Archeologická metoda

Archeologická metoda je postup, který používá při své práci archeolog. Pomocí archeologické metody se snaží poznat lidský svět v minulosti.

Data, se kterými archeolog pracuje – archeologické prameny – jsou silně pozměněna archeologickými transformacemi, které omezují jejich kvalitu i kvantitu. Proto je potřeba k poznání minulosti uplatnit různé, často velmi náročné postupy, aby byl vliv těchto transformací minimalizován.

Archeologickou metodu lze rozdělit na několik kroků:

  • Analýza dat – výběr a popis archeologických pramenů
  • Syntéza struktur – hledání pravidelností, zákonitostí
  • Interpretace – výklad zjištěných skutečností na základě modelů, odvozených z živého světa

Dříve byla archeologická metoda často intuitivní a probíhala pouze v myšlenkách archeologa. V současnosti se při ní uplatňuje velké množství standardizovaných metod a využívají se nejrůznější možnosti výpočetní techniky.

LiteraturaEditovat

  • KUNA, Martin, et al. Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007. ISBN 978-80-86124-75-9. 
  • NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 978-80-7380-075-8.