Městský soud v Brně

Městský soud v Brně vykonává soudnictví na území statutárního města Brna, pro okolní obce je zřízen Okresní soud Brno-venkov. Na rozdíl od Městského soudu v Praze je soudem okresním[1] a proto je jeho odvolacím soudem Krajský soud v Brně. Rozhoduje tedy jako soud prvního stupně ve všech trestníchcivilních věcech, ledaže jde o specializovanou agendu (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), která je stejně jako správní soudnictví svěřena krajskému soudu.

Městský soud v Brně
Budova Městského soudu v Brně
Budova Městského soudu v Brně
Odvolací soud Krajský soud v Brně
Předseda soudu Mgr. Jan Sedláček
Místopředseda soudu JUDr. Lidmila Adlerová
JUDr. Aleš Dufek
Adresa Polní 994/39
608 01 Brno
Souřadnice
Oficiální stránky
Mapka soudního obvodu
Mapka soudního obvodu
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Soud sídlil do roku 2009 na více místech Brna: v budově krajského soudu na Rooseveltově ulici, na Moravském náměstí 2 a také na Malinovského náměstí 4. Poté se přestěhoval do Justičního areálu Brno, který se nachází mezi ulicemi Renneská a Heršpická u řeky Svratky. Zde sídlí společně s Okresním soudem Brno-venkov, Městským státním zastupitelstvím v Brně a Okresním státním zastupitelstvím Brno-venkov. Co do počtu soudců jde spolu s ostravským o největší české okresní soudy.[2]

HistorieEditovat

Roku 1850 vznikly v rozšířeném zemském hlavním městě Brně tři okresní soudy, Okresní soud pro Brno-vnitřní město, který se dělil do dvou sekcí a který zahrnoval jen bývalé královské město vymezené hradbami, a Okresní soud pro Brno-horní předměstíOkresní soud pro Brno-dolní předměstí,[3] jejichž působnost se vztahovala jak na předměstí tehdy připojená k Brnu, tak i na několik v té době venkovských obcí.[4] O pět let později byly ale zrušeny a soudní moc na okresní úrovni obvykle vykonával smíšený okresní úřad, pro město Brno a jeho okolí však vznikly dva „městské delegované okresní soudy“ v sídle zemského soudu, jeden pro věci civilní a druhý pro věci trestní.[4][5] Tento stav vydržel dlouhou dobu, ovšem po roce 1892 působil jak v zemském hlavním městě, tak v jeho tehdejším okolí již jen Okresní soud trestní v Brně, pouze pro město působil Okresní soud civilní pro Brno-město a pro venkovské obce byl zřízen Okresní soud civilní pro Brno-okolí.[6] Ani po vzniku Velkého Brna roku 1919 se územní působnost městského civilního soudu nerozšířila a venkovský tak i nadále fungoval pro nově získané brněnské městské části. Vládou bylo sice navrženo oba okresní civilní soudy sloučit,[7] k tomu ale tehdy nedošlo.

Sjednocení nastalo až roku 1949, kdy byl pro celý obvod brněnského okresního národního výboru zřízen nový Okresní soud civilní v Brně a dosavadní civilní soudy pro Brno-město a Brno-okolí zanikly.[8] Trestní okresní soud existoval i nadále, nicméně roku 1960 došlo k dalším změnám. Všechny soudy byly rozděleny podle jednotlivých okresů a v Brně byly navíc sloučeny specializované trestní a civilní soudy, takže existoval už jen jeden soud s působností pouze pro území okresu Brno-město s názvem Okresní soud Brno-město.[9][10] K přejmenování na Městský soud v Brně došlo v souvislosti s přijetím zákona o městě Brně počátkem roku 1969[11] a tento název mu už zůstal.

ReferenceEditovat

 1. KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-292-2. S. 61. 
 2. Seznam soudců České republiky [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 2018-09-01]. Dostupné online. 
 3. Císařské nařízení č. 291/1849 ř. z., kterým se schvaluje organizace soudů v korunních zemích Morava a Slezsko. Dostupné online. (německy)
 4. a b ZATLOUKALOVÁ, Vlasta. Obraz brněnského života v soudní oblasti v 60. letech 19. století. Brno, 2006 [cit. 2018-10-20]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Lukáš Fasora. s. 10–11. Dostupné online.
 5. Nařízení ministra vnitra, ministra práv a ministra financí č. 103/1854 ř. z., o politické a soudní organisaci markrabství Moravského. Dostupné online. (německy)
 6. Nařízení ministerstva práv č. 46/1892 ř. z., jímž zřizuje se městský delegovaný okresní soud pro okolí Brněnské na Moravě. Dostupné online.
 7. Vládní návrh zákona, kterým se upravuje soudnictví ve věcech občanských v zemském hlavním městě Brně [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 1926-04-30 [cit. 2011-06-09]. Dostupné online. 
 8. § 2 odst. 2 bod 2 písm. f) a část II. přílohy nařízení ministra spravedlnosti č. 11/1949 Sb., kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů. Dostupné online.
 9. § 33 odst. 1 zákona č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů. Dostupné online.
 10. § 33 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců. Dostupné online.
 11. § 23 odst. 3 bod 1 zákona č. 175/1968 Sb., o městě Brně. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat