • Státní cena Klementa Gottwalda (1949, 1977),
 • Státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1964)
 • Řád práce (1970)
 • Řád Vítězného února (1975)
 • Řád republiky (1980)
 • Zlatá medaile University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1970)
 • Medaile Františka Palackého
 • Stříbrná medaile švédské akademie věd
 • Medaile k 50.výročí založení Mongolské lidové republiky
 • Pocta Björnstejne Björnsena (1997)
 • Cena ČSAV za objev prvních kostelů v Mikulčicích (1957)

Jiné pocty Editovat

 • člen-korespondent ČSAV (1969)
 • akademik (1972)

Členství v organizacích Editovat

 • vědecká rada Karlovy univerzity a Národního muzea
 • Hlavní výbor Československé společnosti archeologické
 • Celostátní komise pro obhajoby doktorských a kandidátských disertací
 • Československý pugwashský výbor
 • Stálá rada Mezinárodní unie věd prehistorických a protohistorických
 • Stálá rada Mezinárodní unie slovanské archeologie
 • Archeologický ústav Rakouska
 • Archeologický ústav NDR
 • Akademie věd Saska
 • Akademie věd Bavorska
 • Akademie věd Bulharska
 • Akademie věd NDR

Čestné členství v organizacích Editovat

 • Moravskoslezský archeologický klub
 • Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Předsednictví v organizacích Editovat

 • Československý archeologický komitét
 • Archeologická oborová komise
 • Ústřední komise státní památkové péče
 • Národní komitét slavistů
 • Československo-sovětská historická komise při ČSAV
 • Stálá rada Mezinárodní unie slovanské archeologie

Dílo Editovat

 • Staroslovanská Morava (1948)
 • Jižní Morava - země dávných Slovanů (1948, 1950)
 • Z hlubin věků (1956)
 • Staří Slované budují svůj stát (Gottwaldov 1960)
 • Velkomoravské hradiště Mikulčice (Gottwaldov 1959, Brno 1962)
 • Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích (Praha 1963)
 • Pevnost v lužním lese (1967)
 • Mikulčice : Velkomoravské mocenské ústředí (Praha 1974)
 • Mikulčice - pevnost a sídlo knížat velkomoravských (Praha 1975)
 • Žuráň v dějinách střední Evropy (1995)

Literatura Editovat

 • PODBORSKÝ, Vladimír. Profesor Josef Poulík – živoucí legenda naší archeologie. Pravěk NŘ. 1995, čís. 5, s. 280–1. 
 • SKLENÁŘ, Karel. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha: Libri, 2005. 726 s. ISBN 80-7277-253-8. S. 543. 
 • GALUŠKA, Luděk. Zemřel profesor Josef Poulík. Časopis Moravského muzea — vědy společenské. 1998, roč. 83, čís. 1–2, s. 185–6. ISSN 0323–0570. 
 • UNGER, Josef. Zemřel profesor Josef Poulík. Jižní Morava. 1998, roč. 34, čís. 37, s. 326–7. ISSN 0449-0436. 

Externí odkazy Editovat