Archeolog

profese; osoba zabývající se archeologií

Archeolog je odborně vzdělaná a způsobilá osoba, zabývající se vyhledáváním, zkoumáním, tříděním a dokumentací hmotných památek, důležitých pro starší období vývoje lidské společnosti[1].

Archeologové při výzkumu románského kostela v Klementinu v Praze (2014)
Archeoložky při výzkumu lokality Alcalá la Real v jižním Španělsku (2005)

Pracovní činnostiEditovat

Archeolog může

  • vykonávat prospekci archeologických lokalit např. srovnávacím studiem map a písemných pramenů, snímkováním nebo videodokumentací (tzv. letecká archeologie)
  • provádět archeologický průzkum (sběr nálezů, zjišťovací sondy),
  • provádět archeologický výzkum na archeologických lokalitách
  • vykonávat související činnosti: písemná, kresebná a fotografická dokumentace, vyhodnocení a publikace.

Metody a prostředkyEditovat

Ke své práci používá archeologické metody a postupy. Někteří archeologové se zabývají experimentální archeologií, jiní se specializují na různé archeologické podobory, například z hlediska chronologie, jako je pravěká archeologie, klasická archeologie, archeologie středověku nebo archeologie raného novověku, jiní se specializují na konkrétní lokality, konkrétní objekty (například kastelologové na hrady) nebo určité prostředí (například podmořští archeologové), další se věnují mezioborovým disciplínám, jak je například paleobotanika nebo paleozoologie. Archeologové ke své práci užívají různé prostředky, přístroje, nástroje a pomůcky poskytnuté pracovištěm a schválené legislativou každého státu.

Instituce a pracovištěEditovat

Archeologové v České republice pracují pro Archeologický ústav Akademie věd České republiky (v Praze nebo v Brně), nebo jejich expozitury, a pro tzv. oprávněné organizace: v muzeích, v státních památkových ústavech, v ústavech archeologické památkové péče nebo pro obecně prospěšné společnosti, jako je například Archaia.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. KLIMEŠ, Lumír: Slovník cizích slov.. Praha 1981, s. 33.

LiteraturaEditovat

  • SKLENÁŘ, Karel a kol. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-253-8

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat