Seznam chráněných území v okrese Kroměříž

Seznam chráněných území v okrese Kroměříž

Toto je seznam chráněných území v okrese Kroměříž aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Kroměříž.

Dostupné mapy ke článku


Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5988 Bašnov PP Bašnov &0000000000000017.47000017,47
Kategorie „Bašnov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bašnov“ na Wikimedia Commons
Kuňka ohnivá - evropsky významný druh a její biotop 49°15′1″ s. š., 17°27′23″ v. d.
609 Bernátka PP Bernátka &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Bernátka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bernátka“ na Wikimedia Commons
Smíšený les s hojným výskytem řeřišnice trojlisté 49°21′28″ s. š., 17°48′2″ v. d.
6094 ??? PP Bludný &0000000000000005.7500005,75
Kategorie „Bludný“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bludný“ na Wikimedia Commons
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a jeho biotop, biotop L4 suťové lesy, biotop L5.1 květnaté bučiny a biotop S3B jeskyně nepřístupné veřejnosti. 49°22′14″ s. š., 17°45′5″ v. d.
2427 Popis obrazku PP Bralová &0000000000000000.8500000,85 Lokalita hadího mordu nachového 49°8′16″ s. š., 17°11′44″ v. d.
623 Rosošský potok na východním okraji PR PR Čerňava &0000000000000018.13000018,13
Kategorie „Čerňava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čerňava“ na Wikimedia Commons
Zbytek karpatské jedlobučiny 49°22′48″ s. š., 17°47′0″ v. d.
2483 Popis obrazku PP Drážov &0000000000000000.3500000,35 Stráňka s teplomilnými společenstvy 49°13′5″ s. š., 17°18′55″ v. d.
2488 Popis obrazku PP Dubina &0000000000000000.7600000,76
Kategorie „Dubina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Přirozená dubohabřina s výskytem třešně křovité 49°22′36″ s. š., 17°36′24″ v. d.
Hostýnské vrchy PřP Hostýnské vrchy &0000000000020400.00000020 400
Kategorie „Hostýnské vrchy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hostýnské vrchy“ na Wikimedia Commons
49°23′ s. š., 17°44′43″ v. d.
133 Popis obrazku NPP Chropyňský rybník &0000000000000024.09000024,09
Kategorie „Chropyňský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chropyňský rybník“ na Wikimedia Commons
Rybník s výskytem kotvice splývavé, a bohatou avifaunou 49°21′14″ s. š., 17°22′10″ v. d.
Chřiby z rozhledny Brdo PřP Chřiby &0000000000026025.00000026 025
Kategorie „Chřiby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chřiby“ na Wikimedia Commons
49°4′55″ s. š., 17°14′25″ v. d.
5983 Celkový pohled na PP od vsi Chvalčova PP Chvalčov &0000000000000001.1900001,19
Kategorie „Chvalčov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chvalčov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Čolek velký - evropsky významný druh a jeho biotop 49°23′19″ s. š., 17°42′29″ v. d.
155 PP Kamenec &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Kamenec (natural monument, Kroměříž District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenec (natural monument, Kroměříž District)“ na Wikimedia Commons
Teplé svahy s porostem jalovce a teplomilnou květenou 49°12′25″ s. š., 17°19′16″ v. d.
165 Přírodní památka Kazatelna PP Kazatelna &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Kazatelna (Chřiby)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kazatelna (Chřiby)“ na Wikimedia Commons
Ojedinělé skalisko z magurského pískovce 49°5′47″ s. š., 17°13′40″ v. d.
631 Kelčský Javorník PR Kelčský Javorník &0000000000000122.350000122,35
Kategorie „Kelčský Javorník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kelčský Javorník“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného smíšeného lesa 49°24′8″ s. š., 17°46′1″ v. d.
181 Komínky PP Komínky &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Komínky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Komínky“ na Wikimedia Commons
Skalní útvar z magurského pískovce 49°11′5″ s. š., 17°22′5″ v. d.
193 Skalní útvar Kozel PP Kozel &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Kozel (Chřiby)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozel (Chřiby)“ na Wikimedia Commons
Skalisko z magurského pískovce 49°5′52″ s. š., 17°13′ v. d.
197 Popis obrazku NPP Křéby &0000000000000004.7300004,73
Kategorie „Křéby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křéby“ na Wikimedia Commons
Stráňka s teplomilnou květenou 49°17′13″ s. š., 17°11′17″ v. d.
2017 Kurovický lom PP Kurovický lom &0000000000000015.12000015,12
Kategorie „Kurovický lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kurovický lom“ na Wikimedia Commons
Geologická a paleontolická lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů 49°16′24″ s. š., 17°31′18″ v. d.
6099 PP Loučka pod Bukovinou PP Loučka pod Bukovinou &0000000000000000.4100000,41
Kategorie „Loučka pod Bukovinou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Loučka pod Bukovinou“ na Wikimedia Commons
Čolek karpatský (Triturus montandoni) a jeho biotop. 49°22′ s. š., 17°42′32″ v. d.
5999 Mokřad Pumpák PP Mokřad Pumpák &0000000000000001.3200001,32
Kategorie „Mokřad Pumpák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřad Pumpák“ na Wikimedia Commons
Čolek velký a jeho biotop 49°19′25″ s. š., 17°28′19″ v. d.
259 Pohled na horní část PP od jihovýchodu PP Na Jančích &0000000000000002.5000002,50
Kategorie „Na Jančích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Jančích“ na Wikimedia Commons
Lokalita velmi vzácného snědku kulatoplodého 49°22′40″ s. š., 17°44′17″ v. d.
6097 PP Nádrž Tesák PP Nádrž Tesák &0000000000000000.1330000,133
Kategorie „Nádrž Tesák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nádrž Tesák“ na Wikimedia Commons
Čolek karpatský (Triturus montandoni) a jeho biotop. 49°22′1″ s. š., 17°46′31″ v. d.
284 Obora PP Obora &0000000000000014.44000014,44
Kategorie „Obora (přírodní památka, okres Kroměříž)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obora (přírodní památka, okres Kroměříž)“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový les se vzácnou květenou 49°15′59″ s. š., 17°24′18″ v. d.
1360 Obřany zřícenina na okraji PR PR Obřany &0000000000000023.94000023,94
Kategorie „Obřany (Hostýnské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Obřany (Hostýnské vrchy)“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy se suťovým porostem, lokalita krtičníku jarního 49°22′2″ s. š., 17°43′53″ v. d.
5984 Ocásek PR Ocásek &0000000000000009.7509009,7509
Kategorie „Ocásek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ocásek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Květnaté bučiny 49°5′57″ s. š., 17°14′8″ v. d.
6098 Suťový les na strmém svahu na území PP PP Orlí hnízdo &0000000000000003.0100003,01
Kategorie „Orlí hnízdo (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Orlí hnízdo (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop L5.1 květnaté bučiny, biotop L5.4 acidofilní bučiny a biotop S3B jeskyně nepřístupné veřejnosti. 49°22′33″ s. š., 17°46′30″ v. d.
6099 Lesní porost na svahu u cesty tvořící horní okraj PP PP Pavlínka &0000000000000015.89000015,89
Kategorie „Pavlínka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pavlínka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop L4 suťové lesy, biotop L5.1 květnaté bučiny, biotop L5.4 acidofilní bučiny, střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a jeho biotop. 49°23′55″ s. š., 17°44′54″ v. d.
322 Pod Kozincem PP Pod Kozincem &0000000000000020.42000020,42
Kategorie „Pod Kozincem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Kozincem“ na Wikimedia Commons
Podhorská louka se vstavači, hořcem hořepníkem aj. 49°23′53″ s. š., 17°43′52″ v. d.
342 Popis obrazku PP Přehon &0000000000000002.2700002,27 Ostrůvek teplomilné květeny (hojná záhořanka žlutá) 49°10′18″ s. š., 17°14′11″ v. d.
1764 PP Rameno Moravy &0000000000000001.5900001,59 Slepé rameno Moravy se zbytky vodních a mokřadních společenstev 49°19′28″ s. š., 17°22′20″ v. d.
6108 Pohled na chráněné území od modře značené stezky na Skalný PP Rusava - Hořansko &0000000000000005.1200005,12
Kategorie „Rusava - Hořansko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rusava - Hořansko“ na Wikimedia Commons
Biotop T2.3B podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce. 49°21′30″ s. š., 17°42′29″ v. d.
6109 PP Rusava - Na Skále &0000000000000000.4410000,441 Biotop R1.1 - luční pěnovcová prameniště. 49°21′26″ s. š., 17°41′46″ v. d.
389 PP Skalka-Polomsko &0000000000000000.8700000,87
Kategorie „Skalka-Polomsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalka-Polomsko“ na Wikimedia Commons
Travnatá stráň s teplomilnou květenou 49°24′55″ s. š., 17°49′20″ v. d.
5996 Popis obrazku PP Skalky u Hulína &0000000000000000.7400000,74 Kuňka ohnivá (Bombina Bombina) a její biotop 49°17′48″ s. š., 17°29′1″ v. d.
622 Smrdutá PR Smrdutá &0000000000000006.5100006,51
Kategorie „Smrdutá“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smrdutá“ na Wikimedia Commons
Suťový, převážně javorový porost s bohatým bylinným patrem 49°22′25″ s. š., 17°45′18″ v. d.
1219 Skalky a balvany v lese na území PR PR Sochová &0000000000000016.45000016,45
Kategorie „Sochová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sochová“ na Wikimedia Commons
Ekosystém horské květnaté jedlobučiny a svahového suťového lesa 49°23′6″ s. š., 17°47′41″ v. d.
1692 PR Stará Hráz &0000000000000007.7600007,76
Kategorie „Stará Hráz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stará Hráz“ na Wikimedia Commons
Společenstva květnatých bučin a jasanových olšin s velmi hodnotným podrostem 49°6′37″ s. š., 17°13′50″ v. d.
412 Stonáč PP Stonáč &0000000000000004.7700004,77
Kategorie „Stonáč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stonáč“ na Wikimedia Commons
Údolí potoka s četnými tůněmi a bohatou vodní i pobřežní květenou 49°18′27″ s. š., 17°25′31″ v. d.
413 Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla &0000000000000069.63000069,63
Kategorie „Strabišov-Oulehla“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strabišov-Oulehla“ na Wikimedia Commons
Výslunné stráně s listnatým porostem, lokalita střevičníku pantoflíčku 49°10′24″ s. š., 17°12′18″ v. d.
1568 Stráň PP Stráň &0000000000000008.6400008,64
Kategorie „Stráň (natural monument“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stráň (natural monument“ na Wikimedia Commons
Pastvina s teplomilnou květenou 49°22′28″ s. š., 17°41′4″ v. d.
621 Pralesovitý porost na území PR PR Tesák &0000000000000009.1900009,19
Kategorie „Tesák (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tesák (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek staré jedlobučiny s převahou jedle 49°22′22″ s. š., 17°47′21″ v. d.
489 Popis obrazku PP Včelín &0000000000000002.7200002,72 Výslunná stráň s výskytem teplomilné květeny 49°13′21″ s. š., 17°20′42″ v. d.
879 Popis obrazku PP Vřesoviště Bílová &0000000000000000.3100000,31
Kategorie „Vřesoviště Bílová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vřesoviště Bílová“ na Wikimedia Commons
Ojedinělé vřesoviště v Hostýnských vrších 49°24′44″ s. š., 17°50′50″ v. d.
Záhlinické rybníky PřP Záhlinické rybníky &0000000000000500.000000500
Kategorie „Záhlinické rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Záhlinické rybníky“ na Wikimedia Commons
Významné stanoviště a hnízdiště vodních a tažných ptáků. 49°17′20″ s. š., 17°26′30″ v. d.
6110 PP Záříčské louky - část na okraji města Chropyně jižně od trati do Kojetína PP Záříčské louky &0000000000000068.98470068,9847
Kategorie „Záříčské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Záříčské louky“ na Wikimedia Commons
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a ohniváček černočárný (Lycaena dispar) 49°21′56″ s. š., 17°20′55″ v. d.
1765 Záskalí (přírodní rezervace) PR Záskalí &0000000000000031.82000031,82
Kategorie „Záskalí (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Záskalí (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Svěží a obohacené dubové bučiny s výskytem ohroženého druhu kruštíku modrofialového 49°11′16″ s. š., 17°23′26″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.