Seznam kulturních památek v Židenicích (Brno-Židenice)

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Židenice v městské části Brno-Židenice ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Židenice (Brno-Židenice)Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Náhrobní pomník rodiny Schwabovy (Q37020956)


 
   
67954/8-585
Pam. katalog
MIS
Židenice skupina 15, hrob č. 204 (rodina Helceletova a Novákova), pp. 7479/1
49°12′18″ s. š., 16°38′49,56″ v. d.
Náhrobní pomník rodiny Schwabovy s bronzovým reliéfem signovaným Františkem Bílkem a datovaným rokem 1921.

Poznámka: Přemístěno z Tovačova.
Památkově chráněno od 6. prosince 1963.

Kostel svatých Cyrila a Metoděje (Q12030701)


 
   
15860/7-64
Pam. katalog
MIS
Židenice Gajdošova 2684/99
49°11′54,99″ s. š., 16°38′47,55″ v. d.
Kostel Cyrila a Metoděje. Pozoruhodná stavba z let 1932–1935 podle plánů Klaudia Madelmayera. Hlavní loď dlouhá přibližně 33 metrů, široká 11,5 metru, samostatně stojící věž završená polygonálním nástavcem je 46,5 metrů vysoká.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Dělnický dům (Q31987335)


 
   
46520/7-122
Pam. katalog
MIS
Židenice Jamborova 3323/65
49°11′45,29″ s. š., 16°39′1,29″ v. d.
Jeden z prvních Dělnických domů na Brněnsku, vybudovaný z podnětu Spolku pro postavení Dělnického domu v Juliánově, slavnostně otevřený v roce 1897.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kostel Českobratrské církve evangelické (Q11985240)


 
   
48692/7-8044
Pam. katalog
MIS
Židenice Jílkova 1655/74
49°11′47,11″ s. š., 16°38′31,11″ v. d.
Kostel Českobratrské církve evangelické, knihovna. Drobná funkcionalistická stavba, doplňující soubor židenických kostelů z meziválečného období.

Poznámka: NPÚ pro kostel používal i označení Husův sbor, které však Mapy.cz používaly pro husitský kostel v Zengrově ulici.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Chrám Spasitele (Q11729194)


 
   
48693/7-8045
Pam. katalog
MIS
Židenice Karáskovo náměstí 2711/10, Zengrova 2711/1
49°11′49,96″ s. š., 16°38′19,37″ v. d.
Chrám Spasitele Církve československé husitské, z toho jen: průčelí. Funkcionalistický kostel lapidárních forem s exresivně utvářenou věží. Konstruktivistická jednolodní stavba s mělkým odsazeným, segmentově ukončeným kněžištěm, na které navazuje budova fary, s lodí obdélného půdorysu prolomenou třemi okenními osami do ulice a čtyřmi do dvora, okna obdélného půdorysu, čtverhranná věž završena štíhlou čepicí a ve vrcholu s dvouramenným křížem, každá strana věže prolomena na osu úzkým okenním otvorem, jenž je v takřka celé délce věže. Hlavní průčelí, jež je vyvrcholeno moderním stupňovitým štítem, je na osu prolomeno kulatým okenním otvorem, nad ním symbol kalichu, nad ním vystupuje z fasády dvouramenný kříž.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Gartnerovy varhany


   
106433
Pam. katalog
MIS
Židenice Slevačská 2204/50
49°11′42,81″ s. š., 16°38′12,44″ v. d.
Barokní varhany mechanické traktury s manuálem a pedálem, krátkou oktávou, zásuvkovou manuálovou a pedálovou vzdušnicí a s 8 rejstříky. Torzálně dochovaný nástroj z roku 1789 z dílny regionálního varhanáře Johanna Nicolause Gartnera, synovce známého Antonína Gartnera, přestavěný roku 1879 domažlickým Červenkou a roku 1900 Christophem Müllerem z Teplé. Pocházejí ze zaniklého kostela sv. Jiří v obci Grafenried/Lučina. Po zániku obce byl nástroj demontován a přechováván v rozebraném, nefunkčním stavu neznámo kde, dnes jsou tyto díly majetkem faráře J. M. Bejčka.

Poznámka: Zřejmě omylem zveřejněno v Památkovém katalogu, i když jde o movitou památku.
Památkově chráněno od 8. listopadu 2019.

Židovský hřbitov s památníkem (Q9193759)


 
   
36856/7-304
Pam. katalog
MIS
Židenice Nezamyslova 395/27
49°11′29,3″ s. š., 16°38′35,86″ v. d.
Židovský hřbitov s památníkem. Na území Moravy největší a současně jeden z nejzachovalejších židovských hřbitovů se zhruba 11 tisíci hroby s 9 tisíci náhrobky, památníkem holokaustu, obřadní síní a dalšími objekty včetně ohradní zdi. Založený roku 1852, druhou světovou válku přečkal nepoškozený.
  • stará část hřbitova. Plocha staré části hřbitova se souborem náhrobků je nejstarší hodnotnou součástí areálu židovského hřbitova.
  • ohradní zeď s branami a brankou. Historizující stavební součást areálu.
  • domek hrobníka. Historizující stavba.
  • obřadní síň, Nynější budova obřadní haly byla zprovozněna v roce 1900. Postavena je na místě původní staré obřadní síně, jejíž základy byly při zemních pracích nalezeny a archeologicky zakonzervovány.
  • márnice s kanceláří, dílnou a bytem správce. Historizující stavba.
  • pomník obětem 2. světové války a holocaustu. Kamenná stéla památníku obětem holokaustu.
  • Pp. 402, 403, 404/1–2, 405/1–2, 406/1–4.

Poznámka: Původně byla jako památka zapsána jen stará část hřbitova, o ostatní části byla památka rozšířena rozhodnutím ze 14. 3. 2008 s účinností od 21. 3. 2008.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat