Oprávněná organizace

v archeologii fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů

Oprávněnou organizací v oblasti archeologické památkové péče se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a zároveň uzavřela dohodu s Akademií věd ČR o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů (viz § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů[1]). Jejich seznam vydává Ministerstvo kultury.[2]

Podmínky editovat

Předpoklady pro uzavření smlouvy s oprávněnou organizací jsou dostatečná odborná kvalifikace a pracovní prostory dotčené organizace. Odborná kvalifikace je zaručena zaměstnáním fyzické osoby, která má nejméně magisterské vysokoškolské vzdělání se zaměřením na archeologii a dva roky odborné praxe. Ohledně pracovních prostor je vyžadována laboratoř, prostor k vědecké práci, k dokumentaci a k bezpečnému uložení archeologických nálezů.

Oprávněná organizace je povinna oznamovat zahájení archeologických výzkumů Archeologickému ústavu (v Praze nebo v Brně) a následně tamtéž podávat zprávy o jejich výsledcích (obvykle ve formě nálezové zprávy).

Oprávněné organizace v ČR editovat

Organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu v ČR lze rozdělit podle jejich zřizovatele.[3] V roce 2022 evidovalo Ministerstvo kultury celkem 117 oprávěných organizací. Většinu z nich tvořily veřejné instituce (91 organizací), doplněné 7 univerzitami a menším počtem soukromých subjektů (19 pracovišť).[4]

Veřejné výzkumné instituce editovat

Organizace zřizované státem editovat

Univerzity editovat

Příspěvkové organizace krajů a obcí editovat

Soukromé organizace editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Zákon České národní rady o státní památkové péči 20/1987 Sb.
  2. Ministerstvo kultury ČR: Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů
  3. BUREŠ, Michal. Management archeologického dědictví. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0378-3. S. 18. 
  4. Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů - mkcr.cz. www.mkcr.cz [online]. [cit. 2022-07-09]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat