Otevřít hlavní menu
Vyjádření o přidělení pozemku do užívání zahrady - Teplický národní výbor

Okresní národní výbor (ONV) je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 19451990 správu okresů. Do roku 1948 byly podřízené zemským národním výborům (ZNV), od roku 1949 krajským národním výborům.

V roce 1990 se okresní národní výbory transformovaly na okresní úřady, přímo volené orgány okresů byly na čas nahrazeny nepřímo volenými okresními shromážděními. Při reformě veřejné správy pak zanikly i okresní úřady.

LiteraturaEditovat

  • Šmilauerová, Eva. Správní vývoj a diplomatika písemností okresních národních výborů v letech 1945-1960. Sborník archivních prací. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR Roč. 32, č. 1 (1982), s. 43-169.

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo ONV ve Wikislovníku