Archeolog

osoba provádějící archeologický výzkum na archeologických lokalitách

Archeolog je osoba provádějící archeologický výzkum na archeologických lokalitách a související činnosti, jako je dokumentace výzkumů. Ke své práci používá archeologické metody a postupy. Někteří archeologové se zabývají experimentální archeologií, jiní se specializují na různé archeologické podobory, jako je například pravěká archeologie nebo klasická archeologie.

Archeoložky na vykopávkách ve Španělsku

Archeologové v České republice pracují pro Archeologický ústav Akademie věd České republiky (v Praze nebo v Brně) a tzv. oprávněné organizace: v muzeích, v státních památkových ústavech, v ústavech archeologické památkové péče nebo pro obecně prospěšné společnosti, jako je například Archaia.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • SKLENÁŘ, Karel a kol. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-253-8

Související článkyEditovat