Dluhonická spojka

železniční trať

Dluhonická spojka je označení pro úsek železniční tratě mezi Dluhonicemi a Prosenicemi, který spojuje stanice v těchto obcích samostatně vedenou dvojicí kolejí bez nutnosti zajíždět úvratí přes železniční stanici v Přerově. Jedna kolej je vedena ze stanice Prosenice napravo podél trati z Bohumína do Přerova a před stanicí v Přerově se odklání severozápadně k městu Olomouc. Druhá kolej je ve směru od Prosenic vyvedena od přerovského zhlaví vlevo mírným stoupáním na nadjezd, kterým překonává další tři koleje a mimoúrovňovým křížením tak přechází na opačnou stranu kolejiště před stanicí Dluhonice. Tento přesmyk umožňoval před zrušením levostranného provozu na trati z Bohumína do Břeclavi plynulý přechod na pravostranný provoz ve zbývající dvoukolejné železniční síti. Po změně na pravostranný provoz i na trati Bohumín – Břeclav (od 9. prosince 2012, v souvislosti se začátkem platnosti nového grafikonu vlakové dopravy) ztratil přesmyk smysl, a naopak způsobuje komplikaci na tomto dopravně velmi vytíženém úseku železniční sítě.